Hoạt động nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5)

Chiều ngày 17/5, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia nhân Kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 – 18/5/2023).
Các đại biểu chúc mừng nhân Kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 – 18/5/2023)

Tham dự còn có: PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Trần Nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước; TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chúc mừng lãnh đạo, viên chức Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường chúc mừng và biểu dương đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên, viên chức Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực và phát huy cao độ tinh thần lao động, sáng tạo, cùng tập thể các nhà khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia đưa khoa học hành chính từng bước phát triển, bắt nhịp những vấn đề của thời đại, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thứ trưởng cũng mong muốn Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiếp tục tập trung nâng cao năng lực hiện có, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và cơ chế hoạt động, xây dựng khối đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến phát biểu chúc mừng

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Triệu Văn Cường đã dành sự quan tâm cho Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính của Học viện; Giám đốc Học viện cũng dành lời chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ của Viện, mong muốn lãnh đạo, viên chức Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính với tâm huyết, trí tuệ, tinh thần và trách nhiệm sẽ đồng lòng, chung sức để khẳng định, giữ vững và nâng cao vị thế phát triển của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, vì mục tiêu phát triển Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách về hành chính và quản lý nhà nước ngang tầm khu vực và quốc tế.

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ và Học viện.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ khoa học, viên chức của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trong Học viện đã tới chung vui và chúc mừng Viện nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nội vụ và Học viện để bảo đảm được sứ mệnh mà Bộ cũng như Học viện giao cho Viện trở thành nơi nghiên cứu, tư vấn chính sách về hành chính và quản lý nhà nước hàng đầu của đất nước, hướng đến ngang tầm khu vực và quốc tế.

Chủ đề của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm nay là: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – động lực phát triển bền vững”. Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo nổi bật; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong nước; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong tương lai. Nâng cao văn hóa đổi mới, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất – kinh doanh nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho xã hội.

Lãnh đạo Học viện tặng hoa chúc mừng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Lãnh đạo Tạp chí Quản lý nhà nước chúc mừng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

(Theo quanlynhanuoc.vn)

Comments are closed.