Học viện Hành chính Quốc gia có 05 nhà giáo, nhà khoa học được phong hàm Phó Giáo sư năm 2016

Ngày 10/10/2016, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận học hàm Giáo sư cho 65 nhà giáo, nhà khoa học; học hàm Phó Giáo sư cho 638 nhà giáo, nhà khoa học năm 2016.

Trong số 638 Tân Phó Giáo sư được công nhận học hàm năm nay, Học viện Hành chính Quốc gia vinh dự có 05 nhà giáo, nhà khoa học được vinh danh, bao gồm:

  1. PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Trưởng Bộ môn Nhà nước và Pháp luật, Học viện cơ sở TP.HCM, Phó Giáo sư ngành Chính trị học
  2. PGS.TS. Bế Trung Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Thư viện, Giám đốc Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin, Phó Giáo sư ngành Xã hội học
  3. PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Phó Giáo sư ngành Chính trị học
  4. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Trưởng Khoa Sau Đại học, Phó Giáo sư ngành Luật học
  5. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Phó Giáo sư ngành Chính trị học

Đây là những Thầy Cô giàu kinh nghiệm, yêu nghề và có nhiều năm công tác, gắn bó với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị và của Học viện. Đồng thời, thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với sự cống hiến của 05 PGS nói riêng và của Học viện Hành chính Quốc gia nói chung đối với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; xứng đáng là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, tư vấn chính sách cho Chính phủ và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về khoa học hành chính, khoa học quản lý tại Việt Nam.

Với 05 nhà giáo được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm nay đã bổ sung lực lượng các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học liên ngành (chính trị học, luật học, xã hội học…) nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu của đội ngũ trí  thức Học viện. Hy vọng đội ngũ GS, PGS, các nhà khoa học của Học viện tiếp tục mang hết trí tuệ và tâm huyết của mình góp phần xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia trở thành thành trung tâm khoa học hành chính hàng đầu của quốc gia, đạt chuẩn khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học./.

SONY DSC

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới

Share2015-07-01-4ffda95c579b666c97b2c0d0407bb91745c8def812d312a4c4417b7c7e927b8a-Picture (1)

PGS.TS. Bế Trung Anh

hau

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến

ha

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN (tải về tại đây).

Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GPS, PGS năm 2016 (tải về Danh sach cac GS, PGS năm 2016).

Comments are closed.