Học viện Hành chính Quốc gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2023

(napa.vn) –  Chiều ngày 18/12/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

1

Quang cảnh Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Các đại biểu lãnh đạo các Vụ, viện thuộc Bộ Nội vụ: Đảng ủy Bộ Nội vụ, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Lại Đức Vượng, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thuộc Học viện.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các Phân viện Học viện tại các điểm cầu: TP. Hồ Chí Minh, khu vực Miền Trung, khu vực Tây Nguyên.

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được của toàn hệ thống trong bối cảnh triển khai thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ.

Theo đó, năm 2023, Học viện có sự “lột xác” toàn diện, đạt được những kết quả nổi bật, có dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển. Tổ chức và hoạt động của hệ thống Học viện từng bước đồng bộ, nhịp nhàng và có những phát triển mới. Cơ cấu tổ chức của Học viện được kiện toàn theo hướng tinh gọn với 21 đơn vị thuộc, trực thuộc; 99 cấp phòng, bộ môn và tương đương thuộc các đơn vị. Giảm 51 đơn vị cấu thành so với tổng số đơn vị cấu thành của Học viện và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước khi sáp nhập. Cơ cấu nhân lực làm công tác chuyên môn được tăng cường. Nhân sự được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy năng lực, sở trường. Hệ thống quy chế, quy định của Học viện được ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, triển khai hiệu quả. Tuyển sinh đại học chính quy thành công về mọi mặt. Quy mô tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tiếp tục được duy trì và mở rộng. Hoạt động bồi dưỡng có quy mô lớn nhất so với các năm trước đây. Hoạt động hợp tác quốc tế có nhiều thành tựu cả về bề rộng và chiều sâu. Công tác kế hoạch – tài chính tạo lập sự đồng bộ trong cơ chế tài chính, công tác sắp xếp cơ sở nhà đất, xây dựng phương án tự chủ tài chính cơ bản hoàn thành. Các hoạt động quản lý dự án có tính kế hoạch cao. Công tác hành chính, hậu cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống trụ sở. Tạp chí Quản lý nhà nước tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng (có 4 hội ngành, liên ngành được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận điểm khoa học 0,75 điểm). Hoạt động chuyển đổi số tại Học viện từng bước được định hình về lộ trình và phương hướng triển khai hiệu quả. Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đã tạo lập những nền tảng ban đầu cần thiết cho giai đoạn tiếp theo. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu; công tác đảng, đoàn thể; công tác tại các Phân viện Học viện… được triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra.

3

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

4

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

5

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

6

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

7

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí về các nội dung trong dự thảo báo cáo tổng kết, đồng thời bổ sung thêm nhiều ý kiến đề xuất đóng góp, hoàn thiện báo cáo, tập trung vào các nội dung, như: xây dựng chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao chất lượng giảng dạy trong xu hướng chịu nhiều tác động và cạnh tranh; tiếp tục sắp xếp, điều động nhân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng đề án vị trí việc làm và chiến lược phát triển Học viện; đổi mới công tác đánh giá đi vào thực chất; bố trí giảng viên giảng dạy đúng ngành đào tạo; mở ngành đào tạo mới; đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực; tăng cường tham gia các dự án quốc tế trong đào tạo; triển khai công tác đào tạo đại học tại Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên; nghiên cứu nội dung đào tạo chứng chỉ nghề nghiệp; xây dựng, nâng cấp, triển khai phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng, hệ thống quản lý nội bộ, quản trị số trong công tác chuyên môn; xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ; tăng cường phân cấp, phân quyền; tồn tại trong công tác giải quyết công nợ, giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng, quản lý cơ sở nhà đất, tài sản công liên doanh, liên kết…

8

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và biểu dương những kết quả Học viện đã đạt được trong năm 2023, đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách của lãnh đạo Học viện cùng tập thể viên chức, người lao động toàn hệ thống Học viện. Đặc biệt, với nội bộ đoàn kết và ổn định tư tưởng, Học viện đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ ở các mặt công tác trong năm 2023, một năm có nhiều thay đổi, biến động, khối lượng công việc vô cùng lớn đối với Học viện ở tầm vóc mới sau khi thực hiện sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện. Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Học viện cần tập trung thực hiện:

(1) Xây dựng, tổ chức triển khai Đề án đào tạo đại học, song song với sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Học viện và hoàn thiện Chiến lược phát triển Học viện.

(2) Tổ chức tốt, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong bối cảnh mới; đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở chú trọng chất lượng, hiệu quả.

(3) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới công tác quản trị nội bộ, cải cách thủ tục hành chính, phân công nhiệm vụ, tập trung vào nâng cao chất lượng công việc.

(4) Nâng cao trách nhiệm, bảo đảm thực hiện đúng các quy định trong quản lý, sử dụng tài sản công, đầu tư công.

(5) Chú trọng giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong nhận thức và hành động; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội Vụ và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, cảm ơn sự phối hợp, tạo điều kiện của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; xin hứa với lãnh đạo Bộ Nội vụ, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể viên chức tiếp thu và triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

9

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Học viện đề nghị cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Học viện tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, thi đua hoàn thành thắng lợi tất cả các nhiệm vụ kế hoạch đặt ra, thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/1959 – 29/5/2024). Toàn hệ thống Học viện cố gắng tối đa, tập trung cao độ thực hiện các biện pháp, giải pháp cụ thể, kịp thời; phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được và khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực xây dựng Học viện trí tuệ, chất lượng, hiện đại, đổi mới toàn diện, ngày một phát triển, sớm trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, trung tâm nghiên cứu, chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Như Ngọc – Hải Long

Comments are closed.