Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với đại diện Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global)

(napa.vn) – Chiều ngày 26/10/2023, Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với đại diện Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global).

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc cùng lãnh đạo các đơn vị: Ban Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản lý bồi dưỡng.

Đại diện Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, có GS. Nguyễn Đức Khương và các thành viên cùng đoàn tham dự.

 z4820917917586_4738135c0133e7aa6f5fe0d1d92fef4b

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp GS. Nguyễn Đức Khương và các cộng sự đến thăm và làm việc tại Học viện. Trong những năm qua, hợp tác giữa Học viện và đối tác Pháp khá hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực Học viện, phát triển phương thức đào tạo mới, nâng cao năng lực giảng viên.

Học viện đã ký Thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác Pháp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA) nay là Viện Dịch vụ công quốc gia Pháp (INSP). Nội dung thoả thuận hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như: i) trao đổi lãnh đạo và giảng viên của hai cơ sở đào tạo; ii) hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng công chức Chính phủ; iii) phối hợp tổ chức các hội thảo, toạ đàm, nghiên cứu khảo sát; tổ chức các khoá đào tạo theo chuyên đề. Thoả thuận hợp tác được ký vào năm 2008 và đã hết hiệu lực.

Thứ hai, Tổng cục Hành chính và Công vụ Pháp (DGAFP): Năm 2013, Học viện đã ký Thoả thuận hợp tác với DGAFP và Đại sứ quán Pháp về việc DGAFP hỗ trợ Học viện xây dựng chương trình bồi dưỡng chức danh cho lãnh đạo cấp Vụ, chủ tịch UBND quận, huyện và chủ tịch UBND tỉnh. Hoạt động hỗ trợ bao gồm chia sẻ kinh nghiệm trong thiết kế chương trình và phương pháp sư phạm; chia sẻ một phần nội dung đào tạo. Hợp tác được thực hiện dưới hình thức trao đổi chuyên gia; trao đổi tài liệu; học tập kinh nghiệm.

Thứ ba, Trung tâm Đào tạo Cấp cao thuộc Bộ Nội vụ Pháp (CHEMI). Năm 2016, Học viện ký Thoả thuận với CHEMI. Nội dung thỏa thuận hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như: i) Trao đổi trao đổi kinh nghiệm đào tạo và bồi dưỡng quản lý công; ii) Hợp tác đào tạo công chức lãnh đạo, quản lý; iii) Trao đổi học viên; iv) Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm và các chuyến nghiên cứu khảo sát; v) Phát triển đào tạo trực tuyến và đổi mới đào tạo.

Thứ tư, Trường Quản trị Normandie, CH.Pháp: Ngày 26/9/2022, nhân chuyến công tác của đoàn Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn, Học viện Hành chính  Quốc gia đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Quản trị Normandie. Thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực sau: i) Hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ở trung ương và địa phương, thông qua tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý công, quản trị quốc gia, chính sách công, quản trị kinh doanh, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0, quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số; phát triển kinh tế địa phương, quản trị địa phương, quản trị thành phố thông minh, v.v.; ii) Hợp tác trong tổ chức các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý trẻ, lãnh đạo, quản lý nữ cho các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ở trung ương và địa phương; iii) Liên kết đào tạo quốc tế, hợp tác trao đổi sinh viên đại học và sau đại học về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành đào tạo của hai bên; Trao đổi giảng viên, sinh viên ngắn hạn và dài hạn.

Các hoạt động hợp tác được triển khai trên nhiều lĩnh vực, như: Xây dựng chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, như chương trình bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp vụ hợp tác với DGAFP, năm 2014; chương trình giảng dạy trực tuyến, phối hợp với CHEMI, từ năm 2016 đến 2017; Các khóa bồi dưỡng giảng viên về kỹ năng thiết kế bài giảng, giảng dạy các chương trình bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng kỹ năng, bồi dưỡng trực tuyến; Từ năm 2012 trở lại đây, tổ chức nhiều hội thảo quốc tế phối hợp với các đối tác Pháp như Tham chính viện Pháp, DGAFP, CHEMI, Học viện Khoa học Chính trị Paris, các Học viện Hành chính vùng (IRA)… Từ năm 2017 đến 2019, tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hoạch định và thực thi chính sách do chuyên gia Pháp giảng dạy tại Hà Nội và các phân viện Học viện tại các địa phương; Từ năm 2014 đến năm 2019, hàng năm tổ chức các đoàn giảng viên, học viên đi nghiên cứu khảo sát, học tập tại ENA, CHEMI, IRA,v.v; Năm 2022, phối hợp với Viện dịch vụ công quốc gia (INSP) tổ chức 01 khoá bồi dưỡng trực tuyến dành cho công chức lãnh đạo quản lý về “Phân cấp, phân quyền và hiện đại hoá công vụ” và 01 khoá bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên khoá bồi dưỡng về “Nền hành chính số”; Ngày 26/9/2022, nhân chuyến công tác của đoàn Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn, Học viện Hành chính Quốc gia đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Quản trị Normandie; Ngày 09/3/2022, Học viện tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Trường Quản trị Normandie nhằm trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa Học viện và Trường Quản trị Normandie, CH. Pháp; Ngày 30/3/2023, phối hợp với Tổng cục Hành chính và công vụ Pháp và Viện Dịch vụ công quốc gia Pháp tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Thu hút nhân lực trẻ tài năng vào làm việc trong nền công vụ: kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp và các giá trị tham khảo cho Việt Nam”; Ngày 03/8/2023, lãnh đạo Học viện đã có buổi làm việc với GS. Nguyễn Đức Khương, Giám đốc nguồn lực và nghiên cứu, IPAG Business School, Cộng hòa Pháp.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất trao đổi hợp tác về các lĩnh vực sau: phối hợp xây dựng chương trình liên kết đào tạo cử nhân, thạc sỹ quốc tế; hợp tác trao đổi sinh viên đại học và sau đại học; chương trình trao đổi giảng viên nhằm nâng cao năng lực giảng viên Học viện; hợp tác tổ chức các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho các bộ, ngành, địa phương, các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế, tọa đàm quốc tế; trao đổi các đoàn lãnh đạo, viên chức, giảng viên của hai cơ sở đào tạo; nghiên cứu hợp tác, phối hợp xuất bản các ấn phẩm tạp chí khoa học trong lĩnh vực hành chính công; tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn; hợp tác tổ chức hội thảo khoa học hằng năm về các nội dung mới của quản trị công; phối hợp đấu thầu các dự án nghiên cứu, tư vấn chính sách trong ngành hành chính và quản trị công; ngày 25- 29/9/2023, Học viện phối hợp với Học viện Công vụ quốc gia Pháp (ISPN) và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng “Lãnh đạo và đổi mới khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số” cho cán bộ công chức một các tỉnh và giảng viên Học viện.

z4820918021035_06a4c612b46fa262240758bd69dfde1a

GS. Nguyễn Đức Khương trao đổi tại buổi làm việc.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, GS. Nguyễn Đức Khương đã giới thiệu khái quát về AVSE Global, có trụ sở tại 4 châu lục và 20 quốc gia với 300  thành viên cơ hữu, 2.000  chuyên gia và 10.000  trí thức trong mạng lưới.

Hoạt động thường niên của AVSE là tổ chức các hội thảo khoa học và diễn đàn chính sách; báo cáo tư vấn chiến lược; xây dựng chương trình đào tạo cấp cao. AVSE Global có sứ mệnh là kết nối những chuyên gia và trí thức người Việt Nam tài năng trên toàn cầu để cùng nhau tiên phong thực hiện các chương trình có ảnh hưởng tích cực, hướng đến một tương lai bền vững và thịnh vượng của Việt Nam.

LIO02742

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở hoạt động hợp tác đã triển khai giữa Học viện với các đối tác Pháp, căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động hợp tác của Học viện, hai bên đã trao đổi một số nội dung hợp tác giữa Học viện với Trường Đại học Leonardo de Vinci, Cộng hoà Pháp, Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE), như sau:

Xem xét khả năng ký Thoả thuận Hợp tác với Trường Đại học Leonardo de Vinci trong đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: (1) Phối hợp xây dựng chương trình liên kết đào tạo cử nhân, thạc sỹ quốc tế; hợp tác trao đổi sinh viên đại học và sau đại học; chương trình trao đổi giảng viên nhằm nâng cao năng lực giảng viên Học viện; (2) Hợp tác tổ chức các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho các bộ, ngành, địa phương hoặc cho các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước về chính phủ số và quản trị số, quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số…; (3) Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế, tọa đàm quốc tế về chính sách công, quản trị quốc gia, quản lý kinh tế nhằm hướng tới các mục tiêu bền vững, chuyển đổi số; (4) Trao đổi các đoàn lãnh đạo, viên chức, giảng viên của hai cơ sở đào tạo để chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, thiết kế chương trình, tài liệu giảng dạy…

Hợp tác với Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE), cụ thể: (1) Nghiên cứu, xuất bản các tạp chí khoa học trong lĩnh vực hành chính công; (2) Tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn về hành chính công, quản trị công, chuyển đổi số, lãnh đạo học, lập và quản lý quy hoạch (trong nước và tại EU); (3) Hợp tác tổ chức hội thảo khoa học hàng năm trong ngành quản trị công (public management); (4) Phối hợp đấu thầu các dự án nghiên cứu, tư vấn trong ngành hành chính và quản trị công (các quỹ quốc gia, EU, USAID,…).

LIO02778

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

 Phạm Hải Long

Comments are closed.