Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Chiều ngày 12/09/2017, tại Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), do ông Andrew Green làm Trưởng đoàn chuyên môn, công ty quản lý hệ thống quốc tế (MSI). Tham gia buổi làm việc về phía USAID có: ông Mike Bradow, Điều phối khu vực Châu Á, Cơ quan phát triể n quốc tế Hoa Kỳ (USAID); bà Nguyễn Thị Bích Thủy  Quản lý chương trình, Bộ phận Tăng trưởng kinh tế và Quản trị nhà nước, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Về phía Học viện Hành chính Quốc gia còn có lãnh đạo Văn phòng Học viện, Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Công chức và Tại chức, Ban Hợp tác Quốc tế.

Đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) mong muốn thông qua buổi làm việc đánh giá nhu cầu và khả năng tham gia của Học viện Hành chính Quốc gia trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển của USAID. Đồng thời muốn tìm hiểu về các chương trình bồi dưỡng công chức cao cấp của Học viện (chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính; các chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Học viện và lãnh đạo địa phương); đánh giá về quá trình Cải cách Hành chính Nhà nước Việt Nam và vai trò của Học viện trong quá trình Cải cách Hành chính Nhà nước.

Đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ông Andrew Green phát biểu về mục đích của buổi làm việc

Đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ông Andrew Green phát biểu về mục đích của buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện đã giới thiệu chung về chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển; vai trò quan trọng của Học viện trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và cải cách Hành chính. Đồng thời Giám đốc Học viện cũng đã chỉ rõ những nỗ lực trong việc đổi mới về chương trình, giáo trình và nâng cao chất lượng giảng viên như: đổi mới đào tạo và bồi dưỡng công chức cao cấp (các chương trình bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chương trình bồi dưỡng công chức cao cấp mời chuyên gia quốc tế đến giảng dạy tại Học viện, và chương trình bồi dưỡng công chức lãnh đạo nguồn dự kiến triển khai trong thời gian tới). Giám đốc Học viện đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, nhằm chuyển biến về chất lượng và năng lực đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, góp phần nâng cao năng lực cán bộ công chức đặc biệt là đội ngũ công chức lãnh đạo. đáp ứng yêu cầu của quá trình cải cách hành chính và đổi mới đất nước.

 TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc

Ông Mike Bradow, Điều phối khu vực Châu Á, Trung tâm DRG, USAID phát biểu tại buổi làm việc

Ông Mike Bradow, Điều phối khu vực Châu Á, Trung tâm DRG, USAID phát biểu tại buổi làm việc

 TS. Phạm Đức Chính, Trưởng Khoa Bồi dưỡng Công chức và Tại chức giới thiệu các chương trình đào tạo cán bộ cao, trung cấp của Học viện

TS. Phạm Đức Chính, Phó Trưởng Khoa Bồi dưỡng Công chức và Tại chức giới thiệu các chương trình đào tạo cán bộ cao, trung cấp của Học viện

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế giới thiệu về các chương trình hợp tác trong đào tạo bồi dưỡng do Học viện thực hiện

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế giới thiệu về các chương trình hợp tác trong đào tạo bồi dưỡng do Học viện thực hiện

TS. Phạm Đức Chính, Trưởng Khoa Bồi dưỡng Công chức và Tại chức giới thiệu các chương trình đào tạo cán bộ cao, trung cấp của Học viện

Giám đốc Học viện trao quà lưu niệm cho khách mời quốc tếGiám đốc Học viện trao quà lưu niệm cho khách mời quốc tế

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Hoài Thu

 

Comments are closed.