Học viện Hành chính Quốc gia: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, lấy học viên làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy giáo làm động lực

(napa.vn) – Chiều ngày 28/4/2021, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; cán bộ, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ.

TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tham dự buổi làm việc cùng Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã báo cáo kết quả công tác năm 2020, quý I/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm 2021, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng bộ máy tổ chức với tinh thần là giảm khâu trung gian, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ sẽ sớm hoàn thiện Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ và đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một trong những nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ tập trung trong năm nay là hướng dẫn, kiểm tra và phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019-2021; rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính các cấp làm cơ sở tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính các cấp (kể cả ở cấp tỉnh) trong giai đoạn 2021-2030.

Bộ sẽ tiến hành tổng kết việc tinh giản biên chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện tinh giản gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và theo chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo Bộ Nội vụ, kết quả tinh giản biên chế công chức đến năm 2021 đã vượt mục tiêu 10% (so với số lượng biên chế năm 2015).

Bộ chủ động triển khai cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW; trình Chính phủ ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo hướng xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; đổi mới phương pháp đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã có những ý kiến thảo luận, đóng góp về công tác xây dựng thể chế, chính sách, xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính… cũng như các biện pháp chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ và ngành nội vụ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao văn hóa công vụ gắn với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành nội vụ “Đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”…

Noivu2-use

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Lắng nghe những ý kiến của lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và các đại biểu tham dự buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tán thành Đề án đào tạo, bổ sung kiến thức cho cán bộ, công chức và nêu rõ, phải học thật, thực chất, lấy học viên làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy giáo làm động lực. Phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường cho cán bộ đổi mới, sáng tạo.

Trong thời gian qua, Học viện Hành chính Quốc gia đã và đang thực hiện chỉ đạo này, đặc biệt là siết chặt kỷ cương, kỷ luật một cách quyết liệt và đã có những hiệu quả nhất định.

Trong năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia và là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đứng trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Học viện đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần: “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại” nhằm tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia. Trong đó, Học viện tập trung vào các định hướng lớn sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động Học viện; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; Hiện đại hóa toàn diện Học viện.

Noivu1-use - Copy

Toàn cảnh buổi làm việc.

Được sự ủng hộ của Chính phủ, cụ thể là cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Nội vụ và sự phối hợp tích cực của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, tin tưởng rằng, năm 2021 và những năm tiếp theo, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Nội vụ giao phó, xứng đáng là trung tâm quốc gia, ngang tầm khu vực và thế giới về đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ và Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Như Ngọc

Comments are closed.