Học viện Hành chính Quốc gia sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

(napa.vn) – Chiều ngày 06/7/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ có: ông Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính; ông Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế; ông Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức – Cán bộ; bà Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

20210706_192006

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai mạc Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021 là khoảng thời gian có nhiều dấu ấn đối với Học viện. Dù có những khó khăn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của tập thể Học viện, sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra và đã đạt được những kết quả cụ thể, nổi bật trên các mặt công tác. Những kết quả đó là tiền đề để Học viện tin tưởng hướng tới 6 tháng cuối năm 2021 với niềm tin về bước phát triển mới của Học viện Hành chính Quốc gia. Với mục tiêu nhìn lại kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đánh giá toàn diện những mặt được, những khó khăn, thách thức, những điểm cần tiếp tục hoàn thiện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, TS. Đặng Xuân Hoan đề nghị Hội nghị tập trung lắng nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021; trên cơ sở đó thảo luận về những nội dung liên quan, làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó rút ra những bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuyên môn, làm căn cứ thực tiễn để đề ra và nâng cao kết quả, hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm.

Trong bối cảnh Học viện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn thể công chức, viên chức, người lao động Học viện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong hành động, với quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đề nghị viên chức tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tích cực tham gia vào chương trình nghị sự chung để Hội nghị thành công tốt đẹp.

20210706_191943

TS. Nguyễn Đăng Quế trình bày dự thảo báo cáo.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Học viện. Theo đó, với phương châm hành động là “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại”, trong 6 tháng đầu năm, Học viện đã đạt được những kết quả quan trọng, như:

Về đào tạo, bồi dưỡng: các lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo kế hoạch bồi dưỡng; việc đảm bảo kỷ luật, kỷ cương học tập, giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng bồi dưỡng được tăng cường, theo đúng quy chế về phối hợp quản lý bồi dưỡng; ban hành quy định về bảo vệ trực tuyến đối với luận văn, luận án.

Các chương trình, tài liệu được biên soạn đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ; các khoa chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đề án “Chương trình quốc gia về học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025” của Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục được triển khai; công tác quản lý, hỗ trợ lưu học sinh Lào được quan tâm, đẩy mạnh.

Công tác tổ chức cán bộ: Kiện toàn viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, rà soát viên chức ở các vị trí việc làm liên quan đến nhiệm vụ đào tạo đại học làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý nhân lực của Học viện; thực hiện việc tuyển dụng viên chức năm 2021 của Học viện đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu về phòng dịch; xây dựng dự thảo Đề án thành lập Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tại Học viện.

Công tác biên tập, xuất bản tạp chí; tư liệu, xuất bản, thư viện, đào tạo trực tuyến; công tác văn phòng và cơ sở vật chất; công tác kế hoạch tài chính tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

20210706_192153

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Bộ Nội vụ kiện toàn chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng của Bộ, đồng thời trong điều kiện chịu sự tác động chung của dịch Covid-19, nhưng tập thể Học viện, các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện đã đoàn kết, phối hợp tốt, các hoạt động của Học viện đảm bảo thực hiện toàn diện, có chất lượng và hiệu quả trên các mặt: Bồi dưỡng, đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng đầu vào công chức… Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động của Học viện.

Thực hiện Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất; Công văn số 2136/BNV-VP ngày 13/6/2021 gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao tính chủ động của Học viện trong việc triển khai Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia, trong đó cá nhân đồng chí Giám đốc Học viện là thành viên Ban Chỉ đạo. Với tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, việc triển khai Đề án sáp nhập sẽ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc không làm xáo trộn tổ chức, bộ máy, phương án sáp nhập được xây dựng đảm bảo tinh gọn, đúng quy định của pháp luật, không làm viên chức, người lao động mất việc làm và việc sáp nhập là để hai đơn vị cùng phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Triệu Văn Cường yêu cầu Học viện cần nỗ lực hơn nữa, chủ động rà soát các nhiệm vụ trong chương trình công tác, các nhiệm vụ được Bộ Nội vụ giao để thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, tập trung vào công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng, chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động Học viện, triển khai tích cực việc thu hồi đất của Công ty Duy Tân… Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tin tưởng Học viện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và kế hoạch công tác chung năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể công chức, viên chức, người lao động Học viện trong 6 tháng đầu năm nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Trong thời gian qua, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể Học viện đã nỗ lực và hoàn thành được khối lượng lớn công việc. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả cụ thể. Giám đốc Học viện thống nhất cao với các nội dung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong báo cáo và nhấn mạnh, để hoàn thành tốt được kế hoạch năm 2021, trong 6 tháng cuối năm Học viện cần phải tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể:

Công tác biên soạn chương trình, tài liệu: biên soạn tài liệu bồi dưỡng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức; biên soạn sổ tay phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước; khảo sát biên soạn chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương.

Tổ chức tập huấn cho giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng; khẩn trương hoàn thiện đề tài trọng điểm năm 2021 về Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia, làm căn cứ khoa học để đóng góp vào Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia do Bộ Nội vụ chủ trì.

Xây dựng đề án nâng cấp phòng ghi hình trực tuyến; tổ chức tiếp tục ghi hình bài giảng các chương trình bồi dưỡng từ xa tại Học viện; trình ban hành Quy chế bồi dưỡng từ xa chính thức; tiếp tục triển khai đề án Thư viện điện tử, Thư viện số.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện.

Rà soát, báo cáo Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc theo các vị trí việc làm căn cứ vào quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, có phương án bổ sung nhân lực công nghệ thông tin và bổ sung nhân sự cho Phòng Lưu trữ.

Triển khai các Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Các phân viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đã được Giám đốc Học viện phê duyệt. Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất của Công ty Duy Tân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

20210706_192104

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

20210706_192135

Chánh Văn phòng Bộ Nội Vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị.

20210706_192041

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức – Cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

20210706_192116

TS. Nguyễn Thu Thủy, Phó Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

20210706_192022

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

Sau DH

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo sau Đại học phát biểu tại Hội nghị.

Tp HCM

TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Tay Nguyen

Ông Phạm Ngọc Đại, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

20210706_192210

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại Hội nghị.

NNPL

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội nghị.

Phan vien

Các đại biểu tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Quang canh

Toàn cảnh Hội nghị.

Như Ngọc

Comments are closed.