Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị quốc tế về phát triển khoa học xã hội tại Đại học Tổng hợp Sriwijaya, Indonesia

Nhận lời mời của Trường Khoa học Chính trị Xã hội, Đại học Tổng hợp Sriwijaya, từ ngày 26 đến 27/10/2016, PGS. TS. Ngô Thành Can, Phó Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự Học viện Hành chính Quốc gia đã tham dự và thực hiện vai trò một trong ba diễn giả chính trong Hội thảo quốc tế với chủ đề “Vai trò của khoa học xã hội trong việc định hướng cạnh tranh toàn cầu” tại Đại học Tổng hợp Sriwijaya, Palembang Indonesia. Tham dự hội nghị còn có các diễn giả từ Nhật Bản, Malaixia, Việt Nam và học giả từ một số trường đại học của Indonesia.

Các tiểu chủ đề được đề cập đến tại Hội thảo bao gồm:

- Cải cách hành chính và chính sách công

- Doanh nhân xã hội, trao quyền và kỹ thuật.

- Chất xám tại địa phương, văn hóa và vốn xã hội.

- Truyền thông và chính trị

- Chuỗi giá trị toàn cầu

- Hàng hải và phát triển

- An ninh Quốc tế (tội phạm xuyên quốc gia)

- Môi trường và Phát triển bền vững

- Chính sách trong thể thao và sự thành công của Asian Games 2018

Trường Khoa học Chính trị Xã hội, Đại học tổng hợp Sriwijaya, Indonesia là đối tác truyền thống của Học viện Hành chính Quốc gia. Hai bên đã thực  hiện nhiều hoạt động hợp tác trong thời gian qua, như tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, trao đổi sinh viên, hợp tác trong triển khai nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học. Trường đã hỗ trợ đón nhiều đoàn công tác của Học viện sang nghiên cứu, khảo sát tại Indonesia.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, nhóm nghiên cứu của Học viện Hành chính Quốc gia gồm 05 cán bộ, giảng viên do PGS. TS. Ngô Thành Can làm trưởng nhóm đã hợp tác với nhóm nghiên cứu của Đại học tổng hợp Sriwijaya, Indonesia thực hiện đề tài nghiên cứu chung “Chính sách sử dụng không gian công cộng”. Kết quả nghiên cứu này đã được trình bày tại Hội nghị Hành chính miền Đông Thế giới EROPA 2016 vừa qua tại Phillipines.

IMG_6602

PGS.TS Ngô Thành Can trình bày tham luận và trao đổi tại Hội thảo

IMG_6601

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

PGS.TS Ngô Thành Can nhận kỷ niệm chương của Hội thảo

PGS.TS Ngô Thành Can nhận kỷ niệm chương của Hội thảo

Comments are closed.