Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội thảo khởi động Dự án “Nâng cao năng lực quốc tế hoá trong các cơ sở giáo dục đại học mới tại Việt Nam – STRIVE”

(napa.vn) – Sáng ngày 22/01/2024 (theo giờ Ý), trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực quốc tế hóa trong các cơ sở giáo dục đại học mới tại Việt Nam – STRIVE” (sau đây gọi là Dự án), Đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia do PGS. TS Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, đã tham dự Hội thảo Khởi động Dự án tổ chức tại thành phố Bologna, Cộng hòa Ý do Tổ chức Liên đại học AlmaLaurea đăng cai tổ chức.

IMG_6107

Đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia tại Cộng hòa Ý do PGS. TS Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn.

Năm 2023, Học viện Hành chính Quốc gia là một trong bảy tổ chức và cơ sở giáo dục đại học tham gia nộp Đề xuất Dự án STRIVE và đã được Ủy ban châu Âu phê duyệt, cấp ngân sách thông qua Quỹ Erasmus+, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa công tác hợp tác quốc tế trong các trường đại học Việt Nam và thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa các tổ chức giáo dục đại học của Châu Âu và Việt Nam. Dự án STRIVE kéo dài trong thời gian 03 năm, từ năm 2024 và dự kiến kết thúc vào năm 2027.

IMG_6108

Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường trao quà lưu niệcho đại diện Tổ chức Liên đại học AlmaLaurea.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS. TS Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gianhấn mạnh “Trong nhiệm vụ xây dựng định hướng và chiến lược phát triển của bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào, hoạt động hợp tác quốc tế là yếu tố thúc đẩy tích cực các mối quan hệ xuyên biên giới, đa quốc gia, kết nối mạnh mẽ và hiệu quả giữa nhiều đối tác quốc gia và quốc tế, giúp nâng cao chuẩn đầu ra chương trình  đào tạo đại học và sau đại học. Đây là một trong những điều kiện quan trọng đối với việc phát triển mạnh mẽ và bền vữngcủa Học viện Hành chính Quốc gia. Học viện tin tưởng cùng các thành viên của Dự án phối hợp, hỗ trợ đồng hành để triển khai nhiệm vụ Dự án hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra.

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đoàn công tác của Học viện tại Cộng hoà Ý từ ngày 20/01/2024 đến ngày 26/01/2024, Đoàn dự kiến có buổi gặp gỡ, làm việc với Trường Đại học Tusica và Đại học Bologna (Cộng hòa Ý) nhằm phát triển, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và tích cực thúc đẩy các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, hiện thực hoá các mục tiêu quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa đại học của Học viện.

IMG_6109

Đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội thảo Khởi động Dự án STRIVE.

Tin bài & ảnh: Ban Hợp tác quốc tế

Comments are closed.