Học viện Hành chính Quốc gia tiếp và làm việc với đoàn Trung tâm Nghiên cứu Chính sách quốc tế (CIPI) Cu Ba

Theo đề nghị tại Công hàm số 12/16 ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Đại sứ quán Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam, sáng 24/2/2015, Học viện Hành chính Quốc gia đã tiếp và làm việc với đoàn Trung tâm Nghiên cứu Chính sách quốc tế (CIPI), Bộ Ngoại giao Cu Ba do TS. Ruvisley Gonzalez Saez làm trưởng đoàn sang  nghiên cứu về quá trình đổi mới xã hội chủ nghĩa và chuyển đổi hệ thống tài chính tại Việt Nam. Tham gia làm việc cùng đoàn có bà Yudisley Cruz Valdés, Tùy viên thương mại và Kinh tế và ông Bùi Hoàng Phúc, cán bộ Đại sứ quán Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam.

TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện đã chủ trì buổi làm việc với đoàn. Cùng tham dự tiếp đoàn còn có TS. Hà Quang Thanh, Thường trực cơ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Đăng Quế, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tây Nguyên, lãnh đạo các Khoa Hành chính học, khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự, Khoa Quản lý Tài chính công, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính và Ban Hợp tác Quóc tế.

Tại buổi tiếp, TS. Lê Như Thanh đã nhấn mạnh tình cảm đặc biệt mà Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung; lãnh đạo và cán bộ giảng viên Học viện Hành chính nói riêng dành cho Cu Ba và cho biết Học viện đã bố trí các giảng viên, chuyên gia có năng lực và trình độ chuyên môn để trao đổi và làm việc với đoàn. Hai bên đã trao đổi về  các nội dung liên quan đến chủ đề nghiên cứu của đoàn như cải cách hành chính, thu hút và giữ chân người tài, xây dựng và tổ chức cung cấp dịch vụ công theo cơ chế một cửa ở Việt Nam, sự kết nối giữa cơ chế một cửa của Việt Nam và hệ thống cơ chế một cửa của ASEAN.

Thay mặt đoàn, TS. Ruvisley Gonzalez Saez đã cảm ơn sự đón tiếp rất chân tình và trọng thị của Học viện Hành chính Quốc gia cũng như sự chuẩn bị chu đáo cho các nội dung làm việc của đoàn. TS. Ruvisley Gonzalez Saez cũng nhấn mạnh ý nghĩa của các thông tin và kinh nghiệm mà đoàn đã thu nhận được qua buổi trao đổi với cán bộ, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia đối với việc đề xuất mô hình đổi mới ở  Cộng hòa Cu Ba trong bối cảnh Cu Ba đang bắt đầu quá trình đổi mới kinh tế, từ năm 2011.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên trao đổi về khả năng thiết lập và mở rộng các hoạt động hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo và nghiên cứu Hành chính của Cu Ba trong nghiên cứu và giảng dạy về hành chính.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

IMG_1786

IMG_1779

IMG_1792

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Comments are closed.