Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo quốc tế “ Xu hướng và thách thức trong xây dựng chính sách”

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng hoạch định và thực thi chính sách, phối hợp giữa Học viện và Trường Công vụ Xinh-ga-po, với sự tài trợ của Quỹ Temaseck quốc tế, Xinh-ga-po, ngày 16/8/2019, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo “ Xu hướng và thách thức trong xây dựng chính sách”  với sự tham gia của các báo cáo viên và giảng viên Xinh-ga-po và Học viện Hành chính Quốc gia.

Tham dự Hội thảo, về phía chuyên gia quốc tế có ông Khoo Boon Hui, Thành viên Ban Điều hành Quỹ Temaseck quốc tế, Học giả cao cấp Trường Công vụ Xinh-ga-po, bà Xi-len Tân, Phó Quản đốc trường Công vụ Xinh-ga-po và PGS.TS. Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Xinh-ga-po, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì Hội thảo. Tham dự  Hội thảo còn có đại diện Đại sứ quán Xinh-ga-po, Hàn Quốc, Nhật Bản, Băng-la-đét, Bê-la-rút, Cu-ba và một số tổ chức quốc tế như JICA Nhật Bản, KOICA Hàn Quốc, UNICEF, USAID, Chemonics, Hoa Kì. Vể phía đại biểu Việt Nam có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Quốc hội và 140 cán bộ, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội và các Phân viện Học viện tham gia Hội thảo trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh:  Một trong những nội dung quan trọng hàng đầu của cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực để trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định, tổ chức thực thi và đánh giá chính sách. Trong những năm qua, chương trình đào tạo và bồi dưỡng của Học viện ngày càng chú trọng phát triển năng lực xây dựng chính sách cho cán bộ công chức. Với mục tiêu xây dựng được các chương trình bồi dưỡng chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, gắn với thực tiễn của Việt Nam, sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế có bề dày kinh nghiệm trong thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng chất lượng cao như Trường Công vụ Xinh-ga-po là hết sức cần thiết. Sự hỗ trợ này còn có ý nghĩa quan trọng hơn khi Học viện đang trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển Học viện với mục tiêu tổng thể  hướng tới xây dựng Học viện thành trung tâm đào tạo và bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo ngang tầm khu vực.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thảo, ông Khoo Boon Hui, Thành viên Ban Điều hành Quỹ Temaseck quốc tế, đã bày to vui mừng có mặt và phát biểu khai mạc Hội thảo, một trong những sự kiện khởi đầu cho quan hệ hợp tác vững chắc và hiệu quả giữa các đối tác Xinh-ga-po với Học viện Hành chính Quốc gia trong việc phát triển các chương trình bồi dưỡng chất lượng cao về hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách. Thông qua chương trình hợp tác, các đối tác Xinh-ga-po sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Học viện thiết kế và tổ chức thực hiện chương trình, bồi dưỡng giảng viên cũng như bồi dưỡng kỹ năng quản lý chương trình.

Ông Khoo Boon Hui, Thành viên Ban Điều hành Quỹ Temaseck quốc tế, Học giả cao cấp Trường Công vụ Xinh-ga-po phát biểu tại Hội thảo

Ông Khoo Boon Hui, Thành viên Ban Điều hành Quỹ Temaseck quốc tế, Học giả cao cấp Trường Công vụ Xinh-ga-po phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tập trung xác định yêu cầu đặt ra đối với các nhà hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0; khuynh hướng phát triển và thách thức mà các nhà hoạch định chính sách phải đối diện cũng như tác động của thách thức tới tương lai của quản trị nhà nước và hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách. Hội thảo cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước trong xây dựng chính sách, qua đó rút ra các giá trị tham khảo để lồng ghép vào chương trình bồi dưỡng kỹ năng hoạch định và thực thi chính sách cho công chức quản lý lãnh đạo của Việt Nam.

Tại Hội thảo, các cán bộ, giảng viên Học viện cũng trao đổi và đặt câu hỏi về phương thức thiết kế và giảng dạy kỹ năng hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách cho cán bộ, công chức đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đồng thời phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

PGS.TS. Vũ Minh Khương, trường Chính sách công Lý Quang Diệu Xinh-ga-po, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo                         trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Vũ Minh Khương, trường Chính sách công Lý Quang Diệu Xinh-ga-po, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Hành chính học,                    Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại Hội thảo

Các đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 Phạm Thị Quỳnh Hoa

Comments are closed.