Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp giao ban tháng 11 năm 2017

Sáng ngày 30/11/2017, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2017 dưới sự chủ trì của TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Công đoàn, Nữ công, Đoàn Thanh niên; các đồng chí Trưởng, phó các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

Mở đầu Hội nghị, ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2017 trên các mặt công tác: đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, chương trình, giáo trình và giảng dạy; hợp tác quốc tế; tổ chức cán bộ; biên tập, xuất bản tạp chí; tư liệu, xuất bản, thư viện; ứng dụng công nghệ thông tin; văn phòng; kế hoạch – tài chính; thanh tra giáo dục và đào tạo; khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác đảng, đoàn thể. Nhìn chung các nhiệm vụ của Học viện trong tháng 11 năm 2017 được cơ bản đảm bảo theo kế hoạch và chỉ đạo của Giám đốc Học viện. Các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện đảm bảo tiến độ, một số những nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện: báo cáo rà soát về điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ; đề xuất công tác ứng dung công nghệ thông tin trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động quản lý, điều hành của Học viện. Các nhiệm vụ thuộc chương trình công tác năm của Bộ Nội vụ gồm: “Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giảng viên, nghiên cứu viên Học viện”; đề án “Khảo thí và kiểm định chất lượng tuyển dụng và nâng ngach công chức” cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2017

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2017

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới của Học viện, cụ thể về từng nội dung:

Công tác đào tạo bồi dưỡng cần: phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chứ triển khai Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục đại học; tổ chức tốt kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Sau đại học: tổ chức Bế giảng và trao bằng cho các tân Tiến sĩ và tân Thạc sĩ đợt 2 năm 2017; tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh và tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017; hoàn thành dự thảo Quy chế bảo vệ luận văn, luận án; nghiên cứu lập Đề án xây dựng phần mềm quản lý đề tài luận văn, luận án của Học viện.

Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy: đẩy nhanh tiến độ biên soạn, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các giáo trình đào tạo thuộc hệ ĐHHC.

Công tác Tổ chức – Cán bộ: hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế về chế độ làm việc của giảng viên của Học viện; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

Công tác Kế hoạch – Tài chính: đôn đốc các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Học viện thực hiện giải ngân các nguồn vốn đảm bảo tiến độ; tiếp tục thực hiện các công việc theo Chương trình công tác đã được lãnh đạo Học viện phê duyệt.

Công tác Hợp tác quốc tế:  tiếp tục liên lạc với Trung tâm Đào tạo cấp cao, Bộ Nội vụ Pháp (CHEMI) xây dựng chương trình khóa bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên Học viện tại Pháp; tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếp theo về hành chính công dành cho công chức cao cấp của Chính phủ Băng-la-đét tại Việt Nam trong tháng 12; tiếp các đoàn vào theo kế hoạch.

Công tác văn phòng: rà soát về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của công chức, viên chức, người lao động và điều kiện học tập của học viên, sinh viên; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ kì thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lê chuyên viên chính năm 2016-2017 kỳ thi nâng ngạch của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Tổng cục Thi hành án Dân sự; chuẩn bị công tác tổng kết năm 2017, xây dựng kế hoạch công tác năm 2018.

IMG_7542

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Hoài Thu

Comments are closed.