Học viện Hành chính Quốc gia triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(napa.vn) – Căn cứ Kế hoạch số 3615/KH-BNV ngày 23/7/2021 của Bộ Nội vụ về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 – 28/8/2021) và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021), Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã có chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tích cực triển khai một số hoạt động chào mừng.

Cụ thể:

1. Tạp chí Quản lý nhà nước:

Đăng tin, bài về truyền thống 76 năm xây dựng, phát triển Bộ Nội vụ và cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; những cống hiến to lớn của vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ – đồng chí Võ Nguyên Giáp trên Tạp chí Quản lý nhà nước và Tạp chí Quản lý nhà nước điện tử.

2. Văn phòng và các Phân viện:

- Đăng tin, bài tuyên truyền nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên trên trang tin điện tử của Học viện, Phân viện.

- Treo pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên.

(Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền quy định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 3615/KH-BNV).

3. Ban Kế hoạch – Tài chính:

Hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc thanh quyết toán kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3615/KH-BNV.

4. Các tập thể, cá nhân khác thuộc Học viện:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công.

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện phổ biến Kế hoạch số 3615/KH-BNV đến toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị./.

Xem chi tiết: Kế hoạch số 3615/KH-BNV

Như Ngọc

Comments are closed.