Học viện họp giao ban tháng 4 năm 2020

Sáng ngày 29/4/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 4 năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tại Học viện; Lãnh đạo các Phân viện, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Phân viện.

Giám đốc

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4/2020

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Học viện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện trong tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2020; những đánh giá, thảo luận của lãnh đạo các khoa, ban, các Phân viện, Giám đốc Học viện đã kết luận: Học viện đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, tăng cường làm việc trực tuyến, đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến nhằm đảm bảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Học viện.

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Học viện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2020.

Về cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tháng 4 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2020, cụ thể về từng nội dung:

Về công tác tổ chức cán bộ: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 năm 2020. Tiếp tục đề xuất kiện toàn viên chức lãnh đạo, quản lý của Học viện. Theo sát tiến độ phê duyệt Chiến lược phát triển của Học viện. Đề xuất việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Học viện.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Nghiên cứu, đề xuất quy trình quản lý các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tiêu chuẩn, điều kiện tham dự các khóa bồi dưỡng theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Nghiên cứu, đề xuất về hoạt động đánh giá chất lượng các khóa bồi dưỡng theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về công tác đào tạo sau đại học:  Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế tiêu chuẩn và quy trình bồi dưỡng năng lực giảng viên đào tạo sau đại học. Nghiên cứu đưa đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo sau đại học.

Về công tác hợp tác quốc tế: Theo sát việc phê duyệt kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020 của Học viện. Lưu ý đến tình hình tình dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức các đoàn ra, tiếp đón đoàn vào.

Về công tác kế hoạch tài chính: Hoàn thành việc sắp xếp nhân sự các phòng của Ban. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức xây dựng Đề án tự chủ của hai đơn vị. Hoàn thành trước ngày 20/5/2020.

Về công tác văn phòng: Đề xuất về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Học viện, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hội nghị, phòng học trực tuyến của Học viện. Rà soát hệ thống email có tên miền napa.vn của công chức, viên chức, người lao động Học viện để đảm bảo thống nhất, đáp ứng yêu cầu trao đổi thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành trước ngày 20/5/2020.

Nghiên cứu, xây dựng Quy chế văn thư, lưu trữ của Học viện phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Hoàn thành trước ngày 30/5/2020.

Chuẩn bị tốt công tác đón sinh viên, học viên quay trở lại học tập bảo đảm thực hiện đúng theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Học viện.

Các Khoa chuyên môn: Trưởng khoa chuyên môn chỉ đạo giảng viên chủ động thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp. Tích cực thực hiện nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu theo chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện.

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Tạp chí Quản lý nhà nước: Phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu, xây dựng Đề án tự chủ tài chính phù hợp với quy định pháp luật.

Về công tác đảng, đoàn thể: Giao Văn phòng Đảng – Đoàn thể tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác của các Phân viện:  Các Phân viện tích cực, chủ động các hoạt động hợp tác với các địa phương về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tích cực chuẩn bị tiếp nhận, đưa vào sử dụng trụ sở mới của Phân viện.

Kết thúc cuộc họp giao ban, Giám đốc đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm. Đồng thời cũng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 4 vừa qua.

Một số hình ảnh tại buổi họp giao ban tháng 4/2020:

Đầu cầu các Phân viện tham gia họp giao ban trực tuyến tháng 4/2020.

Hình ảnh các Phân viện tham gia họp giao ban trực tuyến tháng 4/2020.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi họp giao ban.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi họp giao ban.

TS, Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại

TS, Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi họp giao ban.

TS. Đặng Thành Lê, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại buổi họp giao ban.

TS. Đặng Thành Lê, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại buổi họp giao ban.

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban Quản lý bồi dưỡng.

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi họp giao ban.

Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng 4/2020

Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng 4/2020

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.