Học viện tổ chức Hội nghị công tác đào tạo sau đại học năm 2016

Chiều ngày 29/9/2016, tại Hà Nội, Ban Giám đốc Học viện đã tổ chức Hội nghị công tác đào tạo sau đại học năm 2016. Tới dự và chủ trì hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia; dự hội nghị có TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện; các đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó giám đốc Học viện; lãnh đạo, giảng viên các khoa, ban, cơ sở, phân viện của Học viện; các nhà khoa học tham gia vào hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện.

Mở đầu hội nghị, TS. Nguyễn Bá Chiến – Trưởng Khoa Sau đại học đã báo cáo tình hình công tác đào tạo và quản lý đào tạo sau đại học của Học viện trong những năm qua và phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong giai đoạn mới. Trong đó, trọng tâm là các vấn đề về quy mô đào tạo sau đại học, về định hướng nghiên cứu cho học viên cao học, nghiên cứu sinh; về quyền, trách nhiệm của nhà khoa học hướng dẫn luận án tiến sỹ, luận văn cao học… và những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo sau đại học.

Tại hội nghị, các giảng viên, nhà khoa học đã có nhiều ý kiến đóng góp về các vấn đề còn tồn tại, bất cập trong công tác đào tạo sau đại học của Học viện, như các khoa chuyên môn thực hiện đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh sinh hoạt tại khoa, điều chỉnh môn học cho phù hợp với các chuyên ngành đào tạo, điều chỉnh trong lịch giảng dạy cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng giảng dạy của giảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp trách nhiệm của các giảng viên, nhà khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo sau đại học của Học viện. Đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới, Khoa Sau đại học cần tích cực phối kết hợp với các Khoa, cơ sở, đơn vị chức năng trong toàn hệ thống Học viện tập trung vào một số nội dung chính của công tác đào tạo sau đại học, như: đổi mới chương trình đào tạo; điều chỉnh  nội dung, môn học cho phù hợp; điều chỉnh linh động, phù hợp trong công tác phân công giảng viên, nhà khoa học hướng dẫn viết luận văn, luận án cho học viên cao học, nghiên cứu sinh. Công tác phối hợp tổ chức đào tạo giữa Khoa Sau đại học với các khoa chuyên môn, phòng, ban cần linh hoạt, phù hợp với thực tế; công tác thu – chi  cần chủ động, có điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế, có đánh giá, so sánh với các cơ sở đào tạo khác…

IMG_7894

PGS.TS. Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

IMG_7887

TS. Nguyễn Bá Chiến – Trưởng Khoa Sau đại học báo cáo tình công tác đào tạo sau đại học và phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học

IMG_7903

Các giảng viên, lãnh đạo, nhà khoa học phát biểu tại hội nghị

Các giảng viên, lãnh đạo, nhà khoa học phát biểu tại hội nghị

Xuân Phú

Comments are closed.