Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Sáng ngày 25/02/2016, tại Hội trường lớn Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm  2016.

Tới dự Hội nghị, Về phía Bộ Nội vụ có sự hiện diện của: NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phụ trách điều hành Học viện Hành chính Quốc gia; đồng chí Lê Minh Hương – Trưởng Ban Nữ công, Phó Vụ trưởng Vụ công chức viên chức Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Đức Toàn – Phó Chánh văn phòng Bộ; đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị có: TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện;  PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Phó giám đốc Học viện; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó giám đốc Học viện các đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện; các GS, PGS, giảng viên cao cấp và chuyên viên cao cấp của Học viện đang công tác tại Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên; các đồng chí trong Ban Thanh tra Nhân dân; các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viên; đại diện lãnh đạo các cơ sở phân viện thuộc Học viện đặc biệt là sự có mặt của các đại biểu vinh dự được bầu từ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cấp cơ sở của Học viện.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo về công tác tài chính và tình hình thu  – chi sử dụng Quỹ Phúc lợi của Học viện; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại Học viện; Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2015 và phương hướng năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo góp ý Quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Học viện…. Các đơn vị trực thuộc Học viện và  đông đảo cán bộ, công chức viên chức đang làm việc tại Học viện cũng đã tham gia thảo luận, trình bày các tham luận và phát biểu ý kiến trong Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện đã đạt được trong năm 2015.

IMG_2357Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2016 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong năm 2016, để thực hiện tốt những nhiệm vụ Bộ Nội vụ giao phó, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề ra những vấn đề cần giải quyết ngay trong năm: Thứ nhất, tiếp tục bám sát Văn phòng Chính phủ về việc trình Dự thảo quy định của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Sau đó, cần ban hành quy định chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Học viện. Đây là vấn đề cốt lõi, nhiệm vụ đặt ra cần tiến hành đưa vào ngay trong quý I. Thứ hai, cần hoàn thiện đổi mới  cơ chế quản lý của Học viện sau đó rà soát sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện. Thứ ba, đổi mới phương thức quy trình rút ngắn thời gian xử lý công việc, phân công, phân cấp cụ thể đảm bảo hiệu quả thực hiện công việc. Thứ tư, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng trong đó có đào tạo hệ cử nhân hành chính bằng tín chỉ cần triển khai khẩn trương trong năm 2016. Đào tạo sau đại học tiếp tục được nâng cao chất lượng đảm bảo; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp mở rộng quy mô chức danh bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo các cấp sở cấp vụ. Thứ năm, nghiên cứu khoa học tập trung vào các đề tài, đề án với nhiệm vụ tham gia đấu thầu các đề tài, đề án cấp nhà nước, đề án của các tổ chức quốc tế; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong học viện cho sinh viên, học viên tham gia. Thứ sáu, đẩy mạnh và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực chính sách công, hành chính công, quản trị công, hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cho các nước trong khu vực. Thứ bảy, Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu để học tập. Tiếp tục nâng cao đời sống, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thứ tám, thực hiện quy chế văn hóa công sở. Và cuối cùng, tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển học viện giai đoạn 2016 – 2021.

Nhân dịp năm mới 2016, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể đại biểu và các cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện. Chúc Học viện ngày cáng phát triển vững mạnh, khẳng định được vị thế trong nước và các nước trong khu vực.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

IMG_2270Đoàn Chủ tịch Hội nghị

IMG_2257PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng

thực hiện nhiệm vụ năm 2016

IMG_2344

IMG_2351

IMG_2277

IMG_2273

IMG_2264Các đại biểu trình bày tham luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

IMG_2271Thư ký của Hội nghị

IMG_2260Toàn cảnh Hội nghị

Hoài Thu

Comments are closed.