Hội nghị công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức

Sáng ngày 27/4/2016, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC). PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện và lãnh đạo, cán bộ các cơ sở, khoa, ban, đơn vị thuộc Học viện.

1PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) CBCC là một trong những mặt hoạt động quan trọng và chủ yếu của Học viện Hành chính Quốc gia. Trong những năm qua, cùng với các cơ sở ĐTBD khác trên cả nước, Học viện đã tham gia ĐTBD nguồn nhân lực chất lượng cao cho bộ máy nhà nước và xã hội, cơ bản đáp ứng được những yêu cầu của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước trong giai đoạn mới. Hội nghị tập trung đánh giá về thực trạng hoạt động ĐTBD CBCC của Học viện trong thời gian qua với những thành tựu cũng như các mặt còn hạn chế. Từ đó, đề xuất các ý kiến đóng góp của các cơ sở, đơn vị để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

2TS. Hoàng Quang Đạt báo cáo về thực trạng tổ chức quản lý hoạt động ĐTBD CBCC viên chức

của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2012 – 2015

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo thực trạng tổ chức quản lý hoạt động ĐTBD CBCC viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2012 – 2015. Theo đó, Báo cáo đã đánh giá tương đối khách quan và toàn diện về những kết quả đạt được trên từng mặt hoạt động của công tác ĐTBD của Học viện, cụ thể như: bồi dưỡng theo ngạch (chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp); bồi dưỡng theo chức danh; bồi dưỡng hành chính doanh nghiệp,… Đồng thời, chỉ rõ những khó khăn, thách thức đối với công tác ĐTBD ở nhiều phương diện, như: vị trí pháp lý, sự cạnh tranh với các cơ sở ĐTBD khác trong cả nước, quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế và cơ sở vật chất, nhân sự cũng như những thách thức về cơ chế tài chính đối với công tác ĐTBD… Trên cơ sở đó, Báo cáo nêu rõ những phương hướng và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới.

3

4

5Đại diện các cơ sở thuộc Học viện trình bày các tham luận tại Hội nghị

Đại diện các cơ sở, khoa, ban, đơn vị có liên quan thuộc Học viện đã trình bày các tham luận và tích cực trao đổi làm rõ thêm về các mặt hoạt động liên quan tới công tác ĐTBD CBCC của Học viện, từ hoạt động chung về ĐTBD CBCC ở các cơ sở, phân viện đến các lĩnh vực mang tính nghiệp vụ cụ thể phục vụ cho hoạt động ĐTBD CBCC như: lập kế hoạch và xây dựng dự toán các lớp bồi dưỡng; thanh, quyết toán, ký hợp đồng mở lớp bồi dưỡng, quy trình ký hồ sơ các lớp lưu trữ hồ sơ; cung cấp tài liệu cho các lớp bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các lớp bồi dưỡng,…

6

10

7

8

9Đại diện các khoa, ban của Học viện trao đổi và đóng góp các ý kiến tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh đã thay mặt Ban Giám đốc Học viện kết luận một số nội dung quan trọng mà các cơ sở, khoa, ban, đơn vị cần tập trung thực hiện để nâng cao hiệu quả ĐTBD CBCC của Học viện trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc chủ động xây dựng các dự thảo quy chế về chỉ đạo, phối hợp giữa Học viện trung tâm tại Hà Nội với các cơ sở, phân viện của Học viện để xin ý kiến cấp trên thông qua nhằm bảo đảm sự thống nhất và linh hoạt trong quản lý hoạt động ĐTBD; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; có cơ chế phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, đặc biệt là các giảng viên thỉnh giảng. Bên cạnh đó, cần căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để chủ động nghiên cứu xây dựng và đề xuất các loại hình ĐTBD, trong đó có bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức, viên chức,…

11

Các đại biểu dự Hội nghị

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.