Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 26/4/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2022 nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với các Phân viện tại khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên và tại thành phố Hồ Chí Minh.

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ có: đồng chí Nguyễn Xuân Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức; đồng chí Hoàng Ngọc Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; các đồng chí đại diện các Vụ, đơn vị chức năng thuộc, trực thuộc Bộ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện; Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện cùng gần 400 đại biểu là viên chức, người lao động tiêu biểu đại diện cho gần 1.200 viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện.

DSC03503

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm các đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng. Thư ký Hội nghị gồm các đồng chí: TS. Đoàn Văn Dũng – Trưởng phòng, Phòng Hành chính – Tổng hợp và Pháp chế; ThS. Lê Thị Quỳnh Nga – Chuyên viên chính Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

_DSC3634

TS. Nguyễn Đăng Quế trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2022 và quy định về thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Học viện.

Năm 2022, Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện, đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế. Đồng thời, năm 2022 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tại Quyết định số 699/QĐ-BNV ngày 16/9/2022 về việc phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia, nhằm tạo động lực mới để nâng cao vị thế chính trị, pháp lý của Học viện; Học viện cũng tham gia xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo và viên chức, người lao động của 02 đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trước, trong và sau quá trình thực hiện Đề án.

Với sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ của các bộ, ngành, trung ương và địa phương; đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ và sự phối hợp của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; cùng với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, trong năm qua Học viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác. Các lĩnh vực công tác của Học viện đạt được mang tính toàn diện về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, hậu cần…

(1) Công tác đào tạo đại học được bảo đảm chất lượng và nâng cao, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo hàng đầu về ngành Quản lý nhà nước và trình độ đại học. Công tác đào tạo sau đại học đã thực hiện đa dạng hóa ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thế mạnh của Học viện;

(2) Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vượt mức kế hoạch đặt ra năm 2022;

(3) Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm và đổi mới theo đúng quy định của pháp luật, chuyên ngành từ thể chế quản lý được tăng cường cho đến hoạt động nghiên cứu quản lý;

(4) Công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đã hoàn thành nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng với khối lượng lớn;

(5) Công tác giảng dạy trong năm 2022 tiếp tục được Ban Giám đốc Học viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, quy trình bồi dưỡng giảng viên; đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao năng lực giảng viên, viên chức Học viện;

(6) Công tác tổ chức cán bộ trong năm 2022 đã hoàn thành các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức đợt 2 vào tháng 12/2021 theo đúng nguyên tắc công khai, minh bạch, nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của pháp luật ở tất cả các khâu;

(7) Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác với các đối tác mới;

(8) Công tác xuất bản, thư viện, tạp chí thông tin lý luận của Học viện: hiện Tạp chí Quản lý nhà nước có 3 ấn phẩm xuất bản là Tạp chí in, tạp chí điện tử và tạp chí tiếng Anh; các ấn phẩm đều đã được nâng điểm khoa học 0,75 điểm trong năm 2022. Công tác xuất bản, tư liệu, thư viện khá đều, toàn diện;

(9) Công tác kế hoạch, tài chính luôn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ chính sách chế độ và các quy định về tài chính của Nhà nước. Học viện đã hoàn thành tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác lập và hoàn thiện báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm;

(10) Công tác hành chính, hậu cần được quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn của Học viện. Công tác thanh quyết toán tài chính bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đổi mới, công khai, minh bạch;

(11) Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng hướng đến mục tiêu đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng, tạo động lực và áp lực để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Báo cáo cũng nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (trước ngày 01/01/2023) về các mặt đào tạo đại học, sau đại học; công tác quản lý khoa học; công tác văn phòng; công tác tổ chức cán bộ; khảo thí; công tác hợp tác quốc tế; kế hoạch – tài chính; công tác sinh viên, thư viện…

Năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tại Học viện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Học viện. Thực hiện các nội dung giải quyết công việc công khai, minh bạch theo quy định. Các đơn vị thực hiện công khai thủ tục hành chính theo quy định.

Viên chức, người lao động Học viện đã chủ động trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kinh nghiệm công tác để ngang tầm nhiệm vụ.

Vị thế của Học viện tiếp tục được khẳng định. Học viện trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị và cho xã hội đáp ứng yêu cầu của bối cảnh xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà viên chức, người lao động Học viện đạt được trong năm 2022 trên các mặt công tác. Năm 2022, ngoài hoạt động thường xuyên, Học viện đã thực hiện khẩn trương, chính xác, hiệu quả các nhiệm vụ sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia (từ ngày 01/01/2023) để ngay sau đó Học viện mới triển khai mọi nhiệm vụ, công tác hoạt động theo Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ với thế và lực mới, sớm đưa Học viện thành trung tâm bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực.

DSC03535

Đồng chí Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS. Triệu Văn Cường bày tỏ mong muốn, kỳ vọng về việc tập thể viên chức, người lao động Học viện tiếp tục đoàn kết hơn nữa, các tổ chức công đoàn, nữ công của Học viện phát huy tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động Học viện, tham mưu kịp thời với Đảng ủy, Ban Giám đốc các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo lợi ích, chế độ cho viên chức, người lao động trong bối cảnh Học viện thực hiện sự chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Học viện cần phải nỗ lực, đổi mới hơn nữa trong các mặt công tác, trong đó chú trọng duy trì đoàn kết nội bộ; bảo đảm kỉ cương trong tổ chức hoạt động, thực thi nhiệm vụ; tập trung hoàn thiện kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự; tập trung quan tâm thực hiện tốt 3 trụ cột chính của Học viện là đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế của Học viện; chăm lo việc làm và từng bước nâng cao đời sống của viên chức, người lao động Học viện.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tin tưởng toàn thể viên chức, người lao động Học viện sẽ đoàn kết, thống nhất, chủ động, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng vị thế, uy tín và bề dày lịch sử phát triển của Học viện, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành Nội vụ và Bộ trong năm 2023.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, dự kiến nội dung phong trào thi đua năm 2023 của Học viện do ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ trình bày; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và chương trình công tác, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 do PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày; Báo cáo tổng kết công tác tài chính của Học viện năm 2022 do TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính trình bày.

Hội nghị đã nhận được 07 ý kiến phát biểu trực tiếp và 17 nhóm vấn đề được gửi về Hội nghị. Các ý kiến đều đồng tình và nhất trí cao với các nhiệm vụ đã đạt được của toàn hệ thống Học viện trong năm 2022. Bên cạnh đó, cũng nêu ra những khó khăn, tồn tại, trong đó có vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy trực tuyến còn chưa đáp ứng được với yêu cầu do đường truyền kỹ thuật và giảng đường chưa được nâng cấp đồng bộ làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy nói chung; chưa chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên; đề xuất các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của viên chức, người lao động Học viện; các yêu cầu về tạo động lực làm việc cho viên chức trẻ; vấn đề phân cấp cho các đơn vị, Phân viện thuộc và trực thuộc Học viện; chương trình liên kết, hợp tác quốc tế trong bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, giảng viên,…

Cơ bản các ý kiến trao đổi, thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu dự Hội nghị đại diện cho viên chức, người lao động Học viện đã được Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến trực tiếp giải đáp và có định hướng chăm lo giải quyết với tư cách là người đứng đầu Học viện trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, thấu đáo và xuyên suốt. Các đại biểu dự Hội nghị bày tỏ sự nhất trí, đồng thuận với các định hướng Giám đốc Học viện chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Học viện nhiệm kỳ 2023 – 2024 gồm 09 đồng chí với sự tín nhiệm cao.

DSC03715

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ để Học viện có sự phát triển mới, ổn định, tích cực; đồng thời, Giám đốc Học viện đề nghị toàn thể viên chức, người lao động Học viện nỗ lực thực hiện các mục tiêu chương trình, kế hoạch và từng nhiệm vụ cụ thể của năm 2023; xây dựng tập thể viên chức, người lao động Học viện thống nhất, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu đặt ra, góp phần đưa Học viện phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Bộ Nội vụ đối với Học viện Hành chính Quốc gia.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

DSC03444

DSC03435

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Hội nghị.

_DSC3615

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị.

_DSC3745

ThS. Nguyễn Huy Hoàng trình bày báo cáo tại Hội nghị.

DSC03579

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh trình bày báo cáo tại Hội nghị.

DSC03636

TS. Vũ Duy Duẩn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

DSC03590

TS. Bùi Huy Tùng trình bày đề án nhân sự Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2024.

DSC03619

TSTống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phổ biến thể lệ bầu cử Ban Thanh tra nhân dân.

DSC03703

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Thanh tra nhân dân Học viện nhiệm kỳ 2023-2024 tại điểm cầu Hà Nội.

DSC03727

TS. Đoàn Văn Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

IMG-0961

Các đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu.

Như Ngọc – Phạm Hải Long

Comments are closed.