Hội nghị đánh giá kết quả bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện

Sáng ngày 19/12/2016, tại Hà Nội, Học viện đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện qua 2 năm thực hiện. Chủ trì hội nghị, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện; tham dự Hội nghị, về phía Học viện, có TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện cùng các cán bộ, lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, cơ sở của Học viện. Về phía khách mời, có ông Nguyễn Ngọc Vân – Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ; TS. Vũ Thanh Xuân – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ; ông Giang Đức Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; bà Nguyễn Việt Hằng – Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Công thương; bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phòng Đào tạo bồi dưỡng Văn phòng Quốc hội.

Sau lời khai mạc Hội nghị của TS. Hoàng Quang Đạt – Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức, ThS. Tống Đăng Hưng – Phó trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức đã báo cáo tổng kết 2 năm triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh của Học viện. Tiếp đó đại diện các cơ sở Học viện tại Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, phân viện Tây Nguyên, lãnh đạo các khoa, đơn vị của Học viện, đại diện các bộ, ngành đã đóng góp các ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện báo cáo và đưa ra các kiến nghị nhằm giúp công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh của Bộ Nội vụ được nâng cao.

IMG_0890

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

IMG_0892

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức trình bày Báo cáo tổng kết 2 năm triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh của Học viện

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh cảm ơn các góp ý của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, các đại biểu tới dự hội nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh của Học viện. Đồng thời, giao cho Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức xây dựng, hoàn thiện dự thảo lấy ý kiến của các cơ quan quản lý về quy trình quản lý các lớp, các lớp bồi dưỡng theo ngạch, theo chức danh và vị trí việc làm trong đó đặc biệt chú ý làm rõ quy mô lớp học, hình thức liên kết. Ban Tổ chức Cán bộ cùng các khoa, ban, đơn vị sớm có kế hoạch trình lãnh đạo Học viện để kiện toàn đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các lớp học. Về đội ngũ giảng viên, kể cả đội ngũ giảng viên thỉnh giảng cần phải được thường xuyên bồi dưỡng để bảo đảm chất lượng và thống nhất về nội dung, phương thức đào tạo. Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức có hình thức theo dõi, nắm bắt nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố để xây dựng kế hoạch mở lớp, giảng dạy trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Phòng Kế hoạch – Tài chính phải xây dựng dự toán, cân đối thu chi, xây dựng các định mức bảo đảm quá trình đào tạo bồi dưỡng được liên tục, thông suốt…

IMG_0926

IMG_0927

IMG_0957

IMG_0900

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Xuân Phú

Comments are closed.