Hội nghị đánh giá kết quả bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 24/12/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dai bieu

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có: TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; TS. Đặng Xuân Hoan – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị, khoa, ban của Học viện; lãnh đạo các Phân viện: TP. Hồ Chí Minh, thành phố Huế và khu vực Tây Nguyên; viên chức, người lao động Phòng quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của Bộ Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến.

IMG_0747

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế – Chủ trì Hội nghị cho biết, tổ chức bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương là thực hiện nhiệm vụ chính trị với tính chất duy nhất do Học viện đảm nhận theo tinh thần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ này trong thời kỳ mới. Hội nghị đánh giá kết quả bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận, đánh giá toàn diện, khách quan quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2021, đồng thời thống nhất đề ra phương hướng, giải pháp tốt nhất để đưa hoạt động bồi dưỡng của Học viện có bước đột phá, sáng tạo trong giai đoạn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.

IMG_0768

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận một số vấn đề sau:

Một là, những thuận lợi, khó khăn, kết quả tổ chức bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương; nguyên nhân của thực trạng hiện nay.

Hai là, phương hướng, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý nói riêng trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Ba là, xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo tinh thần tiếp cận điểm mới của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

IMG_0748

PGS.TS. Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện trong tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Thứ trưởng Triệu Văn Cường biểu dương Học viện đã chủ động, linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến với các quy định chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế. Trong giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị, Học viện cần tập trung vào các nội dung: bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phê duyệt của Bộ Nội vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác bồi dưỡng; chú trọng vào quy trình tổ chức, quản lý khoá học nhằm phát huy thế mạnh của Học viện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Học viện.

IMG_0774

TS. Bùi Huy Tùng trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo thực trạng tổ chức quản lý hoạt động bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng ban, Ban Quản lý Bồi dưỡng đã phân tích những thuận lợi, khó khăn của Học viện trong công tác bồi dưỡng trong bối cảnh dịch Covid-19, và nêu bật kết quả tổ chức hoạt động bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, đưa ra các phương hướng, giải pháp, đề xuất và kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý năm 2022.

IMG_0786

TS. Vũ Duy Duẩn phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo về công tác lập kế hoạch và xây dựng dự toán các lớp bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập dự toán, quyết toán kinh phí, TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính Học viện đề xuất Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp làm việc với Bộ Tài chính sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về định mức chi đặc thù riêng cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

IMG_0799

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện kiến nghị đề xuất về các nội dung: kinh phí, hồ sơ thanh quyết toán; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; cơ sở vật chất; hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động bồi dưỡng trực tuyến… nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng trực tuyến, bảo đảm kế hoạch bồi dưỡng trong giai đoạn tiếp theo.

IMG_3164

TS. Nguyễn Tiến Hiệp phát biểu tại Hội nghị.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện báo cáo công tác cung cấp tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng đề xuất, cần phối hợp với Ban Quản lý bồi dưỡng và Phòng Kế toán – Tài vụ tổ chức tốt công tác tiếp sinh, nhằm kịp thời xác định dự trù chính xác số lượng tài liệu giáo trình cần xuất bản, phục vụ kịp thời cho các lớp học.

IMG_0809

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo về công tác giảng dạy các chương trình bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa, Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đề xuất, kiến nghị các nội dung, gồm: về đội ngũ giảng viên; về phối hợp các đơn vị; về hoạt động ký hợp đồng, thanh quyết toán cho giảng viên thỉnh giảng; về chế độ thanh quyết toán cho giảng viên.

IMG_0814

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở đã phân tích thực trạng các chuyên đề được phân công giảng dạy; đội ngũ giảng viên của Khoa và thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp. Từ đó, đề xuất kiến nghị về các nội dung, gồm: đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất; chế độ quản lý phí…

Ng The Tai

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu tại Hội nghị.

TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng – Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tăng cường nhân sự cho bộ phận công nghệ thông tin cho các Phân viện, đảm bảo kịp thời trong các khâu khai giảng, tạo lớp học, điểm danh, tổ chức kiểm tra; thực hiện kế hoạch mở lớp từ đầu năm nhằm phân bổ đều các tháng trong năm, tạo công việc và giờ giảng ổn định cho giảng viên.

Ng Hoang Hien

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Huế đề xuất Lãnh đạo Học viện, Ban Quản lý Bồi dưỡng tạo cơ chế cho Phân viện tiếp tục tham gia phối hợp tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý do Phân viện tuyển sinh, phối hợp với các địa phương trên địa bàn miền Trung trong trường hợp các lớp này được tổ chức học tập trực tiếp.

Thieu Huy Thuat

TS. Thiều Huy Thuật phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên đề xuất các đơn vị chức năng tham mưu sớm cho Ban Giám đốc Học viện kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng năm 2022 để các Phân viện kịp thời triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng.

IMG_0829

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giảng viên cao cấp, nguyên Giám đốc Học viện khẳng định, thời gian qua, Học viện đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác bồi dưỡng năm 2021. Điều này thể hiện sức mạnh tổng hợp, sự thống nhất cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, chuyên viên, giảng viên, người lao động của Học viện. Năm 2022, Học viện cần tập trung để kế hoạch bồi dưỡng thích ứng với nhiệm vụ mới trong tình hình dịch bệnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp và sự thay đổi của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP. Để làm được điều đó, TS. Đặng Xuân Hoan cho rằng, Học viện cần chú trọng đến hai vấn đề: thứ nhất, nâng cao chất lượng của bài giảng bồi dưỡng; thứ hai, tạo sự năng động trong cơ chế tổ chức bồi dưỡng.

IMG_0836

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý của Học viện năm 2021. Phó Giám đốc điều hành cũng đề nghị, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ các năm tiếp theo, các đơn vị, cá nhân liên quan trong Học viện cần quan tâm thực hiện một số nội dung, bao gồm: về thể chế quản lý bồi dưỡng; về cơ cấu tổ chức bộ máy; về cơ chế tài chính; về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng và các công tác khác nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, đổi mới phương thức tổ chức quản lý, giảng dạy để hoạt động bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả.

IMG_3258

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Như Ngọc

Comments are closed.