Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2021

(napa.vn) – Sáng ngày 01/10/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2021.

IMG_7425

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và khu vực Tây Nguyên.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

4 điểm cầu

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Hội nghị giao ban Quý III/2021đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác trong Quý III/2021, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2021 của Học viện.

IMG_7370

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2021.

Trong Quý III năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong phạm vị cả nước và ở các địa phương Học viện có trụ sở. Các hoạt động chuyên môn của Học viện, ít nhiều bị ảnh hưởng. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động chuyên môn của Học viện đã kịp thời chuyển sang trực tuyến nhằm đảm bảo kế hoạch. Công tác thi tốt nghiệp và chấm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy khóa 18 được thực hiện khẩn trương đúng quy định. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021. Hoạt động biên soạn chương trình, tài liệu được thực hiện đúng kế hoạch và đáng ghi nhận như công tác biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Các nhiệm vụ liên quan đến Dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia được lãnh đạo Học viện quan tâm chỉ đạo, thể hiện quyết tâm chính trị để huẩn bị các điều kiện cần thiết cho Học viện bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, một số nội dung cần phải đẩy nhanh tiến độ, như: việc rà soát về hồ sơ lưu trữ của các đơn vị còn chậm; việc thẩm định năng lực giảng viên cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; công tác giải ngân các nguồn kinh phí…

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian qua, nhất là công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Học viện, từ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học đến hợp tác quốc tế và các công việc chuyên môn khác, trong tháng 10 năm 2021, Học viện tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện nhấn mạnh một số nội dung chính sau:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: xây dựng kế hoạch tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 18, xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp đại học bổ sung đối với sinh viên chưa dự thi tốt nghiệp; Hoàn thành công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021.

Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học: Đẩy nhanh tiến độ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng: Tài liệu bồi dưỡng về chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức sau khi Bộ Nội vụ ban hành chương trình; biên soạn Chương trình bồi dưỡng cho lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương; biên soạn Sổ tay phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước.

Công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục tham gia xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia đúng theo chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nội vụ; tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện.

Công tác hợp tác quốc tế: Tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác với Viện Chandler, Xinh-ga-po; Tiếp tục các thủ tục đề nghị phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội dành cho công chức cao cấp Cộng hòa Cuba”; tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Chương trình quốc gia về học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 – 2025” của Học viện Hành chính Quốc gia.

Công tác kế hoạch, tài chính: Hoàn chỉnh Quy chế kiểm toán nội bộ của Học viện, trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Đề án, chương trình từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2021 của Học viện, báo cáo Giám đốc Học viện và trình Bộ Nội vụ phê duyệt; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia.

Công tác văn phòng: Tham mưu đôn đốc tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí tại Học viện; bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Học viện; thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa bảo đảm tiến độ, chất lượng; đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đảm bảo niên độ tài chính; trình phê duyệt phương án bổ sung phương án chỉnh lý tài liệu lưu trữ Quý IV năm 2021; đề xuất nâng cấp phần mềm V-Office.

Công tác Tạp chí, tư liệu, xuất bản, đào tạo trực tuyến: Chuẩn bị việc xuất bản Tạp chí Quản lý nhà nước phiên bản tiếng Anh; thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chương trình bồi dưỡng từ xa đối với chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

Các Phân viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_7410

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

IMG_7415

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

IMG_7375

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

IMG_7377

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại Hội nghị.

IMG_7389

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị.

IMG_7392

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS. HV Thới

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

20211001_133857

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị.

IMG_7403

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội nghị.

IMG_7405

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội nghị.

Tp. HCM

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Huế

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Phân viện Học viện tại thành phố Huế.

Tây Nguyên

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

Như Ngọc

Comments are closed.