Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 31/3/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2022.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.

IMG_2896

TS. Nguyễn Đăng Quế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

Screenshot (610)

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2022 đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2022 của Học viện.

IMG_2821

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 3/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022 của Học viện.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện tại Thông báo kết luận giao ban tháng 02/2022, trong tháng 3/2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo đại học: tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên đại học K18; tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp đại học hình thức vừa học vừa làm.

Đào tạo sau đại học: Trình ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện; Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Trình ban hành Quyết định danh mục ngành thạc sĩ được dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý công và chương trình bổ sung kiến thức…

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: trong tháng 3 và Quý I năm 2022, Học viện đã tổ chức khai giảng 51 lớp với hơn 4000 học viên tham gia.

Công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy: Triển khai nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng năm 2022; Tổ chức hội thảo góp ý chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và theo yêu cầu vị trí việc làm; Xây dựng hồ sơ thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia…

Công tác tổ chức cán bộ: thống kê, rà soát, dự kiến phân bổ số người làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, dự kiến phân bổ số người làm việc vào các vị trí việc làm theo Quyết định 29/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ; Hoàn thiện thẩm tra hồ sơ viên chức trúng tuyển năm 2021; tham mưu Lãnh đạo Học viện và Bộ Nội vụ về phương án giải quyết đối với số lao động hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện còn lại sau tuyển dụng…

Công tác hợp tác quốc tế: tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo Học viện với Lãnh đạo Trường Cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cuba; hoàn thiện Đề án “Nâng cao năng lực cải cách hành chính và phát triển kinh tế –  xã hội cho công chức cao cấp Chính phủ Cuba”; triển khai các chương trình hợp tác với Viện Quản trị Chandler – Xinh-ga-po, Trường Quản trị Normandie – Cộng hòa Pháp…

Công tác kế hoạch – tài chính: trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt kế hoạch và quyết định thành lập các đoàn xét duyệt quyết toán và kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2021; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí không thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước giao năm 2022; triển khai xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026 của các đơn vị sử dụng ngân sách; rà soát, thẩm định hồ sơ danh mục mua sắm; lập kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư dự án năm 2022…

Công tác văn phòng: Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng, chống dịch; Triển khai các nhiệm vụ sửa chữa phục vụ thực hiện Dự án Xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm 2021; Hoàn thành công tác đấu thầu qua mạng; Triển khai công tác lưu trữ tại Học viện…

Công tác tạp chí, thông tin, thư viện, đào tạo trực tuyến: tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Các Phân viện: thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứ khoa học theo kế hoạch và Lãnh đạo Học viện phân công, tích cực hợp tác với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Theo đó, một số nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như: nhiệm vụ sửa chữa các toàn nhà của Học viện tại Hà Nội phục vụ Dự án xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quố cgia; các nhiệm vụ về danh mục mua sắm của Học viện; phương án thanh toán vượt giờ đối với giảng viên…

IMG_2876

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Trong tháng 3/2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt, bảo đảm cả về khối lượng và chất lượng công việc. Các mặt công tác đã đạt được những kết quả cụ thể như công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn chương trình, tài liệu, công tác kế hoạch – tài chính, văn phòng… Các lĩnh vực công tác: thông tin, thư viện, nghiên cứu khoa học, tạp chí, trang thông tin Học viện bảo đảm khách quan, chính xác; các công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Đảng – Đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và của Đoàn cấp trên.

Kết luận Hội nghị giao ban, TS. Nguyễn Đăng Quế yêu cầu tất cả các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện cần phát huy kết quả đã đạt được, tập trung cao nhất với những biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, lưu ý một số công việc đã và đang triển khai, như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; thanh toán chế độ vượt giờ cho giảng viên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh các nhiệm vụ sửa chữa phục vụ thực hiện Dự án Xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia…

Các Phân viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_2827

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2843

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2850

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2870

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2884

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2812

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc

Comments are closed.