Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 06/9/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2022.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.

6L9A5850

TS. Nguyễn Đăng Quế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

online

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Hội nghị giao ban đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác trong tháng 8, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2022 của Học viện.

IMG_0359

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 8/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 của Học viện.

Trong tháng 8 năm 2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch: ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; hoàn thành việc xây dựng chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành trung ương, chương trình bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng; hoàn thành xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tổ chức thẩm định và xin ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; tích cực chuẩn bị công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện…

Công tác đào tạo đại học: tổ chức lưu trữ hồ sơ đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Học viện; xác nhận các thông tin của học viên, sinh viên theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

Đào tạo sau đại học: xác định chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2022; thông báo tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2022; tổ chức biên soạn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu và ứng dụng…

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: trong tháng 8 năm 2022, Học viện tổ chức khai giảng 4 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng với 396 học viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 73 học viên; 1 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính với 57 học viên; 9 lớp bồi dưỡng theo yêu cầu với 1.258 học viên.

Công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy: các khoa tổ chức tập huấn giảng viên đối với các chuyên đề mới được biên soạn; tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học và đào tạo Học viện sơ kết các nhiệm vụ khoa học các tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022; cho ý kiến về kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện; tổ chức Hội thảo, tọa đàm khoa học theo kế hoạch.

Công tác tổ chức cán bộ: tổ chức đánh giá bổ sung đối với các trường hợp viên chức Học viện chưa được đánh giá; trình chủ trương về bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định; góp ý văn bản về rà soát danh mục bí mật nhà nước; góp ý dự thảo Đề án nghiên cứu thể chế hóa nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng”; xây dựng dự thảo và tổ chức góp ý văn bản sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện…

Công tác hợp tác quốc tế: xây dựng và trình Bộ Nội vụ thỏa thuận hợp tác giữa Học viện với các đối tác; xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế và dự trù kinh phí hoạt động năm 2023; quản lý lưu học sinh Lào, giảng dạy ngoại ngữ, quản trị website tiếng Anh theo kế hoạch; tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và giảng dạy ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên Học viện theo nhiệm vụ năm 2022 và Chương trình ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017-2025…

Công tác kế hoạch – tài chính: bảo vệ dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2023-2025 của Học viện; tiếp tục triển khai các chương trình từ nguồn kinh phí thường xuyên, kinh phí không thường xuyên ngân sách nhà nước cấp năm 2022; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Công tác văn phòng: bàn giao mặt bằng phục vụ việc triển khai Dự án Xây dựng, thay thế, bổ sung cơ sở chính của Học viện; tiếp tục rà soát, cải thiện điều kiện làm việc ở trụ sở chính của Học viện; triển khai gói thầu internet phục vụ công tác chuyên môn của Học viện; chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác xét duyệt quyết toán, thanh tra tài chính tại cơ sở chính của Học viện; trình ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện; tổ chức quản lý, bố trí giảng đường phục vụ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện…

Công tác tạp chí, thông tin, thư viện, đào tạo trực tuyến: tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2022; xuất bản Tạp chí Quản lý nhà nước đảm bảo yêu cầu về tôn chỉ, mục đích, chất lượng; thực hiện công tác tư liệu, xuất bản, thư viện đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện…

Các Phân viện: thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch và Lãnh đạo Học viện phân công, tích cực hợp tác với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

6L9A5843

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Trong tháng 8/2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt, bảo đảm cả về khối lượng và chất lượng công việc. Các mặt công tác đã đạt được những kết quả cụ thể như công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn chương trình, tài liệu, công tác kế hoạch – tài chính, văn phòng… Các lĩnh vực công tác: thông tin, thư viện, nghiên cứu khoa học, tạp chí, trang thông tin Học viện bảo đảm khách quan, chính xác; các công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Đảng – Đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và của Đoàn cấp trên.

Kết luận Hội nghị giao ban, TS. Nguyễn Đăng Quế yêu cầu tất cả các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện cần phát huy kết quả đã đạt được, tập trung cao nhất với những biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, lưu ý một số công việc đã và đang triển khai, như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; thanh toán chế độ vượt giờ cho giảng viên; đẩy nhanh các nhiệm vụ sửa chữa phục vụ thực hiện Dự án Xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất tại thành phố Hồ Chí Minh…

Các Phân viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

6L9A5766

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

6L9A5783

TS.Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị.

6L9A5788

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại Hội nghị.

6L9A5794

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

6L9A5798

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

6L9A5806

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội nghị.

6L9A5811

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội nghị.

6L9A5819

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội nghị.

IMG_0348

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc

Comments are closed.