Hội nghị giao ban Học viện tháng 4 năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 28/4/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai các nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

DSC03850

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường; TS. Nguyễn Đăng Quế, TS. Lại Đức Vượng; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; lãnh đạo các khoa, ban, phòng, bộ môn, đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 4 năm 2023. Theo đó, trong tháng 4, Học viện đã đạt được những kết quả nổi bật, như: tổ chức thành công Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Học viện năm 2022; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý cấp Phòng, Bộ môn; chuẩn bị Đại hội tại một số Chi bộ, Hội nghị Tổ công đoàn, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày 64 năm ngày thành lập Học viện; đẩy mạnh Chuyển đổi số, tăng cường ủy quyền; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1189/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2023 về việc cho phép Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức hoạt động đào tạo…

DSC03856

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu báo cáo tại Hội nghị.

Các nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm chất lượng, hiệu quả như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, tài liệu; công tác giảng dạy, nâng cao năng lực giảng viên; tổ chức cán bộ; hợp tác quốc tế; công tác tạp chí, xuất bản, tư liệu, thư viện, đào tạo từ xa; kế hoạch, tài chính; công tác mua sắm, cải tạo, sửa chữa; đầu tư xây dựng; công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; công tác đảng, đoàn thể…

Hội nghị cũng quán triệt một số nhiệm vụ cần khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện: (1) Nhiệm vụ theo Công văn số 372/BNV-VP ngày 06/02/2023, Thông báo số 1476/TB-BNV ngày 05/4/2023 của Bộ Nội vụ: Hoàn thiện việc kiện toàn, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Học viện; (2) Đang tiếp tục kiện toàn cấp phòng, bộ môn; (3) Đề án 276/ĐA-BNG, Quyết định số 259/QĐ-BNV ngày 10/4/23, Thông báo số 1476 Các chương trình Hợp tác của Học viện và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước đây với các đối tác; (4) Nghiên cứu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm (Thông báo số 949/TB-BNV ngày 07/3/23, Tthông báo số 1476 (đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án tái cấu trúc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện); (5) Bàn giao cơ sở vật chất, tài chính, tài sản; (6) Giải quyết các vấn đề liên quan đén việc chiếm dụng nhà đất trái pháp của công ty Duy Tân và giải quyết khu KTX Nhà Lào…

DSC03982

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, như: tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn lãnh đạo, quản lý cấp khoa, ban, phòng, bộ môn; xây dựng quy chế quản lý tài chính, quy chế làm việc của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc; triển khai công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023; công tác bồi dưỡng; giải quyết chế độ, chính sách; các nhiệm vụ hợp tác quốc tế; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; nhiệm vụ khoa học – công nghệ; nâng cao chất lượng tạp chí, hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày Tạp chí Quản lý nhà nước xuất bản số đầu; các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Học viện 29/5.

Tại cuộc họp, sau khi nghe dự thảo báo cáo công tác tháng 4, các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể viên chức, người lao động Học viện. Năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của quá trình thực hiện Đề án sáp nhập, Học viện được Bộ Nội vụ giao nhiều nhiệm vụ trong chương trình công tác, đòi hỏi Học viện cần tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Giám đốc Học viện đề nghị viên chức, người lao động Học viện tiếp tục nỗ lực, chủ động trong công việc, lãnh đạo các đơn vị với tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tập trung cao, tích cực, chủ động, khẩn trương, phân công công việc hiệu quả; rà soát và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành các công việc đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng công tác của Học viện.

Như Ngọc – Long Phạm

Comments are closed.