Hội nghị giao ban tháng 3 năm 2015

Chiều ngày 31/3/2015, tại phòng truyền thống, lãnh đạo Học viện đã tổ chức giao ban công tác tháng 3-2015. Tham gia buổi giao ban có TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách điều hành Học viện; TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện; GS.TS. Đinh Văn Tiến – Chuyên viên cao cấp của Học viện cùng trưởng các khoa, phòng, ban, các đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên của Học viện tại Hà Nội.

Tại Hội nghị giao ban, ThS. Vũ Văn Thành – Chánh Văn phòng Học viện báo cáo về tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức cán bộ, hành chính – hậu cần, công đoàn, xuất bản tạp chí, đoàn thanh niên… Đồng thời, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ của Nhà trường trong tháng 4, để khi áp dụng thực hiện phù hợp hơn, đem lại hiệu quả cao nhất.

Kết luận Hội nghị, TS. Trần Anh Tuấn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện triển khai trong tháng tới đó là: Chuẩn bị cho các hoạt động của chương trình khai giảng sau đại học diễn ra trong tháng 4; Rà soát  kĩ lưỡng các đề tài nghiên cứu luận văn, luận án để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học của Học viện; Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn các giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo của Học viện; Văn phòng cần nghiên cứu, tham mưu bố trí, sắp xếp phòng làm việc phù hợp hơn, góp phần tăng hiệu quả làm việc; Đẩy mạnh, tăng cường chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên trong Học viện;  Hợp tác quốc tế: tiếp tục tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới; khai thác có hiệu quả các chuyên gia đến làm việc, giảng dạy tại Học viện…

Với những nhiệm vụ đã được thống nhất tại Hội nghị giao ban, các đơn vị sẽ chủ động phối hợp, triển khai đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của Hội nghị: 

IMG_43712

TS. Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

IMG_4349

ThS. Vũ Văn Thành báo cáo tình hình hoạt động tháng 3 của Học viện

IMG_4356

IMG_4366

IMG_4363

IMG_4353

Các trưởng đơn vị phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Nguyễn Thị Hoài Thu

Comments are closed.