Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 1 năm 2018

Sáng 01/02/2018, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 01/2018. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Vũ Thanh Xuân; Nguyên Phó Giám đốc Học viện PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh; các Đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc Học viện; các Đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện cùng các Đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị, tổ trưởng các tổ Công đoàn.

Dưới sự chủ trì của TS. Đặng Xuân Hoan, Hội nghị đã tập trung nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động công tác trong tháng 01/2018 và góp ý vào bản dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác của Học viện trong tháng 02/2018 và thời gian tới. Hội nghị cũng đã được TS. Đặng Xuân Hoan quán triệt tinh thần Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, đóng góp ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đều khẳng định việc Thủ tướng ký Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện là một dấu mốc quan trọng, một sự kiện lớn trong những ngày đầu năm 2018 sau gần 11 năm Học viện không có chức năng, nhiệm vụ.

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu kết luận Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Về đào tạo, bồi dưỡng: Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức: Tăng cường kết nối với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương để thu hút nhiều đối tượng học viên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch, theo chức danh và theo nhu cầu; phát huy sự năng động của từng viên chức và người lao động, các khoa chuyên môn bên cạnh đơn vị quản lý đào tạo trong việc tìm nguồn học viên cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng bằng cơ chế khuyến khích phù hợp. Ban Đào tạo: chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo đại học năm 2018 theo tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Khoa Sau Đại học: Hoàn thành việc dự thảo Quy chế bảo vệ luận văn, luận án theo chế độ mật; hoàn thành đề án xây dựng phần mềm quản lý đề tài luận văn, luận án của Học viện; tổ chức thực hiện chương trình biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ; tổ chức quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ theo kế hoạch; tổ chức bảo vệ luận văn cho học viên cao học ở Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

Về công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, chương trình: Phê duyệt các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở của Học viện; tích cực chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dảm bảo mục tiêu, nâng cao uy tín của Học viện trong lĩnh vực khoa học hành chính.

Về công tác tổ chức – cán bộ: Đề xuất hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế về chế độ làm việc của giảng viên; tổ chức xây dựng Đề án hợp nhất, nâng cấp một số đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện; đảm bảo và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn hệ thống Học viện; bảo đảm thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động Học viện.

Về công tác văn phòng: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án nâng cao chất lượng phục vụ việc dạy và học của Học viện trong điều kiện hiện có; xây dựng chương trình công tác năm 2018 của Học viện; dự báo về tài chính, tham mưu kịp thời với Lãnh đạo Học viện trong chỉ đạo, điều hành về tài chính; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn công sở trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết; chuẩn bị tốt cho Lễ khai xuân đầu năm của Học viện.

Công tác kế hoạch – tài chính: Chủ động trong công tác tham mưu về quản lý, điều hành kinh phí trong toàn hệ thống Học viện; triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của Học viện theo hướng dẫn của các cơ quan, Bộ, ngành.

Công tác hợp tác quốc tế: Xây dựng kế hoạch hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng với các đối tác; hoàn thành kế hoạch đoàn ra, tiếp các đoàn vào năm 2018; tiếp đón các đoàn vào theo kế hoạch và theo đề nghị của các đối tác.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

 Một số hình ảnh của Hội nghị:

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 01 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2018

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 01 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2018

TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

 PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

5

6

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Hoài Thu

Comments are closed.