Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng ngày 26/01/2018, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Trần Quang Duy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban trường học Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Trần Thọ Quang – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; nhận lời mời tham dự Hội nghị, Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia do Đồng chí Trần Toàn Trung – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện làm trưởng đoàn cùng 100 đồng chí đoàn viên Học viện đã tham dự Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên đến từ các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trực tiếp phố biến, quán triệu Nghị quyết tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với 03 nội dung chính: Tổng kết kết quả các hoạt động của Đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ X (từ năm 2012 đến năm 2017), xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ XI (từ năm 2017 đến năm 2022); Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; Thông qua điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và phát triển.

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phổ biến tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đoàn Khối đã thông báo các kết quả đạt được của Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III với các nội dung chính: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, xác định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu công tác Đoàn thanh niên tại nhiệm kỳ đại hội lần thứ III; Bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Đại hội đã tiến hành góp ý, xây dựng cho văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc và sửa đổi, bổ sung, phát triển điều lệ Đoàn. Với tiêu chí, khẩu hiệu hành động “đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, văn minh, tình nguyện”, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III được kỳ vọng sẽ đi sâu vào thực tiễn, thiết thực nâng cao công tác, phong trào Đoàn của Đoàn Khối trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp trong buổi sáng cùng ngày, sau khi kết thúc Hội nghị, các Đoàn viên đến từ các các đơn vị bằng các chương trình, hoạt động cụ thể sẽ triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung

 

Comments are closed.