Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2019

Sáng ngày 16/01/2019, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Biên tập (HĐBT) năm 2019. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch HĐBT và PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Quyền Tổng Biên tập Tạp chí QLNN đồng chủ trì Hội nghị. Các đồng chí ủy viên Hội đồng Biên tập, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện và toàn thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN cùng tham dự.

TS. Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí QLNN giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

TS. Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí QLNN giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu mở đầu Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT đánh giá cao sự chủ động của tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN trong việc xây dựng kế hoạch xuất bản Tạp chí QLNN năm 2019 và kịp thời tổ chức Hội nghị HĐBT nhằm tranh thủ ý kiến tư vấn, góp ý của các ủy viên Hội đồng về định hướng xuất bản cũng như kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng số Tạp chí. Chủ tịch HĐBT đề nghị các thành viên HĐBT quan tâm, đóng góp ý kiến vào định hướng và kế hoạch xuất bản của Tạp chí, qua đó, giúp Tạp chí tiếp tục đổi mới và nắm bắt, phản ánh tốt các chủ đề của khoa học hành chính, thực tiễn QLNN cũng như các định hướng phát triển của Học viện trong bối cảnh mới.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT phát biểu mở đầu Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT phát biểu mở đầu Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Quyền Tổng Biên tập Tạp chí QLNN đã trình bày Báo cáo công tác xuất bản năm 2018 của Tạp chí QLNN. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2018, Tạp chí QLNN đã xuất bản định kỳ 12 số, bảo đảm theo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Nội dung các số mang tính cập nhật, thời sự, phản ánh sâu sắc, phong phú, đa dạng về các chủ đề của khoa học hành chính (KHHC) và thực tiễn QLNN ở trong nước cũng như trên thế giới.

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Quyền Tổng Biên tập Tạp chí QLNN trình bày Báo cáo công tác xuất bản năm 2018 của Tạp chí QLNN

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Quyền Tổng Biên tập Tạp chí QLNN trình bày Báo cáo công tác xuất bản năm 2018 của Tạp chí QLNN

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí luôn bám sát các hoạt động của Học viện, kịp thời tuyên truyền, phản ánh và tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên trao đổi quan điểm học thuật và chia sẻ các kỹ năng phục vụ cho công tác chuyên môn. Bên cạnh những kết quả đó, Báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế nhất định và đề xuất các giải pháp để Tạp chí thực hiện tốt hơn nữa vai trò của cơ quan báo chí đặc thù về KHHC và QLNN trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các ủy viên HĐBT đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức của Tạp chí QLNN trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng có nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn Tạp chí sẽ làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tạp chí khoa học chuyên ngành về hành chính và QLNN trong giai đoạn mới.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện nêu quan điểm tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện nêu quan điểm tại Hội nghị

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Tạp chí cần thu hút và tăng cường phối hợp với đội ngũ cộng tác viên hiện đang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các địa phương để khai thác các bài viết phản ánh đa dạng và sinh động về kinh nghiệm thực tiễn trong QLNN ở các địa phương, cơ sở. Ngoài ra, Tạp chí cũng cần nghiên cứu mở thêm các chuyên mục mới như: “Đóng góp ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật” để các nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên có thể tham gia bình luận về nội dung của văn bản luật và các dự thảo luật, nghị định đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

PGS.TS. Trương Quốc Chính - Phó Trưởng Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở đề xuất Tạp chí QLNN tăng thêm các bài báo khoa học có tính hàn lâm về KHHC

PGS.TS. Trương Quốc Chính – Phó Trưởng Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở đề xuất Tạp chí QLNN tăng thêm các bài báo khoa học có tính hàn lâm về KHHC

Còn theo PGS.TS. Trương Quốc Chính – Phó Trưởng Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở, tính chất chuyên ngành của Tạp chí khoa học được thể hiện chủ yếu ở các bài báo thuộc chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi, tuy nhiên hiện nay, không chỉ riêng Tạp chí QLNN mà ở nhiều tạp chí khoa học khác, các bài viết ở chuyên mục này nhìn chung còn mang tính chất đánh giá về thực tiễn áp dụng lý luận, chưa có nhiều bài viết chuyên sâu mang tính hàn lâm về khoa học chuyên ngành. Do vậy, Tạp chí QLNN nên điều chỉnh về cơ cấu các bài viết của chuyên mục này theo hướng tăng thêm các bài báo mang tính hàn lâm về KHHC để thể hiện rõ bản sắc và khẳng định thương hiệu của ấn phẩm chuyên ngành hành chính.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đề xuất Tạp chí QLNN mở thêm chuyên mục “Lý luận khoa học hành chính”

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đề xuất Tạp chí QLNN mở thêm chuyên mục “Lý luận khoa học hành chính”

Đồng quan điểm với PGS.TS. Trương Quốc Chính khi bàn về giải pháp góp phần khẳng định bản sắc của Tạp chí khoa học chuyên ngành hành chính, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự cho rằng, Tạp chí nên xây dựng chuyên mục mới là “Lý luận khoa học hành chính”, trong đó đăng tải các bài viết mang tính lý luận hàn lâm, gợi mở các vấn đề mới của quản lý công, hành chính công và chính sách công. Do phản ánh các vấn đề mới, còn nhiều ý kiến tranh luận nên yêu cầu về hình thức đối với các bài viết ở chuyên mục này cũng cần được thể hiện linh hoạt về kết cấu và dung lượng, không nhất thiết phải theo kết cấu chung của bài báo khoa học truyền thống.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính trao đổi tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính trao đổi tại Hội nghị

Đánh giá cao tính chủ động của Tạp chí QLNN trong việc bám sát các hoạt động của Học viện và xây dựng các chuyên mục riêng phục vụ các đợt tuyên truyền về những sự kiện chính trị quan trọng của Học viện, một số ủy viên HĐBT cho rằng, Tạp chí nên xây dựng chuyên mục có tính ổn định, bàn luận sâu về những đóng góp và định hướng phát triển của các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Học viện, chẳng hạn như: những đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia đối với sự phát triển của KHHC Việt Nam nói riêng và KHHC thế giới nói chung,… Bên cạnh đó, một số đại biểu tham dự còn bày tỏ mong muốn, Tạp chí QLNN nên tăng cường thêm các bài viết hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng dạy về KHHC,…

TS. Lê Như Thanh – Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện đề xuất Tạp chí QLNN nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm tiếng Anh

TS. Lê Như Thanh – Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện đề xuất Tạp chí QLNN nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm tiếng Anh

Trao đổi về xuất bản ấn phẩm tiếng Anh của Tạp chí QLNN, TS. Lê Như Thanh – Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện và PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải đồng quan điểm cho rằng, đây là công việc tất yếu cần thực hiện trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, song với nguồn lực hạn chế, Tạp chí không thể dễ dàng làm tốt ngay được trong thời gian ngắn. Do vậy, Tạp chí cần có lộ trình và kế hoạch cụ thể. Trước mắt, có thể nghiên cứu, xây dựng 01 số/năm với cách thức chọn lựa, chắt lọc các bài báo tiếng Việt có chất lượng và thể hiện dưới dạng tiếng Anh và kết cấu theo các yêu cầu chuẩn của bài báo khoa học quốc tế. Cùng với đó, Tạp chí nên tăng cường liên kết, phối hợp với các tạp chí khoa học của các hiệp hội và các hội khoa học hành chính khu vực và thế giới mà Học viện Hành chính Quốc gia hiện đang là thành viên để học hỏi kinh nghiệm và trao đổi công bố các kết quả nghiên cứu khoa học. Đây cũng là các bước cần thiết để Tạp chí dần tiếp cận với các tiêu chuẩn của tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế trong tương lai.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các ủy viên HĐBT. Đồng thời, đề nghị Tạp chí QLNN tiếp thu các ý kiến của các ủy viên HĐBT, bổ sung vào định hướng và cụ thể hóa trong kế hoạch xuất bản của Tạp chí. Chủ tịch HĐBT nhấn mạnh, năm 2019, Học viện tổ chức 60 năm ngày truyền thống (29/5/1959 – 29/5/2019). Đây là sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Học viện và có ý nghĩa rất lớn đối với các thế hệ công chức, viên chức và người lao động của Học viện. Chủ tịch HĐBT đề nghị, bên cạnh việc phản ánh các chủ đề thường xuyên, Tạp chí QLNN cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể về các hoạt động liên quan đến sự kiện này. Qua đó, thể hiện tốt vai trò của cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia./.

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.