Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Học viện đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia. Chủ trì hội nghị: TS Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; các thành viên của Hội đồng; cán bộ, lãnh đạo khoa Sau đại học, Viện Nghiên cứu khoa học hành chính.

Tại hội nghị, TS. Đặng Thành Lê, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu đã báo cáo tình hình hoạt động khoa học, công nghệ của Học viện năm 2016 – 2017 và định hướng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ 2018. Tiếp đó TS. Hoàng Mai – Phó Trưởng khoa Sau đại học đã báo cáo về việc xác định danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần của các nhà khoa học tham gia hội đồng đánh giá luận văn, luận án chuyên ngành Quản lý công, Chính sách công tại Học viện Hành chính Quốc gia. Căn cứ vào Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT  Ban hành danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, các thành viên hội đồng đã bàn luận và đi đến thống nhất về danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp của các nhà khoa học tham dự hội đồng đánh giá luận văn, luận án của Học viện để báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

TS. Đặng Thành Lê, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu trình bày báo cáo tình hình hoạt động khoa học, công nghệ của Học viện năm 2016 - 2017 và định hướng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ 2018

TS. Đặng Thành Lê, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu trình bày báo cáo tình hình hoạt động khoa học, công nghệ của Học viện năm 2016 – 2017 và định hướng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ 2018

Tiếp đó, TS Nguyễn Minh Sản – Phó Khoa Sau đại đọc báo cáo về việc xây dựng dự thảo chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ theo định hướng ứng dụng. Các thành viên hội đồng đã đưa ra những đề xuất nhằm góp ý xây dựng cho dự thảo chương trình.

Phát biểu kết luận hội nghị, TS Đặng Xuân Hoan giao bộ phận thư ký tổng hợp các ý kiến phát biểu của các thành viên hội đồng theo đó làm báo cáo gửi Bộ Giáo dục và đào tạo. Về đào tạo thạc sỹ theo định hướng ứng dụng, theo ý kiến của các thành viên hội đồng trước hết cần có đề án trong đó nêu rõ mục tiêu, quy trình, nội dung, cơ cấu môn học…, trong đó nội dung, chương trình học cần phải tham khảo các khoa chuyên môn về các môn học. Đồng thời giao Viện Nghiên cứu khoa học hành chính phải là đầu mối trong quản lý các đề tài trong và ngoài Học viện của cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Học viện, thống nhất các thủ tục và hướng dẫn các thủ tục cho các nhà khoa học.

 IMG_7090 IMG_7088 IMG_04561 IMG_04471

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Comments are closed.