Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Hội Khoa học Hành chính

Sáng ngày 20/01/2018, tại Hà Nội, Hội Khoa học Hành chính đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. TS. Thang Văn Phúc – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Hành chính và GS.TS. Nguyễn Đăng Thành – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Hành chính đồng chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị, có: ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; ông Tạ Tấn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ – Bộ Nội vụ; các Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Chấp hành Hội. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đại biểu khách mời là đại diện của: Văn phòng Chính phủ, Sở Nội vụ Hà Nội, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Đại học Nội vụ Hà Nội, Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước,…

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Hội, TS. Thang Văn Phúc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đã trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội. Theo đó, trong năm 2017, Ban Chấp hành Hội đã chú trọng ban hành nhiều quyết định quy định về công tác xây dựng tổ chức bộ máy và nhân sự cũng như ban hành các quy định về phương thức hoạt động và lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân thuộc Hội. Từ đó, tạo cơ sở pháp lý cho Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật và bảo đảm hiệu quả.

TS. Thang Văn Phúc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Hành chính trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

TS. Thang Văn Phúc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Hành chính trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Hội đã thành lập được Viện Khoa học Hành chính và Chính sách công với tư cách là đơn vị trực thuộc Hội. Năm 2017, Hội cũng đã thành lập được 01 chi hội cơ sở (Chi hội Khoa học Hành chính Đà Nẵng) và kết nạp được 01 tổ chức (Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam) vào làm thành viên của Hội.

Trong năm 2017, công tác nghiên cứu khoa học của Hội cũng được đẩy mạnh với việc triển khai nghiên cứu 01 đề tài khoa học và tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học với sự quan tâm tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các bộ, ngành, địa phương trong cả nước…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian vừa qua, Hội cũng gặp một số khó khăn do thay đổi địa điểm làm việc và nguồn kinh phí hoạt động còn hạn chế. Do đó, các hoạt động của Hội cũng bị gián đoạn và ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các công việc của Hội. Ngoài ra, do một số điều kiện khách quan, Hội cũng chưa thành lập được Ban Hợp tác quốc tế và truyền thông và Tạp chí Khoa học Hành chính điện tử. Hội cũng chưa có những hoạt động cụ thể để tham gia vào các hiệp hội hành chính khu vực và thế giới.

GS.TS. Nguyễn Đăng Thành - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Hành chính phát biểu tại Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Đăng Thành – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Hành chính phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2018, Hội Khoa học Hành chính đề ra phương hướng mở rộng và tăng thêm số lượng thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của Hội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các chi hội tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời bổ sung nhân sự để thay thế các vị trí khuyết thiếu nhằm bảo đảm đúng quy định chức danh trong tổ chức Hội và thực hiện yêu cầu triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Hội Khoa học Hành chính phấn đấu trong năm 2018 thành lập thêm ít nhất 05 chi hội ở những địa phương có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Chi hội như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, TP. Cần Thơ… Cùng với đó, để khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội, Hội sẽ tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng, theo đó phấn đấu trong năm 2018 tổ chức nghiên cứu từ 01 đến 02 đề tài cấp Bộ; tổ chức ít nhất 03 hội thảo khoa học và một số cuộc khảo sát thực tế tại địa phương, cơ sở; mở các lớp bồi dưỡng theo chức danh và bồi dưỡng các kỹ năng quản lý nhà nước theo nhu cầu xã hội tại các địa phương.

PGS.TS. Lê Chi Mai – Viện trưởng Viện Khoa học Hành chính và Chính sách công báo cáo kết quả hoạt động của Viện

PGS.TS. Lê Chi Mai – Viện trưởng Viện Khoa học Hành chính và Chính sách công báo cáo kết quả hoạt động của Viện

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những kết quả và những đóng góp tích cực mà Hội Khoa học Hành chính đã thực hiện được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Hội cần tiếp tục quan tâm phát triển các chi hội và hội viên; tăng cường ảnh hưởng và khẳng định vị trí của Hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tích cực tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học và các khóa bồi dưỡng,… để đóng góp thiết thực cho lĩnh vực khoa học hành chính nói riêng và cho xã hội nói chung.

Ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội Khoa học Hành chính. Nhìn chung, các ý kiến đều cho rằng, trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục duy trì và triển khai tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, bồi dưỡng, trong đó cần đặc biệt chú trọng tới việc đổi mới nội dung và phương thức tổ chức, bảo đảm sự đa dạng, phong phú, hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao trong việc đáp ứng các nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, Hội cần tư duy thêm các nhiệm vụ mới mang tính đặc thù của tổ chức Hội và tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế để xứng tầm với vị trí, vai trò của một hội trung ương…

Ông Tạ Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Ông Tạ Tấn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

7

8

9

10

11

 Các ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Hành chính đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội

Các ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Hành chính đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đại diện Chi hội Khoa học Hành chính Đà Nẵng báo cáo về kinh nghiệm trong việc thành lập chi hội khoa học hành chính tại địa phương. Đồng thời, nghe đại diện Hội Kỷ lục gia Việt Nam báo cáo về Chương trình, đề án xây dựng Sách vàng của địa phương và đề xuất phối hợp với Hội Khoa học Hành chính để triển khai thực hiện. Đây là đề án hữu ích và có ý nghĩa trong việc cung cấp thông tin cần thiết về các đơn vị hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện) ở các địa phương.

Ông Đặng Công Ngữ - Chi hội trưởng Chi hội Khoa học Hành chính Đà Nẵng báo cáo kinh nghiệm thành lập chi hội tại địa phương

Ông Đặng Công Ngữ – Chi hội trưởng Chi hội Khoa học Hành chính Đà Nẵng báo cáo kinh nghiệm thành lập chi hội tại địa phương

Ông Lê Trần Trường An – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam giới thiệu về Đề án xây dựng Sách vàng của địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện)

Ông Lê Trần Trường An – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam giới thiệu về Đề án xây dựng Sách vàng của địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện)

Nhân dịp này, Hội Khoa học Hành chính đã công bố và ra mắt Trang thông tin chính thức của Hội tại địa chỉ asa.org.vn. Đây còn là diễn đàn chính của Hội để giúp các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi các thông tin về khoa học hành chính và quản lý nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội Khoa học Hành chính là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp đội ngũ những người quan tâm và hoạt động trực tiếp hoặc liên quan đến quản lý hành chính trên mọi lĩnh vực. Hội phấn đấu vì mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, tiếp cận với nền hành chính của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.