Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 15/3/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã trang trọng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Dự Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ có: đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83) – Bộ Công an; đại diện học viên các khóa bồi dưỡng theo ngạch, theo chức danh; đại diện học viên, sinh viên các khóa đào tạo đại học, sau đại học và sinh viên quốc tế đang học tập tại Học viện; các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và TP. Hà Nội về dự và đưa tin Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các phó Giám đốc: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện hiện đang công tác tại Học viện; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; đại diện Đảng ủy, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện cùng toàn thể viên chức và người lao động Học viện tại 4 cơ sở, phân viện của Học viện tham dự tại 4 đầu cầu trực tuyến: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế và TP. Buôn Ma Thuột.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, ngày 15/3/2018 là ngày đặc biệt đối với Học viện Hành chính Quốc gia, kể từ hôm nay, Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia chính thức có hiệu lực. Quyết định này đã mở ra một trang mới, là một điểm mốc mới trong lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển của Học viện. Việc khẳng định Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ là sự ghi nhận, sự đánh giá cao về những đóng góp của Học viện đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đó cũng là sự kỳ vọng, sự giao nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước để Học viện định hướng hoạt động của mình thực sự xứng đáng với vị trí đã được quy định.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Giám đốc Học viện khẳng định, Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Học viện xây dựng định hướng chiến lược phát triển cho những năm tiếp theo, tạo thế và lực xây dựng Học viện thực sự trở thành trung tâm bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực. Với Học viện, đây cũng là cơ hội lớn để kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp, năng động hơn, hoạt động hiệu quả hơn trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện Quyết định này, Giám đốc Học viện cho biết sẽ phối hợp với các vụ chuyên môn của Bộ Nội vụ tổ chức xây dựng hệ thống kế hoạch thực hiện thông qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và báo cáo Lãnh đạo Bộ Nội vụ. Các kế hoạch sẽ bao quát toàn diện các nội dung về tổ chức bộ máy, nhân sự, kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện; đồng thời xây dựng cơ chế vận hành, quy chế làm việc của Học viện và các đơn vị trực thuộc. Học viện cũng sẽ tích cực triển khai nghiên cứu, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện với nguyên tắc không chồng chéo, không trùng lắp và không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Từ đó, tiến hành tổ chức lại bộ máy với tinh thần giữ ổn định, sắp xếp hợp lý và có tính đến yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo. Cùng với đó, Học viện sẽ tổ chức nghiên cứu, xây dựng phương án, nguyên tắc sắp xếp, bố trí viên chức lãnh đạo, quản lý, giảng viên và người lao động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện sớm báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Theo đó, Học viện được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ, đồng thời là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Nội vụ công bố Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Nội vụ công bố Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Học viện được giao thực hiện 14 nhiệm vụ, trong đó tập trung chủ yếu vào việc: bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật; nghiên cứu và phổ biến kiến thức về khoa học hành chính và quản lý nhà nước; tham gia với các đơn vị của Bộ Nội vụ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật khi được cấp có thẩm quyền giao; hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và các lĩnh vực liên quan; quyết định và chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc Học viện và các tổ chức khác theo chỉ đạo hoặc phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ… Để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu tổ chức của Học viện có 17 khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện Hành chính Quốc gia

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện Hành chính Quốc gia

Phát biểu quán triệt việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, đây là bước ngoặt rất quan trọng mang tính lịch sử đối với Học viện Hành chính Quốc gia. Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức sắp xếp lại các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng thuộc hệ thống của Bộ Nội vụ từ 6 đơn vị xuống còn 2 đơn vị là Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ Hà Nội. Theo đó, các nhiệm vụ của các đơn vị được giải thể, sáp nhập đã được giao lại cho hai đơn vị đào tạo này. Trong quá trình củng cố, sắp xếp, Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị, trong đó có Học viện Hành chính Quốc gia.

Bộ trưởng khẳng định, theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, mặc dù Học viện không còn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học hành chính kể từ năm 2018, song so với trước đây, các nhiệm vụ khác được giao cho Học viện đã được tăng thêm rất nhiều. Bộ trưởng đề nghị Học viện cần khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển lâu dài của Học viện để phát triển Học viện xứng tầm là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg. Đồng thời, Bộ trưởng cũng giao cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, trong thời gian từ nay đến hết ngày 30/6/2018 phải hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Học viện Hành chính Quốc gia theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu quán triệt việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu quán triệt việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Học viện và với kinh nghiệm của việc sáp nhập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về Học viện Hành chính Quốc gia trong năm 2017, việc sắp xếp lại bộ máy của Học viện sẽ làm tăng thêm tinh thần đoàn kết và sức mạnh của Học viện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian tới, khi nhiệm vụ đào tạo đại học hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia được chuyển về cho Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ trưởng yêu cầu Học viện cần có lộ trình để phối hợp và hỗ trợ Đại học Nội vụ Hà Nội về đội ngũ giảng viên, kinh nghiệm quản lý và cơ sở vật chất để làm tốt công tác tuyển sinh trong năm 2018, bảo đảm thường xuyên, liên tục, không gián đoạn.

Nhấn mạnh thêm về nhiều nhiệm vụ khác được giao cho Học viện Hành chính Quốc gia theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng cho biết, đã yêu cầu Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viện xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 trình lãnh đạo Bộ Nội vụ phê duyệt để triển khai.

Về bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo và thi đua – khen thưởng, Bộ trưởng cũng đề nghị Học viện khẩn trương phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ để tiếp nhận nhiệm vụ này và đưa ngay vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Học viện.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, Bộ trưởng yêu cầu Học viện tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế để tiếp nhận những tiến bộ trong nghiên cứu khoa học hành chính và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các nước phát triển trên thế giới. Bộ trưởng đề nghị Học viện tiếp tục phối hợp với Vụ Công chức, viên chức – Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng nhiều mô hình đào tạo phù hợp như: đào tạo ở nước ngoài; hoặc kết hợp đào tạo trong nước, ngoài nước và mời chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy… để vừa bảo đảm được về nguồn kinh phí, vừa nâng cao được chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Mô hình này hiện đã được Bộ Nội vụ tổ chức thí điểm vào năm 2017 và đã mang lại kết quả tốt.

TS. Đặng Xuân Hoan trân trọng cám ơn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã dành thời gian đến dự và phát biểu quán triệt việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Hành chính Quốc gia. Giám đốc Học viện cam kết, sau ngày 30/6/2018, Học viện sẽ có cơ cấu tổ chức, nhân sự thực sự ổn định, hoạt động có hiệu quả để những kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ được hiện thực hóa thành những kết quả cụ thể của Học viện trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nội vụ, các vụ chuyên môn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương để Học viện tiếp tục phát triển và khẳng định được vị trí, vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

TS. Chu Xuân Khánh – Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu tại Hội nghị

TS. Chu Xuân Khánh – Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự phát biểu tại Hội nghị

 PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu ghi nhận các ý kiến góp ý tại Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu ghi nhận các ý kiến góp ý tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các cơ sở, phân viện của Học viện tại 4 đầu cầu trực tuyến tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế, TP. Buôn Ma Thuột đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự vui mừng khi Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành. Đại diện các phân viện tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo Học viện và sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện, Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ được triển khai thống nhất và có hiệu quả cao nhất trong toàn hệ thống Học viện. Với nhiều nhiệm vụ mới được giao, đây sẽ là cơ sở để Học viện phát huy thế và lực, phấn đấu xây dựng Học viện thực sự trở thành trung tâm bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Hành chính Quốc gia

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Hành chính Quốc gia

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

12

Comments are closed.