Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 05/7/2016, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tới dự và chủ trì hội nghị, có NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách điều hành Học viện; TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện, PGS.TS Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện , PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các khoa, ban, cơ sở; các đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên trong hệ thống Học viện.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Tùng – Q. Chánh Văn phòng Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Học viện Hành chính Quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của Học viện. Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau: Về nâng cao chất lượng giảng dạy của các giảng viên; về ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong quản lý đào tạo của Học viện; về công tác nghiên cứu, giảng dạy; về tổ chức các lớp kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; về đẩy nhanh việc xuất bản giáo trình; về việc nâng cao các hoạt động nghiên cứu khoa học… Công tác đào tạo sau đại học, đào tạo theo chức danh, vị trí việc làm; đào tạo đại học hành chính hệ chính quy và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016, đó là: (1) Trong 6 tháng cuối năm, Học viện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm của Bộ Nội vụ, Chương trình công tác năm của Học viện và các nhiệm vụ đột xuất do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các cơ quan nhà nước cấp trên giao. (2) Kiện toàn tổ chức và nhân sự của Học viện, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Học viện. (3) Đổi mới cơ chế hoạt động, lề lối làm việc vừa quy củ, thống nhất và kỷ cương trên nền tảng chung, vừa tạo khả năng cho xử lý vấn đề một cách năng động, linh hoạt và hiệu quả. (4) Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các cơ quan nhà nước cấp trên có phương án bổ sung biên chế, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất của Học viện nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tạo thế và lực để xây dựng Học viện thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực.

IMG_0386

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phụ trách điều hành Học viện

phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề cập đến việc cán bộ, công chức, viên chức Học viện cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chếđể khắc phục vươn lên.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

IMG_0374Đồng chí Bùi Huy Tùng – Q. Chánh văn phòng Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết

IMG_0401

IMG_0404

IMG_0411

IMG_0406

IMG_0419

IMG_0417

IMG_0420

IMG_0427

IMG_0429

IMG_0431

IMG_0436Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Hoài Thu

Comments are closed.