Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 27/6/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự, có TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ trì Hội nghị; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế, TS. Vũ Thanh Xuân, cùng lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, các Phân viện tại các điểm cầu trực tuyết; các đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên trong hệ thống Học viện.

Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia.

TS. Nguyễn Đăng Quế trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Học viện Hành chính Quốc gia

TS. Nguyễn Đăng Quế trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Học viện Hành chính Quốc gia

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của Học viện. Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau: Về công tác đào tạo, bồi dưỡng bao gồm đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong 6 tháng đầu năm 2018; công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy; công tác hợp tác quốc tế về liên kết đào tạo thạc sỹ tại học viện với các đối tác nước ngoài về nâng cao năng lực giảng viên…; công tác biên tập, xuất bản của Tạp chí Quản lý nhà nước; tư liệu, giáo trình; thư viện điện tử…; công tác thanh tra giáo dục, đơn thư, khiếu nại – tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ được báo cáo định kỳ hằng tháng về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng; công tác ứng dụng công nghệ – thông tin và công tác văn phòng; công tác kế hoạch – tài chính; công tác tổ chức – cán bộ; công tác Đảng, đoàn thể và các công tác khác… Hội nghị cũng được nghe những ý kiến đóng góp của trưởng 3 Phân viện tại 3 đầu cầu trực tuyến là Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện tại Thừa Thiên – Huế và Phân viện Tây Nguyên về các vấn đề tổ chức – cán bộ, chi tiêu tài chính 6 tháng đầu năm và phân công giờ giảng cho giảng viên trong tình hình mới.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan tóm lược những công tác đã làm được và nêu ra những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2018 của các bộ phận chức năng, từ đó, Giám đốc đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018:

Một là, về công tác tổ chức – cán bộ cần tiếp tục khẩn trương kiện toàn tổ chức và nhân sự các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện sau khi sáp nhập cán bộ từ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sáp nhập các khoa, ban, đơn vị để sớm ổn định cơ cấu, tổ chức của các đơn vị phù hợp với vị trí, việc làm để đem lại hiệu quả trong công việc. Triển khai Đề án Vị trí việc làm của Học viện sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt… Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc thành lập Trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng công chức, viên chức.

Hai là, về công tác đào tạo, bồi dưỡng cần tiếp tục quản lý tốt các lớp đại học chính quy, tổ chức tốt công tác tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ năm 2018. Triển khai thực hiện Đề án biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ của Học viện. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các khóa bồi dưỡng theo hình thức kết hợp bồi dưỡng trong nước và ngoài nước; mở rộng các hoạt động hợp tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tạo nguồn thu đối với Học viện. Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2020.

Ba là, về công tác nghiên cứu khoa học cần thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018. Hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ năm 2018 của Đề án biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ của Học viện.

Bốn là, về công tác hợp tác quốc tế cần tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng phối hợp với các đối tác truyền thống. Rà soát, đề xuất kế hoạch thực hiện các biên bản ghi nhớ của Học viện với các đối tác. Cần mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế đi vào thực chất nhằm thu hút nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, liên kết và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu khoa học.

Năm là, công tác văn phòng cần thực hiện triển khai nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tham mưu, tổng hợp, hậu cần phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện, các sự kiện lớn được tổ chức tại Học viện. Tham mưu về công tác hành chính, quản trị và điều hành ngân sách chi tiêu tiết kiệm trong công tác văn phòng.

Sáu là, về công tác tài chính cần rà soát, hoàn thiện các quy chế về tài chính, cơ sở vật chất, chi tiêu nội bộ. Xây dựng dự toán kinh phí năm 2019, xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2019 – 2020 của Học viện.

Tổng kết Hội nghị, Giám đốc đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Đồng thời, Giám đốc cũng đề cập đến việc cán bộ, công chức, viên chức Học viện cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chế để khắc phục kịp thời nhằm góp phần phát triển và nâng cao vị thế của Học viện trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Các điểm cầu trực tuyến

Các điểm cầu trực tuyến

6

 Thu Hương

Comments are closed.