Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

(napa.vn) – Sáng ngày 25/6/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu Phân hiệu Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Đắk Lắk.

IMG_9337

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ.

Về phía Đảng ủy Học viện, có đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Bá Chiến, Lương Thanh Cường.

14

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, trong quý 1 và 2, Đảng bộ Học viện đã bám sát chủ trương, đường lối, định hướng chỉ đạo của cấp trên và đã triển khai theo chức năng nhiệm vụ của Học viện: tham mưu, đề xuất sửa đổi quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện; xây dựng đề án tuyển sinh đại học và sau đại học, chuẩn bị tốt nghiệp cho sinh viên, nghiên cứu sinh, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…. với quy mô và khối lượng lớn. Đây là năm thứ hai sau sáp nhập, là năm căn chỉnh các phương diện cụ thể đi vào chiến lược, sâu sát hơn. Đảng ủy Học viện, các chi bộ, đảng ủy bộ phận tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và nhiệm vụ cấp trên giao.

Hội nghị sơ kết có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá các nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2024, nhìn nhận, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới của Đảng bộ Học viện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị các đại biểu tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, hoàn thiện các báo cáo tại Hội nghị, tham luận dân chủ, thẳng thắn, xây dựng những vấn đề thực tiễn, thực chất, gắn với nhiệm vụ công tác, vì mục tiêu chung phát triển Học viện.

IMG_9199

Đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường cho biết, năm 2024, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (29/5/1959-29/5/2024), Học viện Hành chính Quốc gia bước vào một giai đoạn phát triển mới, cả về chiều sâu và chiều rộng. Ngày 05/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. Học viện đã được hoàn chỉnh, đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, với nhiệm vụ cốt lõi là bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo các trình độ của hệ thống giáo dục quốc dân; nghiên cứu khoa học hành chính; tham mưu và tư vấn chính sách cho Bộ Nội vụ.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với sự thống nhất cao, giữ vững ổn định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 trên các mặt công tác: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tư tưởng, chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng đảng, kiểm tra đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, đảng vụ; công tác đoàn thể…

Đảng bộ Học viện luôn đặt trọng tâm là đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng thực hiện thắng lợi các mặt công tác.

Đảng viên, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm chính trị cao trong quản lý, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Thông tin kịp thời chủ trương lớn của Học viện về công tác cán bộ, về chế độ chính sách, tiền lương… Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp ý xây dựng Học viện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Học viện còn một số hạn chế, tồn tại, như: một số cấp ủy đảng cần thực hiện tốt hơn nữa việc xây dựng chương trình công tác của tổ chức đảng (chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát…), để chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện còn chưa tốt; một số đảng viên còn ngại học tập Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (các hội nghị trực tuyến…).

Báo cáo cũng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Học viện trên các mặt công tác: lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận, tuyên giáo, đảng vụ; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể.

IMG_9224

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9234

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiển, Bí thư Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Học viện tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9240

Đồng chí Thiều Huy Thuật, Chi bộ Phân hiệu Học viện tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9253

Đồng chí Lê Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9271

Đồng chí Dương Văn Nam, Bí thư Chi bộ Sinh viên 1 phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9283

Đồng chí Đào Thị Loan, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9295

Đồng chí Đặng Khắc Ánh, Bí thư Chi bộ Khoa Quản lý xã hội phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9305

Đồng chí Bùi Huy Tùng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9314

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến của đại diện một số chi bộ, đảng bộ thuộc và trực thuộc Học viện. Các tham luận đều nhất trí với Báo cáo Sơ kết của Đảng ủy Học viện và nêu những kết quả đạt được trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm của từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2024. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc, đồng thời đề xuất các nội dung, như: việc thành lập đảng bộ bộ phận Văn phòng; kiện toàn đội ngũ; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; xây dựng hình ảnh, thương hiệu Học viện và các phân hiệu từ chiến lược phát triển Học viện; mở thêm các ngành đào tạo tiềm năng; định hướng xây dựng, phát triển các chuyên ngành đào tạo trọng điểm, ưu thế; nâng cao chất lượng quản lý, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chiến lược phát triển nhân lực của Học viện theo từng giai đoạn; xây dựng văn hóa tổ chức của Học viện, trong đó văn hóa chất lượng là hồn cốt; gắn kết mạnh mẽ hợp tác quốc tế trong đào tạo; cần nêu gương người đứng đầu và có cam kết đóng góp; xây dựng chất lượng công việc để thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đề nghị hỗ trợ kinh phí trong tổ chức các hoạt động của chi bộ sinh viên; đề nghị bổ sung đảng viên của Phòng Công tác sinh viên để chuẩn bị cho đại hội sắp tới; xây dựng quy chế quản lý các câu lạc bộ sinh viên, tránh tư duy quản lý CLB thống nhất như nhau; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác truyền thông, đối ngoại, xây dựng và quảng bá hình ảnh Học viện.

IMG_9324

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đánh giá cao và ghi nhận những kết quả khá toàn diện trong công tác Đảng cũng như thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của Đảng bộ Học viện 6 tháng đầu năm 2024 trên các mặt: công tác tư tưởng, chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng đảng, kiểm tra đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, đảng vụ; công tác đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo đề nghị Đảng bộ Học viện trong 6 tháng cuối năm 2024 cần khắc phục một số thiếu sót, hạn chế ngay trong báo cáo đánh giá của Đảng bộ Học viện đã chỉ ra. Theo đó, một số nhiệm vụ, trọng tâm cần tiếp tục là: (1) Tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền…; (2) Về công tác xây dựng đảng: làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Học viện và các phân hiệu, tiếp tục quan tâm, kiện toàn cấp ủy, rà soát bổ sung quy hoạch ở các chi bộ, tổ chức đảng còn thiếu; tập trung đổi mới sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề; tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong các tổ chức đảng của đảng bộ Học viện; tập trung công tác kỉ cương, kỷ luật trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Đảng bộ Bộ Nội vụ xem xét hoàn thiện phân cấp giao Đảng ủy Học viện thực hiện một số nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở; (3) Lãnh đạo công tác đoàn thể thiết thực, hiệu quả cao; tăng cường công tác kỉ cương, nề nếp trong toàn Học viện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ mong muốn thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới quyết liệt, phương thức, quyết sách đúng đắn của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cùng sự đồng thuận, thống nhất cao ý chí, tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ Học viện cùng với toàn thể viên chức, người lao động, Học viện sẽ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, công tác năm 2024, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ có nhiều bước phát triển vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Thay mặt Đảng bộ Học viện, đồng chí Nguyễn Bá Chiến tiếp thu chỉ đạo và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ; tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác và đề ra mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 sát với thực tế, yêu cầu. Bên cạnh đó, xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để sớm tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Bá Chiến cũng ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện đã cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Học viện, các tổ chức đảng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới cần tập trung trí tuệ và nguồn lực tập thể, giải quyết hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, xây dựng Học viện phát triển. Tiếp tục chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí hành động thực hiện chiến lược phát triển Học viện; chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, nâng cao hiệu suất công việc trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục phát huy tinh thân nêu gương từ lãnh đạo học viện cho đến từng đảng viên, viên chức; chú trọng sáng tạo, đổi mới trong công việc.

Như Ngọc

Comments are closed.