Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 05/02/2020, tại phòng truyền thống Học viện đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Trần Anh Tuấn –  Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tổ biên tập văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc: đồng chí Lương Thanh Cường, đồng chí Nguyễn Đăng Quế, đồng chí Vũ Thanh Xuân; các đồng chí trong  Ủy viên BCH Đảng ủy Học viện; cấp ủy các chi bộ tại Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ phụ trách đảng vụ tại các chi Bộ cùng với các đầu cầu trực tuyến tại Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh; Phân viện Học viện khu vực miền Trung và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ trong Đảng bộ Học viện mà còn trong phạm vi cả nước. Đồng chí yêu cầu các tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị quán triệt sâu sắc, nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Học viện. Đồng thời, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể từ đó góp phần xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên giành thời gian nghiên cứu các tài liệu được chuẩn bị tại hội nghị; tiếp tục gửi các ý kiến liên quan đến những vướng mắc, khó khăn về Văn phòng Đảng ủy để tập hợp giải đáp, báo cáo đề nghị hướng dẫn, giải đáp kịp thời nhằm phục vụ Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tổ biên tập văn kiện Đại hội XIII của Đảng quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tổ biên tập văn kiện Đại hội XIII của Đảng quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tổ biên tập văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã quán triệt những quan điểm định hướng, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện các nội dung, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị sổ 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã giúp các đảng viên kịp thời nắm bắt được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng bộ Bộ về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hoài Thu

Comments are closed.