Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 14/01/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Các đồng chí: Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện, Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Nguyễn Thị Thu Vân – Thường vụ Đảng ủy Học viện đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có: Đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Cấn Thị Bích – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các chi bộ tại Hà Nội và các đầu cầu trực tuyến tại các phân viện của Học viện; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện cùng các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác Đảng thuộc Văn phòng Đảng ủy Học viện.

 Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự thảo Báo cáo nêu rõ, năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành và triển khai nhiều nghị quyết liên quan đến các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Các nghị quyết đó đã có tác động sâu sắc đến các mặt công tác của Học viện. Đặc biệt, năm 2018, Học viện đón nhận và triển khai Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Từ đây, mở ra một trang mới trong chặng đường xây dựng và phát triển của Học viện với nhiều cơ hội song cũng không ít khó khăn, thách thức.

Đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng bộ Học viện đã nỗ lực cao, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội và lãnh đạo toàn diện, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2018 trên nhiều mặt hoạt động như: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức – cán bộ; công tác tổ chức đảng, xây dựng đảng, kiểm tra đảng, dân vận, tuyên giáo và đảng vụ; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng…

Đặc biệt, trong năm 2018, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn bám sát ý kiến chỉ đạo của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế của Học viện, bảo đảm sự ổn định, hoàn thành chương trình công tác của Học viện; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và quyết định các vấn đề lớn của Học viện. Đứng trước các vấn đề khó khăn, phức tạp, tập thể Đảng ủy luôn bàn bạc thống nhất đưa ra biện pháp giải quyết. Các cuộc họp Đảng ủy, giao ban Học viện hằng tháng đều được thông báo và triển khai đến từng cấp ủy, đơn vị, cán bộ và đảng viên.

Năm 2018, theo kết quả tự phân loại đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia là Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của công tác Đảng trong năm qua. Vẫn còn có đảng viên học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên còn mang tính hình thức, chiếu lệ. Cấp ủy chi bộ đôi lúc chưa thực sự quan tâm đến việc phố biến, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên. Còn có cấp ủy chi bộ chưa kịp thời nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên; thông tin từ nhiều nguồn dẫn đến việc một số ít cán bộ, đảng viên còn băn khoăn, lo lắng đến thực trạng của Học viện. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đáp yêu cầu của Học viện. Số lao động hợp đồng vượt quá chỉ tiêu kéo dài trong nhiều năm chưa được tuyển dụng và chưa có giải pháp xử lý. Một số cấp ủy chi bộ chưa thực sự quan tâm đến công tác đảng vụ, dẫn đến tình trạng bị động, lúng túng trong triển khai; việc đóng đảng phí đôi lúc còn chậm.

Dự thảo Báo cáo cũng nêu rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể để thực hiện công tác Đảng trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện trình bày Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện trình bày Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện trình bày Báo cáo về công tác tài chính Đảng năm 2018

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện trình bày Báo cáo về công tác tài chính Đảng năm 2018

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện trình bày Báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện trình bày Báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Báo cáo về công tác tài chính Đảng năm 2018 và Báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, tính đến ngày 12/12/2018, tổng số đảng viên trong Đảng bộ Học viện là 664 đảng viên, trong đó số đảng viên đủ tiêu chuẩn xếp loại là 636 đồng chí. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 106 đồng chí; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 616 đồng chí; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 19 đồng chí; có 01 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Học viện có 33 tổ chức đảng trong đó có 01 đảng bộ bộ phận tại TP. Hồ Chí Minh và 32 chi bộ. Có 32/33 đảng bộ bộ phận, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 06/32 đảng bộ bộ phận, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả hoạt động của Đảng ủy Học viện trong việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Học viện trong năm 2018 vừa qua. Nhấn mạnh tới dấu mốc kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Học viện trong năm 2019, đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị, Đảng bộ Học viện cần tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Học viện, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Học viện là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ, đồng thời là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nghiên cứu khoa học hành chính, phấn đấu xây dựng Học viện ngang tầm khu vực và thế giới. Để thực hiện được mục tiêu đó, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ yêu cầu Đảng bộ Học viện trước hết cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt hoạt động của Học viện, trong đó đặc biệt cần chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tập trung kiện toàn công tác Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện nghiêm túc công tác Đảng vụ.

Thứ hai, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt công tác học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai có hiệu quả công tác tinh giản biên chế và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm ngăn ngừa những sai phạm và xử lý những vi phạm đối với các sự việc đến mức phải kỷ luật, bảo đảm sự nghiêm minh và tăng cường tính kỷ luật trong tổ chức Đảng.

Thứ năm, chú trọng làm tốt công tác dân vận và tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể để vận động quần chúng tham gia đóng góp vào các hoạt động chung của Học viện.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tại Lễ tổng kết, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ đã trao quyết định bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với các đồng chí: Đặng Thành Lê, Hoàng Mai, Nguyễn Quốc Sửu, Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Thị Bích Thủy.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi và đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Nhìn chung, các đại biểu đánh giá cao những nội dung trong Dự thảo báo cáo là khá cụ thể, chi tiết cho từng nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số đại biểu cũng cho rằng, dự thảo cần tập trung nêu bật được những kết quả mà Đảng bộ Học viện đã tập trung làm tốt trong năm qua trong bối cảnh Học viện có nhiều thay đổi về chức năng, nhiệm vụ mới, chẳng hạn: công tác triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg về mặt tổ chức – cán bộ đã thực hiện với sự quyết tâm và đồng thuận cao; việc xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Học viện và các đơn vị thuộc và trực thuộc cũng được tiến hành nghiêm túc và khẩn trương…

Đồng chí Nguyễn Quốc Sửu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 trao đổi tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quốc Sửu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 trao đổi tại Hội nghị

Về giải pháp, một số đại biểu đề xuất các giải pháp cần được thể hiện theo hướng sát thực hơn, gắn với từng nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể của năm 2019, trong đó, phải đưa nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu và thể hiện rõ sự đặc thù trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động chuyên môn của Học viện. Đặc biệt, với ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học viện trong năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức bảo đảm hiệu quả, thiết thực và lan tỏa ý nghĩa, tạo động lực cho tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện phấn đấu xây dựng và phát triển Học viện.

Đồng chí Đặng Thành Lê - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Thành Lê – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Một số đại biểu cũng cho rằng, Đảng bộ Học viện cần xác định rõ chiến lược phát triển lâu dài cũng như kế hoạch thực hiện các hoạt động chuyên môn của Học viện trong bối cảnh mới có nhiều thay đổi. Đồng thời, chú trọng xây dựng các chương trình hành động hằng năm và các nghị quyết chuyên đề để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, đồng chí Đặng Xuân Hoan tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng thời đề nghị các đảng viên đoàn kết, nỗ lực thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong năm 2019 mà Hội nghị đã đề ra. Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy Học viện đặc biệt nhấn mạnh tới hai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 mà Học viện cần chú trọng, đó là làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/1959 – 29/5/2019) và đổi mới nội dung chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia./.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Comments are closed.