Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Sáng 08/1/2015, tại Hội trường lớn, Học viện Hành chính Quốc gia đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đồng chí Triệu Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ có: đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Đoàn Cường – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; ông Trần Lưu Trung – Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Vũ Đăng Minh – Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên cùng đại diện của các vụ chức năng thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện có sự hiện diện của: TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện; PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Học viện hiện đang công tác tại Học viện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường vụ Công đoàn Học viện; các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các đồng chí Bí thư các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Giáo chức; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí trưởng, phó các phòng, bộ môn tương đương tại Hà Nội; cùng với đại diện cơ sở Học viện tại TP.Hồ Chí Minh; Cơ sở Học viện khu vưc miền Trung và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016.

IMG_0381TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Theo Báo cáo đánh giá, nhìn chung trong năm 2015  Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đột xuất được giao. Về công tác giải ngân năm 2015 (các gói thầu, đề án) về cơ bản đã được hoàn thiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện quản lý, tổ chức thi và mở lớp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác đánh giá luận văn, luận án đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Trong công tác Hợp tác Quốc tế đã bám sát và hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả các hoạt động phát triển và đổi mới của Học viện như việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng chức danh, chương trình thạc sĩ chính sách công theo hướng thực hành; các hoạt động hợp tác quốc tế phát triển về số lượng và tăng cường cả về chất lượng, mở sang các hướng hợp tác mới như bồi dưỡng công chức cao cấp cho các nước trong khu vực, hợp tác trong nghiên cứu khoa học… Học viện cũng đã chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính (theo Chỉ thị số 01/CT-BNV ngày 18/6/2015 của Bộ Nội vụ và quy định của Học viện). Trong các công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với các trường hợp đủ điều kiện được thực hiện đúng quy trình, minh bạch, dân chủ, đúng yêu cầu nhiệm vụ. Học viện đã tổ chức tốt các hoạt động khai giảng, bế giảng, các buổi lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Học viện, tham gia tích cực vào phong trào thi đua do Bộ Nội vụ, Học viện phát động…

Bên cạnh những điểm đã làm được báo cáo cũng đã nêu ra những hạn chế còn tồn tại năm 2015, cụ thể như sau: việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 còn chậm, ảnh hưởng đến các hoạt động khác (nâng lương trước thời hạn, phân loại đánh giá đảng viên, công đoàn viên…); cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên còn thiếu nên ảnh hưởng tới việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn; công tác chương trình, giáo trình việc tham mưu rà soát, đánh giá đề xuất biên soạn, nghiệm thu do cơ chế nên việc triển khai kéo dài thời gian; các phần mềm quản lý tài sản, kế toán, học phí chưa được tích hợp và trang bị chưa đầy đủ trong hệ thống; cơ chế phối hợp và quản lý đào tạo giữa Học viện trung tâm và các Cơ sở, Phân viện chưa rõ ràng còn chồng chéo, phân cấp, phân vùng chưa được cụ thể.  Báo cáo đồng thời xác định rõ những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016.

Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận các hoạt động trong các đơn vị thuộc hệ thống Học viện. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trên các mặt công tác của từng đơn vị. Từ đó, đề xuất các giải pháp đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả thực chất cho năm công tác mới, tạo tiền đề tích cực cho các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia đã nêu rõ trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ Học viện đã từng bước vượt qua khó khăn, đổi mới toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng giảng dạy; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế. PGS.TS. Triệu Văn Cường khẳng định, đây là kết quả quan trọng góp phần củng cố, nâng cao vị thế tiếp nối lịch sử 56 năm xây dựng và phát triển của Học viện, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, đồng chí ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức trong năm qua.

IMG_0438Đồng chí Triệu Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách,

điều hành Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Triệu Văn Cường nhấn mạnh, trong năm 2016 để hoàn thành các nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt chức năng của Học viện trong thời gian tới phải tập trung vào một số những điều quan trọng sau:  Tiếp tục bám sát, hoàn chỉnh Quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện do Thủ tướng Ban hành, đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng và cần được thực hiện ngay trong quý I năm 2016; Sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hoàn thiện cơ cấu tổ chức ở các đơn vị trong Học viện; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng – đây là một vấn đề cần được chú trọng và đặt lên hàng đầu; Tiếp tục phát triển công tác Nghiên cứu khoa học, triển khai đề án biên soạn giáo trình; Công tác hợp tác quốc tế trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhưng tuy nhiên cần phải phát có quỹ đầu tư nâng cao cơ sở vật chất từ đó thu hút, mở rộng đào tạo từ các nước trong khu vực; Nâng cao đời sống cho cán bộ công chức và người lao động, phân chia, sắp xếp việc làm hợp lý. Để hoàn thành những nhiệm vụ ở trên PGS.TS. Triệu Văn Cường yêu cầu Học viện cần lưu ý đến một số điểm sau: Thứ nhất, ngoài việc tập trung vào các nhiệm vụ chuyên môn cần chú trọng vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thứ hai, cần nâng cao tinh thần đoàn kết,  kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt văn hóa công sở trong toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động trong Học viện; Thứ ba, cơ chế quản lý (bao gồm quản lý công tác cán bộ; công tác tài chính và công tác đào tạo) cần được cải thiện, mạch lạc và rõ ràng hơn. Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, Thứ trưởng Triệu Văn Cường hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đại biểu đã giúp cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi Hội nghị:

IMG_0399Đoàn Chủ tịch Hội nghị

IMG_0390TS. Hoàng Quang Đạt – Trưởng khoa Đào tạo, Bồi dưỡng công chức và tại chức 

phát biểu ý kiến trong Hội nghị

IMG_0403TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh

phát biểu ý kiến tại Hội nghị

IMG_0410TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, thường trực Cơ sở

Học viện Hành chính khu vực miền Trung phát biểu ý kiến tại Hội nghị

IMG_0414TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc thường trực Phân viện khu vực Tây Nguyên

phát biểu ý kiến tại Hội nghị

IMG_0421ThS. Vũ Văn Thành – Chánh văn phòng Học viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

IMG_0428PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải – Trưởng khoa Hành chính học phát biểu ý kiến tại Hội nghị

IMG_0433Đồng chí Bùi Đức Minh – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

IMG_0435TS. Nguyễn Bá Chiến – Trưởng khoa Sau đại học phát biểu ý kiến tại Hội nghị

IMG_0364

IMG_0365

IMG_0370Văn nghệ chào mừng Hội nghị

IMG_0429Toàn cảnh Hội nghị

Hoài Thu

Comments are closed.