Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 09/01/2018, tại Hội trường lớn, Học viện Hành chính Quốc gia đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị: NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Ngọc Vân –  Vụ trưởng vụ Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và công chức, Bộ Nội vụ; ông Trần Nghị – Phó Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước; bà Trương Thị Liên –  Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ; TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường vụ Công đoàn Học viện; các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các đồng chí Bí thư các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí trưởng, phó các phòng, bộ môn tương đương tại Hà Nội; cùng với đại diện cơ sở Học viện tại TP.Hồ Chí Minh; Cơ sở Học viện khu vưc miền Trung và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên..

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS. Lương Thanh Cường - Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia

Theo Báo cáo đánh giá, nhìn chung trong năm 2017 Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đột xuất được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện quản lý, tổ chức thi và mở lớp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác đánh giá luận văn, luận án đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Hoạt động đào tạo đại học và sau đại học thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng luôn được đảm bảo và là ưu tiên hàng đầu trong tổ chức quản lý đào tạo. Trong công tác Hợp tác Quốc tế đã bám sát và hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả các hoạt động phát triển và đổi mới của Học viện như việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng chức danh, chương trình thạc sĩ chính sách công theo hướng thực hành; triển khai xây dựng trang web tiếng Anh của Học viện, các hoạt động hợp tác quốc tế phát triển về số lượng và tăng cường cả về chất lượng, mở sang các hướng hợp tác mới…  Trong công tác nghiên cứu khoa học: Học viện đã tiến hành kiện toàn Hội đồng Khoa học – Đào tạo; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước; Học viện cũng đã tổ chức rất nhiều Hội thảo, tọa đàm khoa học, trong đó có các hội thảo quốc tế thu hút được sự tham gia của nhiều học giả, nhà khoa học nổi tiếng. Trong công tác tổ chức – cán bộ thực hiện đúng theo quy định, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với các trường hợp đủ điều kiện được thực hiện đúng quy trình, minh bạch, dân chủ, đúng yêu cầu nhiệm vụ. Học viện đã tổ chức tốt các hoạt động khai giảng, bế giảng, các buổi lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Học viện, tham gia tích cực vào phong trào thi đua do Bộ Nội vụ, Học viện phát động…

Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch

Bên cạnh những điểm đã làm được báo cáo cũng đã nêu ra những hạn chế còn tồn tại năm 2017, cụ thể như sau: một số nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm của Bộ Nội vụ còn chậm so với tiến độ; Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2 còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh và mở lớp; Cơ chế quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức còn cần phải tiếp tục đổi mới; Cơ sở hạ tầng của Hà Nội, đặc biệt là tại Hà Nội; Hệ thống quy chế, quy trình làm việc tại Học viện còn thiếu và cần tiếp tục được hoàn thiện; Tiến độ giải ngân kinh phí còn chưa được bảo đảm dẫn đến áp lực lớn về thanh quyết toán cuối năm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã nêu rõ trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ Học viện đã từng bước vượt qua khó khăn, đổi mới toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng giảng dạy; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế. PGS.TS. Triệu Văn Cường khẳng định, đây là kết quả quan trọng góp phần củng cố, nâng cao vị thế tiếp nối lịch sử xây dựng và phát triển của Học viện, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, đồng chí ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức trong năm qua.

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2017 của Học viện để từ đó làm bước đệm để tiến tới năm 2018 với những nhiệm vụ mới đó là: xây dựng hoàn thiện Dự thảo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cho 67 cán bộ, công chức và người lao động của trường Đào tào bồi dưỡng cán bộ; rà soát tiêu chuẩn cán bộ công chức, cán bộ lãnh đạo quản lý; tổ chức các kỳ thi nâng hạng, thi tuyển sinh đại học, cao học theo đúng quy chế nghiêm túc; hoàn thành việc biên soạn 114 giáo trình đây là một thành tích lớn trong năm 2017; kiện toàn các đơn vị tham gia đề án của Bộ; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, truyền hình trực tuyến; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động…

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Ngoài những phương hướng nhiệm vụ đã được nêu, TS. Đặng Xuân Hoan cũng nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ trong năm 2018 là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Học viện trong đó cần rà soát, triển khai xử lý các tồn đọng về tổ chức nhân sự, tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn ngạch, bậc của cán bộ, công chức viên chức, cán bộ quản lý của tất cả các cấp trong toàn hệ thống Học viện; xây dựng cơ chế tuyển dụng, sử dụng, ký tiếp, ký mới hợp đồng lao đồng phù hợp với lộ trình đổi mới chức năng nhiệm vụ của Học viên theo quy chế dân chủ, công khai; hoàn thiện các quy chế làm việc của Học viện: cơ chế tổ chức, hoạt động, cơ chế phối hợp, cơ chế tài chính…; xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện việc này cần sự giúp đỡ, đoàn kết, chung tay của tập thể cán bộ giảng viên, người lao động của Học viện.

Từ những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ và những ý kiến phát biểu của các đại biểu trong Hội nghị, Giám đốc Học viện Đặng Xuân Hoan đã tóm tắt thành nhóm nhiệm vụ và phương hướng, giải pháp cụ thể trong năm 2018 cụ thể là: 04 nhiệm vụ (đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; mở rộng đào tạo bồi dưỡng; phát triển đào tạo sau đại học; quản lý tốt đào tạo đại học); 05 giải pháp (hoàn thiện bộ máy nhân sự, tăng cường kỷ luật kỷ cương sửa đổi lề lối làm việc; sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động tài chính, quy chế phối hợp; phát huy dân chủ thực sự, công khai minh bạch; phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể; mở rộng quan hệ cả trong nước quốc tế).

IMG_8508

IMG_8507

IMG_8480

IMG_8495

IMG_8486

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hoài Thu

Comments are closed.