Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 14/01/2019, tại phòng truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị, Về phía Bộ nội vụ có: Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện một số lãnh đạo phòng Ban của Bộ Nội vụ; Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế– Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường vụ Công đoàn Học viện; các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các đồng chí Bí thư các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí trưởng, phó các phòng, bộ môn tương đương tại Hà Nội; cùng với các điểm cầu phân viện tại Tp. Hồ Chí Minh, Huế và Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nêu rõ trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ Học viện đã từng bước vượt qua khó khăn, đổi mới toàn diện. Bộ trưởng đánh giá cao những việc đã làm trong năm 2018 của Học viện: đây là một năm với nhiều chuyển biến của Học viện ngày 23 tháng 01 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 05/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện. Dựa trên quyết định đó Học viện đã đưa ra những quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các quy chế liên quan…; thay đổi chức năng nhiệm vụ của Học viện. Trong năm 2018 Học viện đã thực hiện một cách khẩn trương và nhanh chóng trong việc kiện toàn tổ chức và nhân sự các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện sau khi sáp nhập cán bộ từ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sáp nhập các khoa, ban, đơn vị để  ổn định cơ cấu, tổ chức của các đơn vị phù hợp với vị trí, việc làm  đem lại hiệu quả trong công việc; Ngoài ra, Học viện đã triển khai Đề án Vị trí việc làm của Học viện sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc thành lập Trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng công chức, viên chức… Bên cạnh những kết quả đạt được Bộ trưởng cũng nêu lên một số những hạn chế cần được khắc phục kịp thời:  tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ của Học viện còn chậm so với chỉ đạo của Bộ Nội vụ; sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, giữa Học viện với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chưa thực sự thường xuyên và đảm bảo hiệu quả… Bộ trưởng đề nghị Học viện cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những hoạt động còn thiếu sót và tiếp tục phát huy những điều đã làm được trong năm 2018,nâng cao vị thế tiếp nối lịch sử xây dựng và phát triển hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện diễn ra trong năm 2019.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Từ những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ và những ý kiến phát biểu của các đại biểu trong Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2018 của Học viện để từ đó làm bước đệm để tiến tới năm 2019 với những nhiệm vụ mới đó là: Xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, đoàn kết là nhiệm vụ then chốt. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Xác định nhiệm vụ đảm bảo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, chương trình, giáo trình, tài liệu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lâu dài và có tính quyết định đến sự phát triển của Học viện…; Kiểm soát có hiệu quả kỷ luật, kỷ cương, chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ Học viện, chú trọng giám sát, kiểm tra, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Học viện, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu  trong việc bảo đảm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính…

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

IMG_7523 IMG_7527

Đại diện các phân viên đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đại diện các phân viên đóng góp ý kiến tại Hội nghị

IMG_7516

IMG_7550 IMG_7541 IMG_7546 IMG_7536

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Hoài Thu

Comments are closed.