Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 – 2015

Ngày 09-9-2015, tại TP. Thái Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện; GS.TS. Đinh Văn Tiến, nguyên Phó Giám đốc Học viện. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, nhà khoa học các khoa, ban, đơn vị, cơ sở của Học viện; cán bộ, viên chức Viện nghiên cứu Khoa học hành chính. Về phía tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và TP. Thái Nguyên cùng tham dự.
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, phát biểu khai mạc hội nghị, nhấn mạnh các nội dung chương trình của hội nghị cần tập trung, trong đó lưu ý các đại biểu tham dự cần có ý kiến đóng góp đánh giá công tác nghiên cứu khoa học của Học viện trong suốt thời gian 5 năm vừa qua, đề xuất các giải pháp cho thời gian tới.

a1PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh khai mạc hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Quyền Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ công bố các quyết định: thành lập Hội đồng Khoa học – Đào tạo; thành lập Ban Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo; thành lập Ban Thư ký Hội đồng Khoa học – Đào tạo.
Thay mặt ban tổ chức hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học hành chính trình bày báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015. Báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện giai đoạn 2011-2015, trên các mặt sau:
Về hoạt động khoa học và công nghệ, đã tiến hành nghiên cứu 73 chương trình, đề tài khoa học các cấp. Các đề tài phần lớn đã được nghiệm thu, lưu trữ hồ sơ và bảo quản sản phẩm đúng quy trình, một số đề tài đã được đề xuất hướng và phạm vi ứng dụng, đưa sản phẩm nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
Tổ chức thành công hàng trăm hội thảo, tọa đàm cấp Học viện, cấp khoa và hội thảo quốc tế; đặc biệt trong tháng 10-2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện đã tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế EROPA -2014, thu hút hàng trăm nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia, từ đó nâng cao vị thế nghiên cứu khoa học và tổ chức hội nghị quốc tế của Học viện Hành chính Quốc gia.
Các công tác khác, như xây dựng chương trình, giáo trình, biên soạn giáo trình, tài liệu, sách và các ấn phẩm khoa học; quản lý khoa học; hoạt động của Hội đồng Khoa học – Đào tạo đạt được những kết quả tốt. Đồng thời, báo cáo tổng kết cũng nêu rõ được những hạn chế cần sớm khắc phục, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

IMG_3787TS. Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015

Phát biểu đóng góp vào báo cáo tổng kết, có nhiều đại biểu tham gia, tập trung vào các nội dung, như: về đánh giá vai trò của Viện nghiên cứu đối với công tác nghiên cứu khoa học của Học viện; quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học – Đào tạo và vai trò tham gia của Hội đồng vào công tác nghiên cứu khoa học trong việc tư vấn, xây dựng chính sách của Chính phủ; cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; về tham gia nghiên cứu khoa học của các khoa, đơn vị, cơ sở; tăng kinh phí nghiên cứu khoa học cho các khoa, đơn vị để khuyến khích, tạo điều kiện nghiên cứu tốt nhất; hoạt động xây dựng giáo trình, tài liệu, chương trình…

IMG_3797GS.TS. Đinh Văn Tiến phát biểu tại hội nghị

Nhiều ý kiến đề xuất cơ chế phối hợp giữa các nhà khoa học, Học viện với các Viện nghiên cứu chiến lược của các bộ, ngành; xây dựng cơ chế phối hợp trong giảng dạy chương trình theo ngạch, cấp vụ, chức danh với các bộ, ngành, địa phương gắn với các viện nghiên cứu bộ, ngành; về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; về công tác đào tạo đại học, sau đại học…

IMG_3813 TS. Hoàng Quang Đạt phát biểu tại hội nghị

IMG_3802TS. Hà Quang Thanh phát biểu tại hội nghị

IMG_3806TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu tại hội nghị

IMG_3811PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết phát biểu tại hội nghị

IMG_3794TS. Bế Trung Anh phát biểu tại hội nghị

IMG_3826ThS. Vũ Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu, các nhà khoa học đối với công tác nghiên cứu khoa học của Học viện trong suốt nhiều năm qua cũng như tại hội nghị tổng kết, các ý kiến xác đáng, thiết thực của các đại biểu đã góp phần cho thành công của hội nghị.
Đồng chí nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện trong thời gian tới cần phải được tập trung vào các nội dung chính, Lãnh đạo Học viện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học có điều kiện nghiên cứu, ứng dụng các công trình nghiên cứu. Đối với danh mục các nhiệm vụ khoa học: cần có định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện. Viện nghiên cứu Khoa học hành chính với chức năng, nhiệm vụ của mình cần phải giữ vai trò là cơ quan “đầu mối”, là địa chỉ quy tụ được các nhà khoa học, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài Học viện tham gia tích cực và hiệu quả hơn công tác nghiên cứu khoa học. Giao cho Viện nghiên cứu Khoa học hành chính đề xuất cơ chế phối hợp giữa các khoa, đơn vị trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Các nội dung của đại biểu kiến nghị, như kinh phí cho hoạt động khoa học, giáo trình, tài liệu, chương trình, sách… sẽ có các hội nghị chuyên đề riêng để có giải pháp tháo gỡ.

IMG_3779Toàn cảnh hội nghị tổng kết

IMG_3829Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

a2 Chương trình văn nghệ của Thành Đoàn TP. Thái Nguyên chào mừng hội nghị

                                                           Tạp chí Quản lý nhà nước 

Comments are closed.