Hội thảo khoa học “Đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh”

(napa.vn) –  Sáng ngày 26/9/2023, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh”. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: TS. Trần Anh Tuấn – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo một số khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các chuyên gia, giảng viên Học viện cùng các thành viên thực hiện dự án.

LIO02170

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu chia sẻ, “Hội thảo không đi theo mô típ quen thuộc là trình bày các tham luận, mà muốn đi vào thực chất, trên cơ sở nhóm trình bày tóm tắt kết quả đã tổng hợp”. PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu mong muốn các chuyên gia là những người giàu kinh nghiệm, và nhiều ý tưởng sáng tạo, đóng góp trực tiếp những nội dung của báo cáo tóm tắt đề án cần chỉnh sửa, hoàn thiện, cụ thể:

(1) Về khung lý thuyết: cần bổ sung những gì, làm rõ những vấn đề gì…

(2) Về cơ sở pháp lý: các văn bản hiện hành về tổ chức lại còn bất cập, tồn tại gì, những gì cần sửa đổi, bổ sung…

(3) Về thực trạng tổ chức lại: Dự án cần làm rõ những vấn đề gì liên quan tới kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, vấn đề đặt ra…

(4) Những kiến nghị, đề xuất, giải pháp để giai đoạn tới tổ chức lại như thế nào? Cụ thể từng lĩnh vực cần tổ chức lại những đơn vị nào…

(5) Những góp ý khác về hình thức, sản phẩm của Dự án…

LIO02105

TS. Trương Quốc Việt trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

Tại Hội thảo, TS. Trương Quốc Việt thay mặt nhóm thực hiện dự án trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả dự án điều tra thực trạng tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh.

Theo nội dung, nhóm Dự án, đã tổ chức và thực hiện xong một số công việc:

(1) Thực hiện điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi tại 7 tỉnh, thành phố trong cả nước về thực trạng tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh. Với hơn 1000 phiếu hỏi cho 3 nhóm đối tượng là: công chức quản lý, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập và người dân.

(2) Xây dựng mẫu báo cáo và tổng hợp báo cáo của 13 sở nội vụ và khoảng 30 báo cáo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh về kết quả việc thực hiện tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

(3) Đã tổ chức 7 cuộc tọa đàm tại 7 địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Điện Biên.

(4) Hoàn thiện các báo cáo chuyên đề: báo cáo điều tra xã hội học, báo cáo chuyên đề lý luận, báo cáo tổng hợp từ báo cáo của các Sở Nội vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập.

“Dự án “Điều tra thực trạng tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh” là rất cần thiết. Đây chính là cơ sở để khuyến nghị và đề ra một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh một cách hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam trong giai đoạn tới”, TS. Trương Quốc Việt khẳng định.

Báo cáo đã tổng hợp, đánh giá kết quả tình hình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tại 13 địa phương theo từng ngành, lĩnh vực, đồng thời chỉ ra những khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực hiện; đưa ra quan điểm, giải pháp và đề xuất, kiến nghị đẩy mạnh việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh.

LIO02138

TS. Trần Anh Tuấn – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Cũng tại Hội thảo, TS. Trần Anh Tuấn – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả điều tra thực trạng, đề xuất kiến nghị giải pháp của dự án và chỉ rõ, “Cần xác định rõ sản phẩm của dự án điều tra là những kiến nghị, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh thông qua sắp xếp, tổ chức lại”.

TS. Trần Anh Tuấn đưa ra những hướng đổi mới dựa trên các cơ sở trong việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với quản lý theo vị trí việc làm, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

LIO02143

TS. Hà Quang Ngọc đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

TS. Hà Quang Ngọc – Học viện Hành chính Quốc gia đưa ra phương hướng chỉnh sửa và thiết kế lại cho phù hợp với kết cấu, hình thức của dự án điều tra và xác định rõ ở các phần nội dung; các sản phẩm đầu ra của dự án cũng cần tập trung vào hệ thống cơ sở dữ liệu, tập số liệu tổng hợp tại thời điểm điều tra, trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị phù hợp.

LIO02148

TS. Nguyễn Ngọc Vân đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Vân – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, “Cần rà soát lại các nội dung báo cáo nhất quán với mục tiêu, đối tượng nghiên cứu khảo sát, điều tra của dự án; giải trình thêm về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định nguồn dữ liệu và thời điểm điều tra. Dữ liệu tổng hợp đưa ra trong báo cáo còn thiên về số liệu thứ cấp, cần bám vào các tiêu chí, hình thức tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập”.

LIO02154

Ông Nguyễn Tiến Trung đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Đưa ra những chia sẻ thực tế hoạt động tại địa phương, ông Nguyễn Tiến Trung – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Biên chế, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội chỉ ra những khó khăn trong triển khai tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc hạn chế về khung pháp lý thống nhất thực hiện; thực trạng việc giảm cơ học số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập chưa phù hợp, chưa tính đến đặc thù các địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục…

Đồng thời, ông đề xuất việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, nâng cao tính tự chủ trong tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó tối ưu năng suất lao động, số lượng người làm việc.

LIO02175

Toàn cảnh Hội thảo.

Nhằm có thêm thông tin và các giải pháp để hoàn thiện báo cáo tổng hợp, trước khi nộp sản phẩm của Dự án, trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, tổng hợp các báo cáo, Dự án cũng nhận được thêm các góp ý từ các chuyên gia, nhà khoa học, những người làm thực tiễn về những kiến nghị, đề xuất mà dự án đã đề xuất trong báo cáo tóm tắt.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất của các nhà khoa học như: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Học viện Hành chính Quốc gia đưa ra nhận xét ở một số địa phương còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai về nguồn đơn vị thực hiện tổ chức lại, hạn chế về số lượng người làm việc; ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ gợi mở tiếp cận mục tiêu dự án theo hướng “tổ chức lại hợp lý” các đơn vị sự nghiệp công lập; TS. Thái Quang Toản – nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ nhấn mạnh cần đánh giá những kết quả, tồn tại hạn chế và những nguyên nhân, từ đó đưa ra nhiệm vụ, giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, bảo đảm mục tiêu hiệu lực, hiệu quả; có thể mở rộng phạm vi điều tra, khảo sát nhằm tăng tính toàn diện của dự án.

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, giá trị xuất phát từ lý luận và thực tiễn của các nhà khoa học. Nhóm Dự án sẽ tiếp thu cao nhất các ý kiến, qua đó nhóm sẽ hoàn thiện báo cáo Dự án, nêu rõ khung lý thuyết, đánh giá thực trạng, tổng hợp và đề xuất giải pháp, kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh trong thời gian tới.

 Phạm Hải Long

Comments are closed.