Hội thảo khoa học: Đề xuất nội dung biên soạn Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương

(napa.vn) – Sáng ngày 13/10/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc  gia tổ chức Hội thảo khoa học “Đề xuất nội dung biên soạn Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương” theo hình thức trực tuyến.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; ông Nguyễn Đức Nghĩa, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ; thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

IMG_8138

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự cho biết, được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện, Hội thảo được tổ chức nằm trong Kế hoạch khảo sát, biên soạn Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các nhà khoa học; từ đó đề xuất với Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn và lãnh đạo Học viện để xây dựng Chương trình bồi dưỡng cho đối tượng là các nhà lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương.

Để Hội thảo diễn ra thành công, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận các nội dung chính, như: mục tiêu, yêu cầu của chương trình; các chuyên đề cần thiết phải có; đề xuất toàn bộ nội dung chương trình học một số chuyên đề liên quan đến chương trình; thời lượng, phương thức bồi dưỡng; kiểm tra đánh giá; các yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy chương trình…

TS. ĐXH

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức Hội thảo nhằm đề xuất các nội dung biên soạn Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương trong giai đoạn hiện nay. Bồi dưỡng cho đối tượng là lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương là một nội dung hết sức cần thiết, do vậy cần làm rõ yêu cầu, mục đích của toàn bộ chương trình cũng như của từng chuyên đề, cơ cấu các chuyên đề. Ban Giám đốc Học viện, Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình mong nhận được những ý kiến phát biểu thẳng thắn của các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia Hội thảo để có thể xây dựng một chương trình tốt nhất có thể, đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương cũng như hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng khác mà Học viện đang được Chính phủ và Bộ Nội vụ giao thực hiện.

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn sâu sắc và gợi mở.

Hội thảo đã nhận được 18 ý kiến phát biểu trực tiếp đến từ các khoa chuyên môn, các phân viện, Viện trực thuộc Học viện và ý kiến của các đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

TS. Bui Thi Thanh Thuy

TS. Bùi Thị Thanh Thúy phát biểu tại Hội thảo.

Tham gia phát biểu tại Hội thảo, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở có 04 ý kiến, đại diện cho 05 tác giả có bài tham luận tại Hội thảo. (1) TS. Bùi Thị Thanh Thúy đề xuất chuyên đề “Kỹ năng tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương”; (2) TS. Đàm Bích Hiên xác định mục tiêu, yêu cầu của chương trình là nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trong bối cảnh hội nhập, cải cách hành chính và chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay; phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao ý thức trách nhiệm của về lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. TS. Đàm Bích Hiên cũng đã có những đề xuất về chuyên đề/chương trình, về thời gian, phương thức bồi dưỡng, về kiểm tra, đánh giá, về yêu cầu đối với giảng viên… đồng thời đưa ý kiến có thể cân nhắc xây dựng Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương theo hướng phần chung dành cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập và phần riêng cho đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, văn hóa…; TS. Đàm Bích Hiên cũng thay mặt cho TS. Lê Thị Hoa có những ý kiến đề xuất khi xây dựng chương trình, như: cấu trúc chương trình 3 phần với 12 chuyên đề giảng dạy (6 chuyên đề kiến thức, 6 chuyên đề kỹ năng) và 02 chuyên đề báo cáo, thời lượng bồi dưỡng 3 tuần là hợp lý, học viên viết tiểu luận theo từng phần của chương trình bồi dưỡng…; (3) TS. Trần Thị Thúy Vân giới thiệu chương trình bồi dưỡng lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập được xây dựng bởi Quỹ Chương trình đào tạo kinh tế và quản lý Cộng hóa Liên Bang Nga đồng thời có những kiến nghị, đề xuất khi áp dụng vào việc xây dựng chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương ở Việt Nam; (4). TS. Lê Thị Hằng khẳng định xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ. TS. Lê Thị Hằng đã có những đề xuất về mục tiêu, yêu cầu của chương trình; đồng thời trong phần nội dung, TS. Lê Thị Hằng cho rằng nên có 03 chuyên đề thuộc kiến thức chung, 07 chuyên đề kỹ năng và 04 chuyên đề báo cáo…

TS Luu Kiem Thanh

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh phát biểu tại Hội thảo.

Đại diện cho Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh và TS. Trịnh Thanh Hà đã có tham luận tại Hội thảo. Với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh đã có những phát biểu khoa học và tâm huyết trong việc xác định các yếu tố để xây dựng Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh cho rằng cần tách bạch vấn đề bồi dưỡng về quản lý nhà nước với tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; cấu trúc chương trình phải đáp ứng được các yếu tố về mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp; có sự kết hợp hài hòa giữa các nội dung bồi dưỡng năng lực về kiến thức, kỹ năng, thái độ… Trong khi đó, TS. Trịnh Thanh Hà cho rằng, đối tượng bồi dưỡng là lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương không chỉ cần thông hiểu các vấn đề lý luận mà cần có kỹ năng, kỹ xảo trong phân tích tình hình thực tế để có những thông tin giá trị trong việc đưa ra quyết định lãnh đạo, điều hành, do vậy, chương trình bồi dưỡng cần đáp ứng tốt mục tiêu này. TS. Trịnh Thanh Hà đề xuất thêm 02 chuyên đề kỹ năng bao gồm: Kỹ năng quản trị sự thay đổi và rủi ro; Kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa công vụ.

TS Le Toan Thang

TS. Lê Toàn Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Đóng góp các ý kiến nhằm đề xuất các nội dung biên soạn Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương, đại diện Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công, TS. Hoàng Ngọc Âu nêu các vấn đề về tính cấp thiết của chương trình, thực trạng đội ngũ lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời đề xuất thời lượng của chương trình nên là 03 ngày với dung lượng 30 tiết, cấu trúc chương trình gồm 06 chuyên dề, có sự cân đối giữa các chuyên đề kiến thức và kỹ năng.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, TS. Lê Toàn Thắng, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công đã trình bày các ý kiến tham luận của các giảng viên trong khoa: TS. Phạm Thị Thanh Vân, TS. Nguyễn Thị Tình và TS. Dìu Đức Hà.

TS Ta Thi Huong

TS. Tạ Thị Hương phát biểu tại Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, TS. Tạ Thị Hương, Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội đã có những ý kiến phát biểu mang tính chất cá nhân, đồng thời TS. Tạ Thị Hương cũng thay mặt TS. Đặng Thị Minh và TS. Trần Thị Thoa đưa ra ý kiến của các giảng viên trong việc đề xuất nội dung chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương. Khẳng định sự đa dạng của các loại đơn vị sự nghiệp và trực thuộc các tổ chức, đơn vị khác nhau, TS. Tạ Thị Hương cho rằng cấu trúc Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương nên bao gồm 03 mảng chuyên đề: nhóm chuyên đề về kiến thức chung, nhóm chuyên đề về kỹ năng và một số chuyên đề báo cáo tự chọn; việc kiểm tra, đánh giá có thể bằng 01 bài tiểu luận tình huống hoặc 01 bài trắc nghiệm và 01 bài thu hoạch cuối khóa…; TS. Vũ Thị Minh Ngọc tham luận các ý kiến cá nhân và trình bày góp ý của TS. Hoàng Thị Cường.

IMG_8142

TS. Bùi Thị Ngọc Mai phát biểu tại Hội thảo.

Đóng góp vào Hội thảo, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đã có 05 bài tham luận. Đại diện cho Khoa, TS. Bùi Thị Ngọc Mai đã trình bày góp ý của các giảng viên, các nhà khoa học: PGS.TS. Bùi Huy Khiên, PGS.TS. Ngô Thành Can, TS. Phùng Thị Phong Lan, TS. Nguyễn Thị Hà… Đa phần các nhà khoa học đều thống nhất về mục tiêu, đối tượng, nội dung của chương trình, đồng thời cũng có một số ý kiến bổ sung thêm các chuyên đề kỹ năng, chuyên đề báo cáo, hình thức kiểm tra và thời lượng chung của khóa học.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cũng được lắng nghe ý kiến của các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện: ông ông Nguyễn Đức Nghĩa, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; TS. Nguyễn Thế Tài, TS. Phạm Thị Thúy, Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh; TS. Phạm Ngọc Đại, Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên; ThS. Lê Văn Mão, Phân viện Học viện tại thành phố Huế; TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải trân trọng cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ, những kinh nghiệm quý báu của các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã phát biểu tại Hội thảo. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp thiết thực tại Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Học viện, Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình, tài liệu để xây dựng nội dung chương trình thiết thực, phù hợp, hiệu quả với đối tượng bồi dưỡng là lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ng Duc Nghia

Ông Nguyễn Đức Nghĩa phát biểu tại Hội thảo.

TS. Dam Bich Hien

TS. Đàm Bích Hiên phát biểu tại Hội thảo.

TS Tran Thuy Van

TS. Trần Thúy Vân phát biểu tại Hội thảo.

TS Le Thi Hang

TS. Lê Thị Hằng phát biểu tại Hội thảo.

TS Trinh Thanh Ha

TS. Trịnh Thanh Hà phát biểu tại Hội thảo.

TS Hoang Ngoc Au

TS. Hoàng Ngọc Âu phát biểu tại Hội thảo.

TS Vu Thi Minh Ngoc

TS. Vũ Thị Minh Ngọc phát biểu tại Hội thảo.

TS Ng Minh San

TS. Nguyễn Minh Sản phát biểu tại Hội thảo.

TS Pham Ngoc Dai

TS. Phạm Ngọc Đại phát biểu tại Hội thảo.

ThS Le Van Mao

ThS. Lê Văn Mão phát biểu tại Hội thảo.

TS Tong Dang Hung

TS. Tống Đăng Hưng phát biểu tại Hội thảo.

TS Pham Thi Thuy

TS. Phạm Thị Thúy phát biểu tại Hội thảo.

Đại biểu

Các đại biểu tham dự Hội thảo bằng hình thức trực tuyến.

Như Ngọc

Comments are closed.