Hội thảo khoa học góp ý Chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(napa.vn) – Sáng ngày 11/5/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học góp ý Chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với 03 Phân viện tại thành phố Huế, khu vực Tây Nguyên và tại thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; Trưởng các khoa chuyên môn thuộc Học viện; TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc Hội; Ban Biên soạn chương trình; Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học hành chính; các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

z2483742666654_e4bc9cf253cce9f97f71ce6d1d49949a

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Đặng Xuân Hoan khẳng định việc soạn thảo chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ và đích thân đồng chí Bộ trưởng là Trưởng ban Chỉ đạo biên soạn chương trình, trong đó Học viện Hành chính Quốc gia có vai trò là cơ quan soạn thảo chương trình, tham mưu cho Bộ trưởng. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, dự thảo chương trình đã được xây dựng xong. Mục tiêu của Hội thảo là góp ý chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Phạm vi của Hội thảo rất rộng, đồng thời, thời gian để hoàn thành công việc là rất ngắn. Do vậy, TS. Đặng Xuân Hoan đề nghị các đại biểu tập trung góp ý cho chương trình đã được dự thảo: về kết cấu, thời lượng, về phương pháp, phạm vi và những nội dung cơ bản của chương trình. Sau Hội thảo, Ban Soạn thảo chương trình sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các nhà khoa học để hoàn thiện chương trình, trình Bộ trưởng phê duyệt và làm căn cứ để biên soạn tài liệu bồi dưỡng với những nội dung thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND các cấp.

z2483747662780_7631d7b992ff4e3e16f7c00f908f9f9a

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Hội thảo.

Thay mặt Ban biên soan chương trình, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với đối tượng là đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp liên quan đến công tác biên soạn, tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp; các đối tượng khác có nhu cầu, chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có mục tiêu: trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND cấp tỉnh. Kết thúc khóa học, học viên có thể nắm vững một số kiến thức cập nhật liên quan đến tình hình kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND cấp tỉnh; đồng thời phát triển một số kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh; giúp đại biểu HĐND cấp tỉnh nâng cao bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có thời lượng là 30 tiết (03 ngày), với 06 chuyên đề, trong đó có 02 chuyên đề biên soạn mới và 04 chuyên đề biên soạn lại, có chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật.

Chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có đối tượng là đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp liên quan đến công tác biên soạn, tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp; các đối tượng khác có nhu cầu. Với mục tiêu trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, Chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có thời lượng là 30 tiết (03 ngày) với cấu trúc chương trình gồm 2 phần: Phần 1: 03 chuyên đề bắt buộc (thời lượng 15 tiết); Phần 2: gồm 13 chuyên đề tự chọn, các địa phương tùy tình hình thực tế được lựa chọn 03 trong 13 chuyên đề đó (thời lượng 15 tiết).

Screenshot_1

Các đại biểu tham dự Hội thảo qua phần mềm Zoom.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự trực tiếp tại Học viện trung tâm, các đại biểu tham dự trực tuyến tại các Phân viện và các đại biểu tham dự qua phần mềm Zoom đã có những ý kiến góp ý cho chương trình. Hội thảo đã nhận được 35 ý kiến góp ý đến từ các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Trong đó có 25 ý kiến thuộc 05 nhóm, đại diện cho 05 khoa chuyên môn thuộc Học viện và 10 ý kiến của các cá nhân tham dự Hội thảo.

Đa số các ý kiến góp ý đều đánh giá cao tính phù hợp của chương trình: Sự phù hợp của chương trình với mục tiêu bồi dưỡng; bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nói chung là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp vì vậy, chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với mục tiêu bồi dưỡng; Nội dung chương trình thiết kế phù hợp với đối tượng học viên là đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Thời gian thực hiện chương trình 3 ngày là phù hợp.

Đồng thời, chương trình mang tính khoa học, có tính chính xác và có sự cập nhật so với thực tiễn; nội dung chương trình cơ bản cân đối với thời gian khóa bồi dưỡng; mỗi chuyên đề trong chương trình có thời lượng 5 tiết, bảo đảm tính cân đối giữa các chuyên đề, chuyên đề lý thuyết có 3 tiết lý thuyết và 2 tiết thảo luận; Chuyên đề kỹ năng có 2 tiết lý thuyết và 3 tiết thảo luận. Cách phân bổ này bảo đảm tính cân đối giữa lý thuyết và thực hành.

Các đại biểu tham dự cũng đều nhất trí chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có tính ứng dụng: nội dung chương trình đáp ứng nhu cầu của đối tượng học viên là đại biểu HĐND; đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công việc của học viên; hình thức được trình bày khoa học, ngôn ngữ chính xác.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình như: kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; làm rõ thêm một số khái niệm trong chương trình để tránh nhầm lẫn và thống nhất chung trong toàn chương trình; kiến nghị kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và đảm bảo tính logic; cân đối giữa các chuyên đề lý thuyết và thực hành…

Với các ý kiến tham luận tại Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị lãnh đạo các khoa chuyên môn tại Học viện nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo, trao đổi lại với các nhóm được phân công biên soạn các chuyên đề để chỉnh sửa, hoàn thiện các chuyên đề và sớm gửi lại Ban soạn thảo.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Đặng Xuân Hoan trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, cởi mở và đầy tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo đối với chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, coi đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để nhóm tác giả biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, tránh trùng lắp, nhằm đáp ứng được chất lượng của chương trình, hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ Nội vụ trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Screenshot_2

z2483742773976_69aa36315bd4bc10b367cf70e9579e5b

z2483742446307_114dc85c9b3cc3555d215a2fb525a0c1

Screenshot_12

Screenshot_11

Screenshot_10

Screenshot_7

Screenshot_6

Screenshot_4

Screenshot_3

Toàn cảnh Hội thảo.

Như Ngọc

Comments are closed.