Hội thảo khoa học: “Góp ý chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính”

Ngày 17/12/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính”. PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo, có các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội và các phân viện trực thuộc; thành viên Ban cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và các giảng viên trực tiếp giảng dạy các chương trình này.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu mở đầu Hội thảo

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu mở đầu Hội thảo

Phát biểu mở đầu Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nội vụ giao, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện và căn cứ theo kết quả của Hội thảo góp ý đề cương đối với hai chương trình này trước đây, các ban soạn thảo đã triển khai rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung nội dung các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị các đại biểu tham dự tích cực đóng góp ý kiến đối với nội dung của các chương trình bồi dưỡng để hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành trong thời gian tới.

PGS.TS. Trương Quốc Chính – Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Trương Quốc Chính – Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Bùi Huy Khiên – Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Bùi Huy Khiên – Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự tham luận tại Hội thảo

TS. Hoàng Sỹ Kim – Khoa QLNN về xã hội nêu ý kiến tại Hội thảo

TS. Hoàng Sỹ Kim – Khoa QLNN về xã hội nêu ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các chương trình đã được chỉnh sửa và đánh giá cao sự phù hợp về nội dung bồi dưỡng đối với các đối tượng công chức ở ngạch chuyên viên và chuyên viên chính theo tiêu chuẩn đã được quy định.Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, các bộ phận được giao soạn thảo các nội dung chuyên môn cần tiếp tục chỉnh sửa theo hướng chuẩn hóa và thống nhất việc sử dụng các thuật ngữ, khái niệm trong mỗi chuyên đề cũng như trong toàn bộ tài liệu. Bên cạnh đó, căn cứ theo Điều 5, Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về các nội dung, tiêu chí, chỉ báo đánh giá chương trình bồi dưỡng, điều chỉnh lại kết cấu, nội dung chương trình và các chuyên đề bảo đảm tính thiết thực. Đặc biệt, cần sơ đồ hóa và mô hình hóa các nội dung trong chuyên đề lý thuyết và các bước thực hiện trong các chuyên đề kỹ năng…

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Quyền Tổng Biên tập Tạp chí QLNN trình bày quan điểm tại Hội thảo

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Quyền Tổng Biên tập Tạp chí QLNN trình bày quan điểm tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính trao đổi ý kiến

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính trao đổi ý kiến

TS. Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính trình bày tham luận

TS. Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính trình bày tham luận

PGS.TS. Lê Chi Mai – Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Lê Chi Mai – Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo

Do tính chất đặc thù của đối tượng học viên là cán bộ, công chức, các đại biểu cũng nhấn mạnh tới việc trình bày các nội dung chuyên đề theo hướng trực tiếp, ngắn gọn, cô đọng, súc tích, dễ hiểu và chú trọng tới việc lựa chọn những kiến thức mang tính cập nhật để bổ sung vào chương trình; đồng thời, phải thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản mới để học viên dễ dàng tiếp cận và tra cứu.

TS. Tạ Ngọc Hải – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ trao đổi tại Hội thảo

TS. Tạ Ngọc Hải – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ trao đổi tại Hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở tham luận tại Hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở tham luận tại Hội thảo

ThS. Nguyễn Thị La - Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính góp ý về nội dung chuyên đề của chương trình, tài liệu

ThS. Nguyễn Thị La – Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính góp ý về nội dung chuyên đề của chương trình, tài liệu

Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý về những vấn đề mang tính kỹ thuật trong diễn đạt và trình bày nội dung chuyên đề của các chương trình, bảo đảm tính chính xác, chuẩn mực của tài liệu chính thống về bồi dưỡng cán bộ, công chức theo ngạch.

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu tham dự với các ý kiến đóng góp tâm huyết và mang tính xây dựng cao. PGS.TS. Lương Thanh Cường yêu cầu Ban Thư ký Hội thảo tổng hợp các ý kiến và tiếp thu tối đa những góp ý của các đại biểu. Từ đó, khẩn trương hoàn thiện nội dung của các chương trình bồi dưỡng này trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp cơ sở Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, dự kiến được tổ chức trong thời gian sắp tới./.

 Đoàn Kim Huy

Comments are closed.