Hội thảo khoa học góp ý chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính

Ngày 12/9/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

1

Các đại biểu dự Hội thảo

Dự Hội thảo, về phía đại biểu khách mời, có đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, gồm: Vụ Công chức, viên chức; Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP. Hà Nội…

Về phía Học viện, có: lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội và các phân viện trực thuộc; thành viên Ban cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; các giảng viên trực tiếp giảng dạy các chương trình này.

Phát biểu mở đầu Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường nhấn mạnh mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của việc chỉnh sửa, bổ sung đối với chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính nhằm bảo đảm tính cập nhật và đáp ứng các yêu cầu của việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới.

2

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu mở đầu Hội thảo

Phó Giám đốc Học viện cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nội vụ giao và các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện, Ban cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung đã triển khai rà soát, xây dựng đề cương các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị các đại biểu tham dự tích cực đóng góp ý kiến vào đề cương và nội dung của các chương trình bồi dưỡng này để hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

3

TS. Lê Toàn Thắng – Phó Trưởng Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công, đại diện Ban cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức QLNN theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên trình bày báo cáo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Ban cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính báo cáo khái quát về quá trình triển khai và các nội dung cơ bản của dự thảo đề xuất chỉnh sửa, bổ sung đối với hai chương trình này, đồng thời, tích cực đóng góp các ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao.

4

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Phó Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, đại diện Ban cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức QLNN theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính trình bày báo cáo

Nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với đề cương của các chương trình đã được đề xuất chỉnh sửa và đánh giá cao sự phù hợp về nội dung bồi dưỡng đối với các đối tượng công chức ở ngạch chuyên viên và chuyên viên chính theo tiêu chuẩn đã được pháp luật quy định.

5

PGS.TS. Lê Thiên Hương – Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở trao đổi tại Hội thảo

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính góp ý kiến tại Hội thảo

7

Ông Đỗ Viết Minh – Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ nêu quan điểm tại Hội thảo

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, cần nghiên cứu điều chỉnh lại về mặt kết cấu của các chương trình này sao cho bảo đảm sự cân đối giữa phần lý thuyết, thảo luận và kỹ năng; bảo đảm sự phù hợp của các chuyên đề với đối tượng học viên; sự thống nhất giữa tên chuyên đề và nội dung chuyên đề cũng như các mục, tiểu mục của các chuyên đề,… Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh tới việc lựa chọn những kiến thức mang tính cập nhật để bổ sung vào chương trình, đặc biệt phải thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản mới để học viên dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu.

8

TS. Tạ Ngọc Hải – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước phát biểu ý kiến

9

Ông Trần Trung Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

10

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Về cách thức trình bày các chuyên đề và nội dung chương trình, nhiều đại biểu lưu ý, tránh sử dụng nhiều thuật ngữ mang tính hàn lâm, mà cần phải chỉnh sửa bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, đặc biệt là đối với chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên… Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về tiêu chuẩn giảng viên; quy định trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đối với học viên tham gia các chương trình bồi dưỡng…

11

PGS.TS. Trương Quốc Chính – Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở trao đổi tại Hội thảo

12

PGS.TS. Trang Thị Tuyết – Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công nêu ý kiến tại Hội thảo

13

PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết – Khoa QLNN về xã hội phát biểu tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu tham dự với các ý kiến đóng góp tâm huyết và mang tính xây dựng cao. Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Ban Thư ký Hội thảo tổng hợp các ý kiến và tiếp tục tiếp nhận các ý kiến trao đổi, thống nhất về đề cương và chương trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc tổ chức cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018. Qua đó, trình Giám đốc Học viện xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

 Đoàn Kim Huy

 

Comments are closed.