Hội thảo khoa học: Góp ý Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Ngày 05/7/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học góp ý Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện.

Screenshot (694)

Các đại biểu tham dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu khách mời có: bà Trần Thị Liễu, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; TS. Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng dân cử, Văn phòng Quốc hội; TS. Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng, Phòng Thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp, Bộ Khoa học – Công nghệ; bà Trần Thị Phương Thúy, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: Ban Giám đốc Học viện; các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo Chương trình; Trưởng, phó các khoa chuyên môn thuộc Học viện; các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

IMGP7161

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện cho biết, thực hiện Quyết định của Lãnh đạo Học viện về việc thành lập các Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện, các Hội đồng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chương trình đào tạo 05 ngành theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng theo quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các Hội đồng đã tổ chức họp, lấy ý kiến các thành viên Hội đồng và Ban Chỉ đạo để thống nhất dự thảo.

Việc tổ chức Hội thảo nhằm lắng nghe ý kiến đa chiều của các nhà khoa học của Học viện; các nhà khoa học, nhà quản lý, người sử dụng lao động đến từ các Bộ, ngành và cơ sở đào tạo góp ý cho tổng thể các Chương trình và góp ý cụ thể cho 05 chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện.

TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề:

Thứ nhất, về tổng thể các chương trình đào tạo:

- Các chương trình đào tạo đã thể hiện đặc trưng và thế mạnh của Học viện so với các cơ sở đào tạo khác hay chưa?

- Các chương trình đã làm rõ sự khác biệt giữa chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng chưa?

- Cấu trúc tổng thể của các chương trình đào tạo đã phù hợp chưa, đã cân đối và phù hợp giữa các khối kiến thức chưa? Căn cứ xác định khối kiến thức cơ sở và khối kiến thức chuyên ngành?

- Các học phần nào nên được thiết kế thống nhất ở tất cả các chương trình đào tạo hoặc ở từng nhóm chương trình đào tạo để đảm bảo thuận lợi cho quá trình tổ chức đào tạo?

Thứ hai, về từng chương trình đào tạo:

- Về mục tiêu, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra của chương trình.

- Cấu trúc, danh mục các học phần, các học phần nên đặt ở khối kiến thức nào của chương trình đào tạo.

- Tính khoa học, hiện đại, phù hợp, tính ứng dụng của chương trình.

- Các kiến nghị, đề xuất cụ thể.

IMGP7276

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến góp ý cho tổng thể các chương trình và 05 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện.

IMGP7178

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo.

Trong Phiên thứ nhất, góp ý chung cho tổng thể 05 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện, Hội thảo đã nhận được 07 bài tham luận và 04 ý kiến phát biểu trực tiếp.

IMGP7188

Bà Trần Thị Liễu, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

Đa số các ý kiến góp ý đều đánh giá cao tính phù hợp, tính khoa học, tính cân đối, tính ứng dụng của chương trình; về mục tiêu, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra của chương trình cơ bản là hợp lý… Đồng thời, các đại biểu tham dự đã có những kiến nghị, đề xuất cụ thể, như: thống nhất cách viết chuẩn đầu ra; thống nhất các nguyên tắc chung khi xây dựng các chương trình; đa dạng các học phần tự chọn; cần thống nhất thời gian học từ tối thiểu và tối đa kết hợp với việc hoàn thành tổng số tín chỉ bắt buộc (đối với chương trình ứng dụng); làm rõ thêm một số khái niệm trong chương trình để tránh nhầm lẫn và thống nhất chung trong toàn chương trình; kiến nghị kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và đảm bảo tính logic; cân đối giữa các chuyên đề; kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; bổ sung câu hỏi ôn tập, thảo luận, tài liệu tham khảo…

IMGP7217

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự chủ trì góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý công và Chính sách công.

Phiên thứ hai: Góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý công. Hội thảo đã nhận được 11 bài tham luận và 01 ý kiến phát biểu trực tiếp.

IMGP7233

Ông Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội thảo.

Phiên thứ ba: Góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công. Hội thảo đã nhận được 11 bài tham luận.

IMGP7314

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở chủ trì góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

Phiên thứ tư: Góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. Hội thảo đã nhận được 10 bài tham luận và 01 ý kiến phát biểu trực tiếp.

IMGP7292

TS. Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng dân cử, Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Hội thảo.

Phiên thứ năm: Góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế. Hội thảo đã nhận được 12 bài tham luận.

IMGP7317

PGS.TS. Đỗ Thị Kim Tiên, Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công chủ trì góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế.

Phiên thứ sáu: Góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng. Hội thảo đã nhận được 11 bài tham luận.

IMGP7332

TS. Lê Toàn Thắng, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công chủ trì góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng.

Với các ý kiến tham luận tại Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo Chương trình nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo, trao đổi lại với các nhóm được phân công biên soạn các chương trình để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

IMGP7265

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7192

TS. Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng, Phòng Thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp, Bộ Khoa học – Công nghệ phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7200

Bà Trần Thị Phương Thúy, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7209

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác Quốc tế phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7220

TS. Đàm Bích Hiên, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo.

Screenshot (705)

TS. Lê Văn Từ, Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

Screenshot (706)

ThS. Lê Văn Mão, Phân viện Học viện tại thành phố Huế phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7227

TS. Trần Thị Hương Huế, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7236

PGS.TS. Bùi Huy Khiên, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7242

TS. Bùi Thị Thanh Thúy, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7251

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7258

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7322

TS. Lê Thị Hằng, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7288

TS. Chu Xuân Khánh, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo.

Screenshot (708)

ThS. Trần Thị Mai, Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

IMGP7168

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc

Comments are closed.