Hội thảo khoa học góp ý chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện

Ngày 19/10/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện. PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo, có: TS. Đặng Xuân Hoan – Giám Đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội và các phân viện trực thuộc; thành viên Ban rà soát chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện; các giảng viên trực tiếp giảng dạy các chương trình này.

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Khoa Hành chính học và Tổ chức nhân sự, đại diện Ban rà soát chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện báo cáo kết quả và đồng thời đưa ra các kiến nghị đề xuất.

 Về kết cấu: nên tăng thời gian thảo luận, thực hành đối với các chuyên đề kỹ năng, nên xây dựng các bài tập tình huống để trao đổi, chia sẻ. Về tổng thể: nội dung các chuyên đề cần cập nhật và cần bám sát hơn chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp huyện theo các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2020. Tập trung vào các kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện.

Tham gia hội thảo có nhiều tham luận của các đại biểu, trong đó tập trung ở các nội dung như: chương trình nhìn chung là phù hợp, có sự khác biệt nhất định giữa chương trình lãnh đạo, quản lý cấp sở và bồi dưỡng theo ngạch CVC, CVCC. Bảo đảm tỷ lệ phù hợp giữa phần lý thuyết và phần kỹ năng, trong đó định hướng về rèn luyện kỹ năng thể hiện khá rõ.  Bên cạnh đó, cần rà soát cập nhật mới các quy định. Cần bổ sung các tình huống, ví dụ như gắn với vị trí, chức trách của lãnh đạo cấp huyện.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Khoa Hành chính học và Tổ chức nhân sự báo cáo kết quả rà soát

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Khoa Hành chính học và Tổ chức nhân sự báo cáo kết quả rà soát

 TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến trong Hội thảo

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến trong Hội thảo

PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu – Trưởng Khoa NN-PL và Cơ sở lý luận tham luận góp ý

PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu – Trưởng Khoa NN-PL và Cơ sở lý luận tham luận góp ý

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính tham luận. Ảnh TS. Chu Xuân Khánh – Trưởng khoa QLNN về xã hội tham luận

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính tham luận

TS. Chu Xuân Khánh – Trưởng khoa QLNN về xã hội tham luận

TS. Chu Xuân Khánh – Trưởng khoa QLNN về xã hội tham luận

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu trong Hội thảo

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu trong Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường thay mặt Ban Tổ chức, Lãnh đạo Học viện cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu tham dự với các ý kiến đóng góp tâm huyết và mang tính xây dựng cao. Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Ban Thư ký Hội thảo tổng hợp các ý kiến  gửi Ban Rà soát hoàn chỉnh và tiếp tục tiếp nhận các ý kiến trao đổi, thống nhất về đề cương và chương trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc tổ chức cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Sau khi thu thập, tổng hợp đầy đủ làm báo cáo trình Giám đốc Học viện xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Minh Giang

Comments are closed.