Hội thảo khoa học góp ý chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Ngày 18/10/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ. PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo, về phía đại biểu khách mời, có TS. Nguyễn Ngọc Vân – Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Nội vụ; TS. Tạ Ngọc Hải – Phó viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước , TS. Lê Anh Tuấn – Phó viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước.

Về phía Học viện, có: TS. Đặng Xuân Hoan – Giám Đốc; các Phó giám đốc: PGS. TS. Lương Thanh Cường; TS. Vũ Thanh Xuân; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội và các phân viện trực thuộc; thành viên Ban cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình bồi theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ; các giảng viên trực tiếp giảng dạy các chương trình này.

Phát biểu mở đầu Hội thảo, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện nhấn mạnh mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của việc chỉnh sửa, bổ sung đối với chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

 TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu- Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật và Lý luận cơ sở, đại diện nhóm khảo sát báo cáo kết quả và đồng thời đưa ra các kiến nghị đề xuất. Về nội dung chương trình bồi dưỡng cần bổ sung thêm phần dân chủ và pháp quyền trong hoạt động công vụ; bổ sung thêm một số kỹ năng như kỹ năng văn hóa công sở; văn hóa công vụ của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; tăng nội dung kỹ năng xử lý xung đột, kỹ năng phân công, ủy quyền công vụ…; Cần tập trung thêm các nội dung liên quan đến vai trò tham mưu của cấp vụ đối với cán bộ, ngành trong lĩnh vực của mình; Cập nhật kỹ năng thực tiễn các chuyên đề nên tăng về kỹ năng thực hành theo vị trí lãnh đạo cấp vụ, giảm phần lý thuyết .

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu – Trưởng khoa NN – PL và Lý luận cơ sở báo cáo kết quả khảo sát

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu – Trưởng khoa NN – PL và Lý luận cơ sở báo cáo kết quả khảo sát

PGS.TS Trương Quốc Chính – Khoa NN-PL và Cơ sở lý luận tham luận góp ý

PGS.TS Trương Quốc Chính – Khoa NN-PL và Cơ sở lý luận tham luận góp ý 

Chương trình hiện nay phù hợp với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng. Tài liệu tham khảo có tính cập nhật, nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước. Các câu hỏi thảo luận phù hợp, có chú ý liên hệ thực tiễn lãnh đạo, quản lý và hướng tới giải quyết tình huống gắn với công việc hàng ngày của người học. Tuy nhiên cần phải chỉnh sửa, bổ sung về thời lượng đê bảo đảm tính mới, cập nhật, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong quá trình tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiêu chuẩn, chức danh vị trí lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính tham luận

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính trình bày tham luận

Chu Xuân Khánh – Trưởng khoa QLNN về xã hội tham luận

TS. Chu Xuân Khánh – Trưởng khoa QLNN về xã hội trình bày tham luận

PGS. TS Đặng Khắc Ánh – Quyền Tổng Biên tập Tạp chí QLNN phát biểu ý kiến

PGS. TS Đặng Khắc Ánh – Quyền Tổng Biên tập Tạp chí QLNN phát biểu ý kiến

Lê Anh Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước phát biểu

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân – Vụ trưởng Vụ đào tạo Bộ Nội vụ phát biểu

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu tham dự với các ý kiến đóng góp tâm huyết và mang tính xây dựng cao. Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Ban Thư ký Hội thảo tổng hợp các ý kiến và tiếp tục tiếp nhận các ý kiến trao đổi, thống nhất về đề cương và chương trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc tổ chức cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Sau khi thu thập, tổng hợp đầy đủ làm báo cáo trình Giám đốc Học viện xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Minh Giang

Comments are closed.