Hội thảo khoa học: “ Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia”

Ngày 30/11/2018, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý bồi dưỡng đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia”. NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đại diện của các khoa, đơn vị; lãnh đạo, viên chức thuộc và trực thuộc Học viện; Ban Quản lý bồi dưỡng và các giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng.

 Phát biểu mở đầu Hội thảo, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân nhấn mạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng là một trong những chức năng, nhiệm vụ hàng đầu góp phần vào chuẩn hóa nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng Học viện là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng. Hội thảo cần tập trung một số vấn đề, như: trao đổi những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua; nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, tài liệu thư viện.

NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội thảo

NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội thảo

Thay mặt Ban Quản lý bồi dưỡng, ThS. Lê Phương Thúy trình bày báo cáo thực trạng tổ chức quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015-2018 của Học viện. Trong báo cáo nêu rõ: bên cạnh những thuận lợi, còn một số khó khăn như: Chương trình bồi dưỡng chưa cập nhật thường xuyên liên tục; sự phối hợp giữa các đơn vị trong Học viện chưa kịp thời; giảng viên, báo cáo viên có đủ các tiêu chuẩn còn mỏng…

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng báo cáo thực trạng tổ chức quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015-2018 của Học viện

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng báo cáo thực trạng tổ chức quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015-2018 của Học viện

Tham luận tại hội thảo nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung đánh giá các kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, đóng góp những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện trong thời gian tới.

IMG_3918 IMG_3922

Các đại biểu trình bày tham luận trong Hội Thảo

Các đại biểu trình bày tham luận trong Hội Thảo

Kết luận hội thảo, Phó Giám đốc Học viện đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự rất trách nhiệm, tâm huyết, mang tính cấp thiết. Các ý kiến đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện như: nâng cao chất lượng chương trình, tài liệu bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên; quy trình tổ chức các lớp bồi dưỡng; phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị; điều kiện cơ sở vật chất cho học viên và giảng viên… Thư ký hội thảo sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất đóng góp trong hội thảo, báo cáo lãnh đạo Học viện để nghiên cứu, xem xét và vận dụng vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện trong thời gian tới.

Minh Giang

Comments are closed.