Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy văn bản và công nghệ hành chính trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, nhân dịp Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, sáng ngày 16/11/2018, tại Phòng Truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy văn bản và công nghệ hành chính trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”.

Hội thảo với sự có mặt của PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện.  Hội thảo đã nhận được rất nhiều bài tham luận liên quan đến nhiều nội dung khác nhau của các đại biểu trong và ngoài Học viện; của các nhà khoa học – GS.TSKH.NGND Nguyễn Văn Thâm, PGS.TS. Văn Tất Thu, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu và các nhà khoa học đến từ Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng -Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội…;  của các nhà hoạt động thực tiễn đến từ Văn phòng Trung ương Đảng, Trường Chính trị, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương; Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh; Tập đoàn Điện lực Việt Nam…; các nhà khoa học của Học viện cùng toàn thể lãnh đạo và giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính qua các thời kỳ.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân nhấn mạnh trong bối cảnh công nghiệp, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu mới trong nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để khẳng định vị trí và thực hiện tốt sứ mạng của Học viện Hành chính Quốc gia – Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu khoa học về hành chính và quản lý nhà nước, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính thuộc Học viện Hành chính Quốc gia cần tiếp tục xác định những định hướng mới trong nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực chuyên môn của mình về văn bản và công nghệ hành chính.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện khẳng định vai trò của nghiên cứu và giảng dạy văn bản và đảm bảo thông tin văn bản trong hoạt động quản lý, vì sau mỗi văn bản chính là “hồn” là “cốt” là số phận của quốc gia, dân tộc, của mỗi cơ quan, tổ chức, con người; đồng thời nhấn mạnh định hướng tập trung xây dựng và hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng tinh hoa trên cơ sở phân tích khung năng lực và yêu cầu của từng vị trí việc làm; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cập nhật các vấn đề mới đặt ra của nền hành chính trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, nhưng vẫn phải đảm bảo và phát huy các giá trị nhân văn, hoàn thiện văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức.

IMG_5116 IMG_5151 IMG_5139 IMG_5131 IMG_5122

Các nhà khoa học đóng góp ý kiến trong Hội thảo

Các nhà khoa học đóng góp ý kiến trong Hội thảo

Tại Hội thảo, đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, những người làm thực tiễn đã phát biểu, trao đổi và có nhiều ý kiến quý báu cho việc định hướng nghiên cứu và giảng dạy văn bản và công nghệ trong thời gian tới. Các ý kiến đều thống nhất việc tiếp tục khẳng định trong nghiên cứu, giảng dạy các nội dung chuyên sâu về kỹ thuật hành chính, văn bản hành chính.  Đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ để nâng cấp độ trong nghiên cứu, giảng dạy, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu đào tạo, bồi dưỡng từ “kỹ thuật hành chính” lên thành “công nghệ hành chính”, tức là chuyên sâu về xây dựng và thực hiện quy trình, thủ tục, cách thức, phương pháp giải quyết công việc, phương pháp lãnh đạo, điều hành trong hoạt động quản lý; về văn hóa, phong cách làm việc mới của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu và bối cảnh mới; ứng dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin trong từng khâu, từng bước của quy trình, thủ tục hành chính.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, những người đã có nhiều năm nghiên cứu về công tác tổ chức nhà nước, xây dựng chính quyền, với góc nhìn xuyên suốt lịch sử Học viện, lịch sử Khoa, Hội thảo đã thu được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và thực hành quản lý của mình, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác của các nhà khoa học trong những hoạt động của Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính nói riêng và Học viện Hành chính Quốc gia nói chung.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân phát biểu kết luận tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân phát biểu kết luận tại Hội thảo

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Hoài Thu

Comments are closed.